DAN a CHANGE společně pro Madagaskar

Projekt
DAN Europe podporuje od roku 2009 neziskovou organizaci Change-Onlus při výstavbě nemocnice s hyperbarickým střediskem na vzdáleném ostrově Nosy Be. Na tomto ostrově chybí veřejná zdravotnická zařízení, i když několik soukromých praxí tam existuje.
Ta jsou však pro většinu obyvatel nedostupná, protože si speciální zdravotní péči nemohou dovolit. Tato situace činí obrovské potíže zraněným potápěčům, kteří potřebují specializovanou péči nebo terapii v hyperbarické komoře, protože nejbližší komora se nachází až na ostrově Réunion.
 

Zdravotní středisko na Nosy Be by tyto problémy vyřešilo. Proto navrhla organizace Change-Onlus postavit na ostrově veřejné multifunkční zdravotní středisko vybavené pro poskytování záchranné zdravotní péče – s ošetřovnou, hyperbarickou komorou pro kyslíkovou terapii, vyšetřovnou a operačním sálem. Cestovatelé a potápěči by si tak mohli konečně v klidu vychutnávat krásy Madagaskarského moře s vědomím, že se mohou v případě potřeby spolehnout na dostupnost zdravotní pomoci přímo na místě.

 

2009: Začátek projektu!
DAN zorganizovala setkání zástupců Change On-lus a ATIP (Sdružení odborníků na hyperbarickou medicínu při potápěčskému klubu v Padově) a toto sdružení se rozhodlo projektu darovat hyperbarickou komoru a navíc podpořit její dobrodružnou přepravu až na ostrov Nosy Be.
Poté se DAN zavázala poskytovat technicko-logistickou podporu a vyškolený specializovaný zdravotnický personál, aby se zajistil bezproblémový provoz budoucího střediska. Červený kříž na Madagaskaru poskytl koncesi na pozemek, na kterém se středisko postaví, a tato parcela je již zabraná a oplocena. Postavilo se obydlí pro obslužný personál a vybudovaly se betonové základy pro komoru. V současné době má hyperbarické středisko ještě slaměnou střechu!

ČERVEN 2010: Stavební práce na zdravotním středisku v Nosy Be pokračují!
Stavba zdravotního střediska rychle pokračuje (viz obrázky). Pilíře pro přízemní podlaží již stojí a do konce června se má odlít stropní deska. Stěny budou dokončeny do konce srpna a v září, jakmile se přiveze materiál, nainstaluje se vodovodní a elektrické vedení. Potom se položí dlaždice a obkládačky, vybavi koupelna a postaví střecha z prefabrikovaných betonových dílů. Stavební firma odsouhlasila a přijala vzorky materiálů dovezených z Itálie a určených pro instalatérské práce, elektroinstalaci, omítky atd.
 

Celkové připojení na elektrickou síť je prakticky hotové a bude aktivováno příští týden po nainstalování elektroměru v obydlí správce celého objektu.
Od primátora a příslušných úřadů na Nosy Be již přišlo povolení připojit se na vodovodní řad, který vede před budoucí výdejnou léků u nedalekého anglikánského kostela. Průběžně a poměrně rychle pokračující práce zvýšily důvěru ve
spolehlivé uskutečnění celého projektu. Úřady na ostrově mají zájem i vůli podporovat nás v dokončení výstavby střediska tak, aby jej mohlo místní obvatelstvo užívat co nejdříve.
 

Navíc budou mít brzy obyvatelé bydlící blízko střediska přístup k nezávadné vodě, což bylo pro ně dosud nemožné!
Osoba pověřená postavením budovy pro výdejnu léků si je dobře vědoma nutnosti dokončit stavební práce co nejrychleji, neboť se tím sníží náklady na pronájem stavebních strojů a nářadí a také správným způsobem využijí všechny materiály určené pro interiér i exteriér (tyto materiály jsou již shromážděné a budou dopraveny na místo před začátkem období dešťů).
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem je pravděpodobné (a určitě žádoucí), aby se stanovil termín pro dokončení všech prací do konce pololetí roku 2011. Díky podpoře a spolupráci všech zúčastněných to je určitě reálné!
DAN chce touto cestou poděkovat všem svým členům a potápěčům, kteří již na tento projekt svými dary přispěli, a také děkuje všem, kdo se k podpoře této akce ještě připojí.

Jak můžete pomoci
Spojenými silami postavíme zdravotní středisko, v kterém bude i hyperbarická komora. Zašlete svůj příspěvek přímo na  www.change-onlus.org. Zprávy o postupu prací na ostrově Nosy Be budou dostupné všem potápěčům.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.