EUBS pořádala své 37. vědecké setkání

V týdnu, který předcházel 7. dni potápěčů, tj. od 24. do 27. srpna 2011, se v polském Gdańsku konalo 37. výroční vědecké setkání společnosti EUBS (European Underwater and Baromedical Society). Tuto akci navštívilo 220 účastníků ze 40 zemí. Z mnoha témat týkajících se potápění a hyperbarické medicíny stojí za zmínku hlavně přednesené výzkumné zprávy o léčbě dekompresní nemoci a o sledování výkonů potápěčů během ponorů. Další přednášky byly věnovány souvislostem mezi rekreačním potápěním a diabetem, biofyzikálním modelům dekomprese a fyziologii dekomprese (projekt PHYPODE, viz následující článek). Toto vědecké setkání se uskutečnilo pod čestnou patronací Lecha Wałęsy, někdejšího prezidenta Polské republiky a nositele Nobelovy ceny za rok 1983.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.