Foto: Marcello Di Francesco
Zdravotní část

Je třeba si dělat kvůli imerznímu plicnímu edému starosti?

Imerzní plicní edém (angl. zkratka buď IPO nebo IPE) nemusí být nejběžnějším bezpečnostním nebo zdravotním problémem při potápění, ale pravděpodobně je jedním z neznámějších. Jak uvidíme v tomto článku, může to být dokonce nepochopen jak potápěčem, tak jeho kolegou, což vede k nesprávným rozhodnutím během ponoru s život ohrožujícími následky.

Vysvětlení IPO

Když se potápíme nebo provádíme jiné činnosti související s ponorem, jako je plavání nebo freediving, hydrostatický tlak vody tlačí podstatně více krve do centrální části našeho těla, kde máme srdce a plíce. Velikost našeho srdce a srdeční plnící tlak se proto zvyšuje a v důsledku toho se klade na srdce větší zátěž. Když pak máme i zúžené periferní cévy (vazokonstrikci) způsobené např. ponořením do studené vody nebo kvůli vysokému krevnímu tlaku, zvyšuje se i protitlak či plicní kapilární tlak. Krevní tlak v alveolárních kapilárách se může zvýšit až na úroveň, která umožňuje prosakování plazmy do alveol, kde dochází k výměně plynů. S touto tekutinou v plicních sklípcích (podobně jako u tonutí) dochází ke snížené výměně plynů a následnému snížení hladiny kyslíku (hypoxie) v našem těle. Navíc negativní tlak v dýchacích cestách může IPO dokonce zhoršit. Tento podtlak v dýchacích cestách může být například přítomen během výstupu, protože v tu chvíli je poloha hlavy potápěče výše, než jsou jeho plíce.

Jako přímý důsledek může potápěč zažívat dušnost, kašel (oběť může také vykašlávat růžově zbarvené pěnivé sputum), zmatenost a neschopnost vykonávat normální funkce. Během výstupu může pokles parciálního tlaku kyslíku v plicích/těle příznaky ještě zhoršit a může vést až k bezvědomí a zástavě srdce.

I když jsou více ohrožené osoby se srdečními problémy nebo vysokým krevním tlakem, ani zdraví jedinci nejsou z IPO vyloučeni. V minulosti bylo hlášeno několik případů zdatných vojenských plavců/potápěčů s IPO. Jak jsme se již zmínili, studená voda vede k vazokonstrikci, ale přispívající faktory, jako je stres a námaha, mohou také vést ke zvýšení krevního tlaku. Pro snížení rizika DCI je důležitá dobrá úroveň hydratace před ponorem, ale přílišná hydratace se také nedoporučuje, protože by se tím mohlo zvýšit riziko získání IPO.

Rozpoznání příznaků

IPO znamená samozřejmě vážný zdravotní problém, ale stav můžeme ještě zhoršit, aniž bychom si to uvědomovali. Když potápěč pociťuje dušnost nebo má potíže s nádechem během ponoru, může mylně dojít k závěru, že jeho regulátor nefunguje správně nebo již nemá dostatek dýchacího plynu. Když potom signalizuje svému kolegovi, že se mu nedostává vzduchu, poskytne mu kolega alternativní zdroj vzduchu, jenže to problém nevyřeší. Zatímco potápěč začne být nervózní, kolega může být zmatený, protože ví, že jeho alternativní zdroj vzduchu funguje perfektně, a mohl by dojít k závěru, že potápěči dochází dech a panikaří. V reakci na to se může kolega pokusit postiženého potápěče uklidnit a udělat vše pro to, aby se vyhnul neřízenému až panickému výstupu na hladinu. Problém však není v regulátoru nebo v zásobování plynem a kolega situaci jen zhoršujeme, když se snaží udržet potápěče dole.

Správný postup je doprovodit potápěče k hladině a co nejdříve ho dostat z vody, protože to zvrátí účinek hydrostatického tlaku na tělo popsaný shora. Na hladině se se nesmí zanechat potápěč osamocený, protože může dojít k bezvědomí během výstupu nebo i těsně u hladiny. Stoprocentní kyslík by se měl podávat ve chvíli, kdy je potápěč v klidu a umístěný v pohodlné poloze vsedě, ale rozhodně se nemají podávat žádné tekutiny. Také je potřeba udržovat potápěče v teple, aby se u něj zvrátil účinek vazokonstrikce. Samozřejmě je nutné neprodleně aktivovat EMS (záchrannou zdravotní službu) pro další kvalifikovanou léčbu.

Imerzní plicní edém je relativně vzácný a nemusí být nejběžnějším bezpečnostním problémem, ale vědět, o co vlastně jde, jak jej rozpoznat a co dělat v případě nouze, může zachránit životy.


Další literatura: https://www.scubadiving.com/ask-dan-what-do-i-need-to-know-about-immersion-pulmonary-edema

Immersion Pulmonary Edema in Scuba Diving: Understanding The IPE Risk


O autorovi

Guy Thomas je odborným instruktorem potápění a první pomoci a pracuje na plný úvazek jako ředitel bezpečnostních programů v DAN Europe, kde je zodpovědný za vývoj a implementaci programů v rámci DAN Europe Safety Initiatives. Je také členem speciálního záchranného týmu italského Červeného kříže a působí jako vrtulníkový záchranný plavec/potápěčský zdravotník na palubě vrtulníku SAR italské státní policie.

Překladatel: Klement Hartinger


Související články

Zdravotní část

Variabilita srdeční frekvence (HRV) a fyziologický stres vyvolaný dekompresí

Poznámka redakce: Přinášíme analýzu přispěvatele k nedávnému a velmi diskutovanému tématu, která vrhá světlo na studii, na níž se podílejí i výzkumní pracovníci DAN Europe....

06 Červen 2023
Zdravotní část

Mohla by optimalizace potápěčovy hydratace a tělesné teploty zvýšit jeho...

Během posledních dvou desetiletí vědci zabývající se hyperbarií a následně i samotní potápěči pochopili, že správná hydratace je důležitá pro snížení rizika dekompresní nemoci (DCS)....

29 Srpen 2022
Zdravotní část

Terénní zkušenosti lékařů DAN Europe ohledně potápění po covidu-19

O covidu-19 toho stále ještě mnoho nevíme a informace o tomto viru a jeho dopadu na potápěče se stále vyvíjejí. Proto jsme kromě opětovného zveřejnění...

09 Duben 2021

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.