Důvěrnost informací


Vaše soukromí

DAN vynakládá velké úsilí pro ochranu vašeho soukromí a vaše osobní údaje používá k vyřízení objednávek a poskytování vám co nejkvalitnějších služeb. Přečtete si prosím více o přístupu DAN k zajištění vašeho soukromí.


Jaké informace shromažďujeme? A jak je používáme?

Vaše členství v DAN vám zaručuje vysokou úroveň zdravotnické pomoci i velmi kvalitní pojištění. Abychom vám mohli v naléhavém případě poskytnout co nejlepší službu, musíme udržovat v databázi přesné a aktuální informace, pomocí kterých jste se u nás zaregistrovali. Když přihlašujete své členství nebo objednávate nějaký produkt, musíme znát vaše jméno, e-mailovou adresu a údaje související s platbou. Jen v takovém případě můžeme zpracovat vaši objednávku a informovat vás o stavu jejího vyřízení. Chctete-li se zúčastnit soutěže nebo nějaké reklamní akce, možná vás požádáme o sdělení jména, adresy a e-mailové adresy, abychom mohli soutěž řádně zorganizovat a informovat vítěze. Rovněž sledujeme způsob a četnost používání naší webové stránky, což má vést k jejímu ukvalitňování a odhalování problémů. Získané údaje můžeme někdy také použít k oznámení funkčních změn na naší webové stránce, nových služeb DAN a dalších zpráv, které považujeme za důležité.


Jak chrání DAN informace o svých členech?

Jestliže použijete systémem on-line náš členský formulář nebo tímto způsobem zašlete objednávku, použijeme velmi bezpečný server. Zabezpečené software (SSL) zakóduje všechny vámi poskytnuté informace ještě předtím, než nám je odešlete. Navíc, všechna data o členech, která shromažďujeme, jsou chráněná proti neoprávněnému přístupu.


A co "cookies"?

"Cookies" (“koláčky”) jsou malé shluky informací, které váš prohlížeč ukládá na pevném disku vašeho počítače. Naše cookies neobsahují žádné osobně identifikovatelné informace, ale umožňují nám dozvědět se více o svých členech, poskytovat lepší možnosti pro práci v režimu on-line a skladovat položky ve vašem nákupním košíku mezi jednotlivými návštěvami webové stránky. Většina webových prohlížečů přijímá cookies automaticky, proto v případě, že tomu chcete zabránit, musíte svůj prohlížeč změnit. I bez cookie budete moci využívat většinu možností naší webové stránky. Chcete-li však kupovat nějaké naše produkty nebo vstupovat do sekcí s omezeným přístupem, tak vám to nedoporučujeme.


Zveřejní DAN informace, které shromažďuje, někomu dalšímu?

DAN vaše osobní informace neprodá, nevymění, nezapůjčí a nezpřístupní nikomu jinému než organizacím poskytujícím výhody plynoucí z členství v DAN. Jako člen DAN máte právo vyžádat si a získat celou řadu výhod poskytovaných i jinými organizacemi než DAN. Pro ochranu vašeho soukromí má DAN s těmito společnostmi uzavřené speciální smlouvy a dohody, které brání použití vašich osobních dat pro jiné účely, než jakými je poskytování výhod plynoucích z členství v DAN.


Shrnutí

DAN usiluje o ochranu vašeho soukromí. Informace, které získáváme prostřednictvím webové stránky, používáme k rozšíření možností a k usnadňování vaší práce při návštěvě DAN v režimu on-line.


Váš souhlas

Použitím naší webové stránky souhlasíte se shromažďováním a používáním těchto informací organizací DAN. Kdybychom se rozhodli změnit přístup k ochraně osobních údajů, sdělili bychom všechny připravované změny na této stránce, abyste vždy věděli, jaké informace shromažďujeme, jak je využíváme a za jakých okolností bychom je zveřejnili.


Spory

Veškeré spory mezi vámi a DAN se budou řešit v okrese Malta.