O násBezpečnost díky informacím


Alert Diver / evropské vydání je on-line časopis vydávaný v 9 jazycích nadací DAN Europe. Tato publikace je určena všem potápěčům, kteří si kladou za cíl posilovat bezpečnost při potápění.  

Přispěvatelé jsou uznávaní odborníci na potápěčskou medicínu a školení pro řešení nouzových situací. Alert Diver informuje potápěče o různých tématech, hlavně pak o zdravotních problémech, výsledcích výzkumů souvisejících s potápěním, ale také o tom, jak předcházet zraněním a nehodám.