Foto door: DAN Europe staff
DAN Training

Is er een Diver Med Tech aanwezig?

Voor de vele expedities, operaties en projecten waar ik aan deelneem, of ze nu militair, verkennend of wetenschappelijk zijn,  zijn er altijd een paar alomtegenwoordige vaardigheden die je in je team moet hebben.

Eerstehulpcursussen zijn het zeker waard om te volgen. Ze geven ons het zelfvertrouwen om met situaties om te gaan, maken het voor ons mogelijk om mensen in nood te helpen en geven anderen het vertrouwen en de verzekering dat iemand hulp kan verlenen als er iets fout zou gaan. Maar een basiscursus leert ons waarschijnlijk niet de vaardigheden om om te gaan met meer traumatische, gecompliceerde of specialistische problemen, vooral als we verder weg zijn van de normale hulp geboden door de hulpdiensten, d.w.z. offshore, in een grottenstelsel of op een afgelegen plek in de wereld.

Een gevorderde medisch technische cursus, zoals de medische cursussen die ik heb gedaan als onderdeel van mijn taak bij zowel berg- als grotreddingsteams, gaat er dieper op in en biedt meer gevorderde vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen levens redden daar waar alleen een eersthulpopleiding te kort zou kunnen schieten. Maar sommige van de verwondingen en ziektes waar we als duikers in principe aan blootgesteld worden zijn totaal een andere soort medische problemen en zitten daarom niet in de standaardcursus. Sommige problemen, zoals steken van kwallen of een gescheurd trommelvlies zijn buiten de duikwereld niet onbekend, maar wel zeldzaam. Maar andere, zoals decompressieziekte, komen alleen bij duikers voor en vragen om een specialistisch type medisch technicus –  Diver Medical Technician.

Ik heb de cursus gedaan gegeven door DAN Europe Instructeur en de Diver Medic oprichter Chantelle Newman. Een dergelijke cursus duurt normaliter tien dagen, maar er is nu een optie om een belangrijk deel van het theoriegedeelte online te doen vóór het volgen van vijf dagen hands-on leren. De online syllabus omvat het gehele scala aan onderwerpen met gebruikmaking van dia’s, leesteksten, audio- en videomateriaal en kan in het eigen tempo van de cursist doorgewerkt worden om ingepast te worden in het leven van de cursist. Mijn werk houdt ongebruikelijke uren, dagen en weken in en is geneigd naar een volle agenda. Ik zou waarschijnlijk niet in staat zijn geweest om een volle twee weken af te blokken om aan deze cursus mee te kunnen doen. Maar het doen van het online werk gedurende de weken voorafgaand aan een vijfdaagse fysieke groepscursus was goed te doen.

 

Een basiscursus biedt ons waarschijnlijk niet de vaardigheden om om te gaan met meer traumatische, gecompliceerde of specialistische problemen, vooral als verder weg zijn van de normale hulp geboden door de hulpdiensten, d.w.z. offshore, in een grottenstelsel of op een afgelegen plek in de wereld.

 

Hoewel we in een post-Covid 19 wereld hebben geleerd om meer online en virtueel te leren, moeten sommige onderwerpen toch ‘in levende lijve’ worden onderwezen, geoefend en getoetst. Het is essentieel dat de tweede week fysiek en met andere cursisten is om iedereen de gelegenheid te geven vragen te stellen en verschillende real-world ervaringen en alternatieve gezichtspunten te bespreken om de cursisten een zo breed en robuust mogelijke voorstelling te geven van mogelijke scenario’s, valkuilen en oplossingen

Daarbij is er ook de mogelijkheid om te oefenen met diagnostische instrumenten op echte mensen realistische scenario’s te doorlopen en praktische behandelmethodes te oefenen, sommige op mede-cursisten en sommige op medische oefenpoppen, afhankelijk van de veiligheid. Deze hands-on tijd is essentieel omdat de cursus niet ontwikkeld is om de theoriekennis op te doen om voor een examen te slagen, maar om mensen te produceren die in staat zijn om anderen in de echte wereld te helpen.

De cursus, zowel online als praktisch, omvat die onderwerpen die in een basis en gevorderde eerstehulpcursus horen, maar gaat ook dieper in op het meten, vastleggen, beoordelen, herbeoordelen en interpreteren van de tekenen en symptomen van jouw slachtoffer om te kunnen besluiten wat de beste werkwijze zou kunnen zijn. Deze technieken zijn onder andere het gebruik van instrumenten voor het bewaken en testen van bloedsuiker, hartslag, weefsel zuurstofsaturatie, bloeddruk en urine. De informatie die via deze methodes verzameld wordt, geeft je de mogelijkheid om meer problemen te diagnosticeren en te behandelen dan iemand die uitsluitend een eerstehulpcursus heeft gedaan. Je krijgt ook meer instructie over meer gevorderde technieken en de daarbij horende instrumenten, zoals advanced airway management, wonden verbinden en spalken, gebitsproblemen, hechten, catheterisatie en intraveneus infuus.

 

Deze vaardigheden kunnen levens redden waar mensen met alleen een eerstehulpopleiding te kort zouden schieten.

 

Dan zijn er de onderwerpen specifiek voor duikers. In feite heb ik gemerkt dat ongevallen rond een duiktrip meestal minder ongewoon zijn, hoewel niet noodzakelijkerwijze minder ernstig, zoals snijwonden, gebroken botten, ontwrichtingen, hersenschudding, anafylaxie, hypothermie, zonnesteek, hartaanvallen en nog veel meer. Ik heb meer ongelukken zien gebeuren op een boot dan onderwater. Daarom zijn deze medische kernvaardigheden belangrijk. Maar anders dan het geval is voor de reguliere hulpverlener moeten wij, als duikers, in staat zijn om met deze veel voorkomende problemen om te gaan en met die problemen die specifiek voor het duiken zijn.

