25 Oct 2015 | Caren Liebscher

Sydän- ja verenkiertoelimistön toimintaan liittyvät riskit sukellettaessa

Voit arvioida sukelluksen yhteydessä sydän- ja verenkiertoelimistöösi kohdistuvia riskejä Framinghamin riskiluvun avulla.

Noin 32 prosenttiin kuolemaan johtavista sukellusonnettomuuksista liittyy sydänpysähdys tai jokin muu sydämen toimintahäiriö.

Lääketieteen tohtori Alfred A. Bove on Templen lääketieteellisen yliopiston kardiologisen osaston  emeritusprofessori Philadelphiassa Yhdysvalloissa. Hänen mukaansa sydänkohtauksen riskiä lisää joukko tekijöitä, jotka saattavat olla piileviä monta vuotta ennen kohtauksen ilmaantumista. Nämä tekijät eivät ehkä aiheuta oireita pitkään aikaan, mutta ne kasautuvat ajan myötä ja johtavat lopulta sydänkohtaukseen, joka voi tulla joko sukelluksen aikana tai maalla.   

Sydänkohtauksen riskiä lisääviä tekijöitä:

1. Kohonnut verenpaine

2. Kohonnut kolesteroli

3. Tupakointi

4. Diabetes

5. Ikä

6. Sukupuoli (miehillä riski on korkeampi kuin naisilla)

Framinghamin riskiluvun avulla voit arvioida henkilökohtaisen sydänkohtausriskisi (luku voidaan laskea internetistä löytyvien laskimien avulla - CVD1, CVD2). Riskiluvun määrittämiseksi sinun on otettava huomioon verenpaineesi, kolesterolitasosi (kokonaiskolesteroli sekä LDL- ja HDL-kolesterolit), tilanteesi tupakoinnin ja diabeteksen suhteen sekä ikäsi ja sukupuolesi (kuva 1 ja kuva 2).  

 

Kuva 1 (arvot mmol/l)

 

Kuva 2 (arvot mg/dl)

 

Laskelma antaa arvion sydänkohtauksen riskistä kymmenen vuoden ajalle (prosentteina):

Jos riskilukusi on alle 10 prosenttia, on sydänkohtauksen riski matala. Jos luku on 10 prosenttia tai enemmän, mutta vähemmän kuin 20 prosenttia, riskisi on keskitasoa. Luvun ollessa yli 20 prosenttia riskisi on korkea.

Jos Framinghamin riskilukusi on yli 10 prosenttia, sinun olisi hyvä käydä terveystarkastuksessa, jotta voidaan arvioida, onko sukeltaminen kohdallasi turvallista.

Seuraavat tekijät saattavat myös lisätä sydänkohtauksen riskiä, vaikka ne eivät sisällykään Framinghamin riskilukuun:

  • sydänkohtaus läheisellä perheenjäsenellä ennen 50 vuoden ikää,
  • heikko fyysinen kunto,
  • liikunnan puute ja
  • ylipaino. 

Jotta sukeltaminen olisi mahdollisimman turvallista, on siis tarpeen välttää ylipainoa, harrastaa tarpeeksi liikuntaa hyvän fyysisen kunnon ylläpitämiseksi, pitää verenpaine ja veren kolesteroli normaalilla tasolla sekä tarkastaa tilanne diabeteksen suhteen.

Henkilökohtaiset elintapasi vaikuttavat riskiisi saada sydänkohtaus. Ota ajoissa huomioon ne seikat, joiden avulla voit alentaa tätä riskiä!

Lataa artikkeli
Jaa tämä

Aiheeseen liittyvät artikkelit