Foto: The Jetlagged
Zajímavosti

Jak postupuje DAN při potápěčských nehodách?

Pokud jste členem DAN Europe nebo možná zvažujete, že se jím stanete, můžete mít nějaké otázky ohledně toho, co musíte udělat v případě potápěčské nehody. Sice doufáme, že nás nikdy nebudete potřebovat, ale pokud ano, rádi bychom vám co nejvíce usnadnili kontakt a rychlou pomoc, kterou potřebujete.

DAN pomáhá potápěčům již více než čtyřicet let, přičemž tisícům případů spokojených potápěčů se dostává špičkové péče po celém světě. Neustále se snažíme učit se a zlepšovat naše postupy, abychom našim členům zajistili co nejsnazší a nejúčinnější řešení.

Každá organizace DAN uplatňuje postupy v nouzi (emergency) podle území, pro které působí. Například standardní operační postupy implementované DAN Europe se poněkud liší od těch, které používá DAN Americas. Členové DAN Europe mohou nahlédnout na konkrétní informační stránku se sekcí Otázky a odpovědi s podrobným průvodcem, co dělat v případě nouze.

Pojďme se podívat na některé z těchto kroků/postupů podrobněji.

Obecné postupy v případech emergency při potápění

Jak je uvedeno na stránce emergency, v nouzových případech při potápění, a to i v případech pouhého podezření na dekompresní nemoc, neváhejte kontaktovat tísňovou linku DAN Europe. Při nebezpečných nebo život ohrožujících situacích zavolejte nejprve místní záchrannou službu nebo vyhledejte nejbližší nemocnici.

To lze provést několika různými způsoby: prostřednictvím běžného telefonního hovoru zavoláním na horkou linku DAN Europe nebo prostřednictvím našeho internetového telefonního systému, takže pokud nemáte místní SIM kartu, můžete se na horkou linku dovolat pomocí WiFi; prostřednictvím e-mailu poskytnutím místního čísla, na které vám můžeme zavolat zpět nebo poskytnout pokyny prostřednictvím e-mailu, nebo zasláním vaší geografické lokalizace pomocí tlačítka SOS aplikace DAN Europe APP (iOS, Android).

Naši vyškolení operátoři budou okamžitě reagovat na vaši žádost o asistenci a v případě potřeby vás spojí s lékařem/odborníkem na potápěčskou medicínu (DMO), který mluví vaším jazykem, aby vám poskytl odborný lékařský posudek. Další pokyny pak obdržíte e-mailem. Ujistěte se, že máte své kontakty aktuální a zkontrolujte složku se spamem!

Marta Marrocco je u nás v DAN Europe zkušená manažerka zabývající se řešením jednotlivých případů a ta mi k tomu řekla: „Jsme hrdí na to, že podporujeme JAKÉKOLI případy spadající do potápěčské lékařské pohotovosti, které se dostanou na naši horkou linku. Ano, můžete nám zavolat pro pohotovostní specializovanou lékařskou pomoc, a to i když nejste členem DAN Europe. Náš specializovaný tým případových manažerů dohlíží na všechny situace, o kterých se prostřednictvím naší horké linky dozvědí, aby se zajistilo, že potápěč je správně a rychle podporován. Koordinujeme nouzové situace tím, že potápěče pošleme do nejvhodnějšího zařízení lékařské infrastruktury, vyžádáme si lékařský posudek našich specialistů, zajistíme evakuaci a nakonec shromáždíme informace a dokumentaci potřebnou k vyhodnocení finanční podpory, abychom pokryli výdaje pojištěných potápěčů.“

Dále vysvětlila, že vícejazyčný tým DMO je prvním a nejdůležitějším orgánem v procesu zajišťujícím podporu v případech potápěčských nehod. Žádná jiná organizace neposkytuje skupinu specialistů na potápění a hyperbarickou medicínu, kteří by byli připraveni podporovat potápěče v nouzi téměř v jakémkoli evropském jazyce, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Když DMO zajistí potřebnou pomoc, případoví manažeři shromáždí potřebné informace nebo dokumentaci k vyhodnocení daného případu a DAN Europe zváží zaslání záruky platby. Což mě vede k následující důležité otázce…

Bude se od vás očekávat, že zaplatíte léčebné výlohy?