Ik heb al Decompressieziekte genoemd en andere zijn ondermeer beschadiging van de oren, sinussen, longen en ogen door de drukveranderingen waar we mee te maken hebben, een groot gevaar van verdrinking, zuurstofvergiftiging, koolmonoxide- of dioxidevergiftiging. Veel van deze problemen zijn op het land niet waarschijnlijk maar komen bij het duiken relatief veel voor. De cursus wordt voortdurend doorontwikkeld en bijgewerkt en ik heb onlangs onderwerpen gezien als in-water recompressie en improvisatie geneeskunde, wat nuttige onderwerpen zijn in afgelegen lokaties. De herziene cursus omvat ook onderwerpen als kinderen en duiken, wat een afspiegeling is van het toenemende aantal jonderen die deze sport gaan beoefenen.

Geen enkele medical technician is opgeleid om mensen te genezen. Het doel is om hun verslechtering te stoppen of slechts te vertragen, voldoende om ze naar een ziekenhuis te krijgen dat een aantal professionele specialisten en instrumentarium heeft om ze te stabiliseren en het genezingsproces op gang te brengen. Een eerstehulpcursus is bedoeld om iemand in staat te stellen basisvaardigheden te verwerven om simpele zaken te behandelen zodat iemand in leven gehouden kan worden tot de professionele hulpdiensten arriveren. Een cursus als Diver Medical Technician onderwijst vaardigheden om om te gaan met meer gecompliceerde en ernstigere situaties en gedurende een langere periode een slachtoffer hulp te verlenen.

 

Het is niet overdreven te stellen dat deze vaardigheden een beslissend verschil maken in een situatie die anders tot de dood had kunnen leiden.

De extra vaardigheden betereffende beoordeling en behandeling nodig voor het omgaan met slacchtoffers van duik-specifieke gevaren is ook iets dat van essentieel belang is bij het duiken in afgelegen delen van de wereld. En afgelegen hoeft niet te betekenen in de Amazone meer of diep in een Indonesisch grottenstelsel, maar wel bijvoorbeeld op een boot voor een duikdag of   een live-aboard die misschien nog vele uren verwijderd is van professionele hulp en een situatie met zich meebrengt waar een reguliere hulpverlener, niet getraind in hyperbare geneeskunde, mee zou kunnen worstelen. Het is niet overdreven om te stellen dat deze vaardigheden een duidelijk verschil maken in een situtie die anders tot de dood had kunnen leiden.

Ik heb eerst een dergelijke cursus in de Britse Militaire Dienst gevolgd, de Defence Diver Medical Technician, nu bijna 20 jaar geleden. Sindsdien heb ik om de paar jaar een herhaling gedaan om mijn certificaten en vaardigheden te behouden. Dat geeft me niet alleen het zelfvertrouwen om waar nodig assistentie te verlenen, maar het geeft me ook de vaardigheden om ervoor te zorgen dat die hulp werkelijk nuttig is. Een leven met duiken, of dat nu als hobby of als carrière is, is een reis vol met het verzamelen van kennis. Maar de kennis die je in deze cursus opdoet, kan een leven redden.


Over de DMT Cursus

De Diver Medic Technician cursus is opgezet voor al die duikers die zich bezighouden met Recreatief, Technisch, Wetenschappelijk, Militair, Politie, Brandweer en Openbare Veiligheid  duiken en voor duikers die op afgelegen plaatsen werken. Deze cursus leert je de vaardigheden die nodig zijn om om te gaan met duiknoodgevallen. Persluchtduikers komen voor andere situaties te staan dan beroepsduikers die onder zeer gevaarlijke omstandigheden werken, maar de ongevallen- en mortaliteitscijfers onder sportduikers zijn hoger en hn niverau van medische training is lager.

De Diver Medic Technician cursus leert je niet hoe je moet duiken, maar het leert je om levens te redden en te assisteren bij het behandelen van duikgerelateerde verwondingen.  Hij leert je om onder druk te werken en wanneer je die oh zo belangrijke levensreddende beslissing moet nemen.

Samenvatting inhoud: incident- en patiëntbeoordeling, humane anatomie, methoden voor het bewaken van vitale tekenen, methoden voor het zorgen voor een slachtoffer ter plekke en tijdens vervoer, beoordeling van de luchtweg en samenwerken met helpers, toedienen van zuurstof, reanimatie en AED, behandelen van kleine en catastrofale bloedingen, hechten, vergiftiging, en nog veel meer.


Over de auteur

Andy Torbet is een Schotse onderwaterverkenner, professioneel grotduiker, parachutist, freediver en klimmer, filmmaker en TV presentator. Andy is sinds lang DAN Europe Lid en Ambassadeur.


Vertaler: Els Knaapen

Tags:
Download artikel

Gerelateerde artikelen

DAN Training

Equaleasy – Drijfvermogen en klaren

Hoe veel keer hebben onze oren ons gewaarschuwd dat we aan het zakken waren?Het is vaak het oor, het deel van onze anatomie dat het...

28 februari 2023
DAN Training

Equaleasy – De kap en het klaren

Via ons hoofd verliezen we de meeste warmte. Wij allemaal. Zelfs de mensen die hun hoofd niet gebruiken verliezen warmte via de bovenkant. In feite...

21 december 2022
DAN Training

Equaleasy – klaartechnieken

Duikers weten het maar al te goed: barotrauma epidemieën die zich voordoen in een liveaboard of bij het weken lang onderwater doorbrengen niet het gevolg...

01 augustus 2022

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.