Zranění lodním šroubem - Kvíz

DÁVEJ POZOR! LODNÍ ŠROUBY MOHOU ZABÍJET!

Ze všech druhu potápěčských nehod patří zranění způsobená lodním šroubem k těm nejhrozivějším. Jsme přesvědčeni, že mnoha těmto nehodám lze snadno předejít větší pozorností, správným chováním posádky člunů a dodržováním některých základních pravidel ze strany potápěčů.

Více informací o naší preventivní kampani najdete na: https://www.daneurope.org/cs/propeller-injuries