Za hyperbarickou léčbu a drahou hospitalizaci, pokud případ spadá do pojistného krytí, stručná odpověď zní ne. Jak již bylo zmíněno výše, DMO poskytují odborný lékařský posudek a doporučují nejlepší způsob, jak potápěči lékařsky pomoci – například jej poslat do hyperbarické komory. Marta mi řekla, že jakmile je zajištěna potřebná pomoc, tým poté kontaktuje potápěče a lékařskou infrastrukturu prostřednictvím e-mailu s žádostí o konkrétní informace a dokumentaci, která umožní vyhodnotit, zda nehoda spadá do krytí pojistné smlouvy. DMO DAN Europe případ prodiskutují přímo s lékařem a dohodnou se na dalším postupu léčby. Záruka platby je příslib nemocnici nebo praktickému lékaři, že zdravotní poplatky budou hrazeny z pojištění. To znamená, že nebudete muset platit ani korunu z vlastní kapsy.

V některých situacích se potápěč může rozhodnout uhradit si léčebné náklady sám, aniž by předem informoval DAN Europe. Například pokud jsou náklady nízké a potápěč je schopen je rychle zaplatit a odejít s úmyslem řešit stránku pojištění později. V tomto případě by DAN Europe pojištěnému potápěči proplatila peníze později, jakmile budou vyplněny všechny potřebné formuláře.

Pokud chcete na toto téma ještě další informace, je tato otázka také řešena v části Otázky a odpovědi na stránce Postupy při emergency.

On-line formulář o nehodě

Formulář o nehodě obsahuje řadu otázek, které pomáhají DAN získat jasný obrázek o situaci. Musí jej vyplnit potápěč nebo osoba obeznámená se všemi událostmi, které vedly k nehodě, abychom mohli zajistit a poskytnout tu nejvhodnější pomoc.

Pokud však potápěč potřebuje v nouzovém případě rychlou a neodkladnou péči, nemůže se stát, že by se pomoc zpozdila kvůli vyplňování formuláře?

Zeptal jsem se Marty, zda jsou formuláře něco, co by DAN Europe nutně potřebovala dříve, než se potápěči dostane neodkladné péče, jakou je např. lékařská evakuace (MEDEVAC) do hyperbarické komory. Marta mi na to odpověděla: „To je něco, na čem jsme v DAN Europe pracovali před několika lety. Podívejte se na bod č. 3 na stránce Informace při emergency. Najdete tam on-line formulář o nehodě. Tento odkaz vám zašleme e-mailem ihned poté, co nám zavoláte. Je to on-line postup, rychlý, jednoduchý a vhodný pro mobilní zařízení.“ V závislosti na odpovědích, které poskytnete, vás formulář zavede na cestu, která bude odpovídat vaší situaci a bude co nejkratší. Pokud se například jedná o barotrauma ucha, nebudete požádáni, abyste odpověděli na otázky týkající se počtu ponorů nebo hloubek, do kterých jste se potápěli, protože tyto otázky nejsou pro poranění ucha relevantní. Takové otázky by však byly relevantní pro situaci zahrnující podezření na dekompresní nemoc. Otázky jsou navržené a cílené z lékařského hlediska tak, aby poskytly manažerům nouzových případů i DMO rychlé a jasné shrnutí problému a tudíž vám tito odborníci mohli pomoci co nejúčinněji.

Marta také objasnila, že pokud potápěč potřebuje od DAN Europe urgentní pomoc v nouzi, nebude se taková pomoc odkládat, zatímco by tým DAN čekal na vyplnění zmíněného formuláře: „Samozřejmě bychom požádali o vyplnění formuláře o nehodě, ale s evakuací potápěče bychom kvůli tomu nečekali. Na prvním místě je evakuace a formulář může být vyplněn později, v případě potřeby i jinou osobou“.

On-line formulář o nehodě umožňuje vyhodnotit vaše příznaky a pomoci vám získat vhodnou pomoc a také pokrýt náklady na tuto pomoc.

Důležitost řešení nouzových situací rychle a účinně

Chápeme, že lékařská pohotovost, zejména v zahraničí, může být stresující a někdy vyvolává strach a obavy. To je důvod, proč jsme odhodláni udělat veškerou obtížnou a nepříjemnou práci za vás, pokud vás někdy při potápění potká nehoda.

Mluvili jsme s Krasimirou Ganchevovou (Amirou), která mířila do Thajska na Koh Phi Phi na novoroční oslavy spojené s potápěčským dobrodružstvím. Třetí den svého čtyřdenního výletu zaznamenala po ponoru znepokojivé příznaky: „Cítila jsem závratě, měla jsem velké potíže s dýcháním, znecitlivěly mi obě paže a nohy kolem kotníků a bylo mi na zvracení“. Amira byla převezena na nejbližší kliniku, kde měl lékař podezření, že trpí dekompresní nemocí. Amira hned zavolala DAN a řekla nám, že následující proces byl velmi rychlý: „Použila jsem tlačítko SOS a možnost internetového volání v aplikaci DAN Europe App. Hovor byl okamžitě přijat a lékař DAN začal okamžitě pomáhat a léčbu diskutoval s místním thajským lékařem.” Vysvětlila také další kroky, které byly podniknuty: „Když jsem byla na malé ostrovní klinice, doktor DAN trval na tom, aby mi byl okamžitě nasazen 100% kyslík a intravenózně tekutiny, a také že bych měla být převezena rychlým motorovým člunem na pevninu do velkého nemocnice, abych se co nejdříve mohla léčit v hyperbarické komoře.“

Amira nám sdělila, že zdravotní středisko požadovalo platbu předem, tedy dříve než jí byla poskytnuta jakákoliv lékařská péče. Řekla nám, že organizace DAN se o to rychle postarala, aby se zajistilo, že se jí dostane urgentní pomoci, kterou potřebovala: „Tým DAN ujistil kliniku, že uhradí léčebné výlohy a do dvou hodin dorazil rychlý člun na převoz. Jakmile jsme dorazili do přístavu, sanitka mě odvezla do nejlepší možné nemocnice.“ Tam byla Amiře diagnostikována dekompresní nemoc typu 2 a pacientka byla okamžitě umístěna do hyperbarické komory na téměř šest hodin. Mezitím byl tým DAN v kontaktu s nemocnicí a také poslal Amiře e-mail, aby se ujistil, že léčba probíhá dobře.

Amira nám řekla, že tato zkušenost byla pro ni naprosto neočekávaná, protože vždy dodržuje potápěčské limity: „Byla to moje první nehoda související s potápěním. Bylo to naprosto překvapivé a trochu děsivé!“. Ale pomoc, které se jí dostalo od DAN, ji opravdu uklidnila: „Tým DAN reagoval okamžitě a péče byla nadstandardní.” A ve svém hodnocení pokračovala: „Nemyslím si, že existuje lepší organizace, u které by se dalo potápění pojistit. Doporučuji všem svým kolegům potápěčům, aby získali členství v DAN, protože jde o skutečně mimořádný přístup. Jakmile to zažijete na vlastní kůži, uvidíte, o jaký rozdíl se jedná.“

Právě situace, jakou zažila Amira, nás inspirují k tomu, abychom pro naše členy neustále zajišťovali dokonalou pomoc. Naše dlouholeté zkušenosti znamenají, že jsme schopni poskytnout našim klientům péči na nejvyšší úrovni, a o to se snažíme u každého případu. Celý proces jsme učinili co nejpřehlednější a nejjednodušší, abychom vám usnadnili život a rychle vám poskytli potřebnou pomoc. Další informace najdete na naší stránce Postupy při emergency.


O autorovi

Charly je spisovatel, který pochází z Velké Británie, ale poslední čtyři roky žije v Dahabu v Egyptě. Tři roky učil potápění na Kypru, v Thajsku a v Egyptě, než objevil svou zálibu pro volné potápění. Stále se věnuje i rekreačnímu přístrojovému potápění, ale v současné době se více zaměřuje na trénink volného potápění. Když není ve vodě a potápí se, je na svém notebooku a o potápění píše.


Překladatel: Klement Hartinger


Související články

Zajímavosti

Pochopení nebezpečí potápěčských nehod

K nehodě může dojít při jakékoli lidské činnosti. V kanceláři může být smrtelným nebezpečím i nesprávně zajištěná police. Při potápění číhají potenciální nebezpečí v mnoha...

08 Červenec 2024
Zajímavosti

Strach a averze spojené s přístrojovým potápěním

Strach je základní a užitečná emoce u lidí a našich příbuzných savců. Signalizuje mysli přítomnost nebezpečné situace. Stejně jako u všech emocí hraje strach důležitou...

16 Květen 2024
Zajímavosti

Potápějte se poučenější: Seznamte se s pronajatou výbavou!

Představte si, že si pronajmete auto v neznámém městě, jedete po neznámých silnicích a pak se ocitnete v silném dešti – a v tom okamžiku...

Podle DAN Staff
06 Březen 2024

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.