Foto: Marcello Di Francesco
Zajímavosti

Kdy byste měli vyměnit potápěčský počítač nebo kompenzátor vztlaku?

Potápění je činnost velmi závislá na výstroji. Ale jako potápěči sami, tak stárne i potápěčská výbava. Zastarává i proto, že její jednotlivé části se nahrazují novějšími (a bezpečnějšími) modely s vylepšenými funkcemi. Kdy byste měli zvážit výměnu drahých součástí jako je potápěčský počítač nebo opotřebovaný kompenzátor vztlaku (BCD)?

Odpověď zní: To záleží na různých okolnostech.

Láska k počítači

Starší potápěčské počítače často nejsou schopny plně využívat novější dekompresní algoritmy. Moderní počítače jsou výkonnější a v mnoha případech jsou schopny lépe vypočítat přesné vyjádření základního algoritmu. Moderní senzory dokážou detekovat i nepatrné změny tlaku a zaznamenat změny teploty vody za desetinu času, který je zapotřebí ve starších potápěčských počítačích. Tato vylepšení poskytují přesnější odhady teploty vody, hloubky a rychlosti výstupu, i když fyzický design potápěčského počítače může tato měření ovlivnit – a měření hloubky mořské vody až na přesnost několika centimetrů nemusí mít žádný praktický dopad na bezpečnost.

Mnoho výrobců testuje přesnost potápěčských počítačů přímo v továrně, proto DAN® doporučuje, aby potápěči kontaktovali výrobce jakéhokoli potápěčského počítače, který je starší 10 let, nebo s kterým se provedlo 1 000 a více ponorů, a výrobce se zeptali se, zda by měl být takový počítač otestován na přesnost. Roky potápění si mohou na počítačích vybrat svou daň, pokud jde o opotřebení, ale i vystavení slunci a slané vodě, nebo o různé údery, pády a tak podobně.  

Stárnou naše potápěčské počítače, ale stárneme i my. Mnoho novějších potápěčských počítačů má však ostřejší a jasnější obrazovky s většími čísly a jejich použití je intuitivnější než u starších modelů (také nabízejí vylepšené nápovědy), to vše je řada důvodů pro zařazení nového potápěčského počítače do seznamu věcí, které bychom si měli přát.

Zacházení s B-C-D je snadné jako napočítat do tří

Pohodlný a dobře padnoucí kompenzátor vztlaku (BCD) nám může poskytnout roky spolehlivé služby. Znamená několik jeho odřenin nebo zlomená spona konec jeho použitelnosti? Nemusí tomu tak být. Má kompenzátor vztlaku omezenou trvanlivost?

Spoléháme na to, že nám náš kompenzátor vztlaku zajistí pohodlný a bezpečný ponor. Jeho selhání může mít velmi závažné důsledky v okamžiku, kdy právě nejvíce potřebujeme ovládat vztlak, takže stav i stáří kompenzátoru vztlaku musíme sledovat. Obecně platí, že zpravidla provádíme zběžnou kontrolu našeho kompenzátoru vztlaku před jeho použitím a někdy po něm, ale jen zřídkakdy uvažujeme o tom, že bychom objednali jeho servis.

Před použitím svého kompenzátoru vztlaku, zvláště když jej používáte poprvé po mnoha měsících, zkontrolujte stav nafukovací hadice, přesvědčte se, zda nedošlo k degradaci materiálů, kompenzátor naplno nafoukněte, zkontrolujte švy na těsnost a vypouštěcí ventily na funkčnost a vizuálně vyhledejte a zkontrolujte jakékoli významnější poškrábání nebo trhliny. Nafukovací a vypouštěcí ventily je třeba pravidelně udržovat, zvláště když kompenzátor stárne. Roční kontroly patří k zavedené správné praxi, zejména u kompenzátorů, které se používají pět let nebo déle.

Přestože kompenzátor vztlaku nemívá nějakou přesně stanovenou trvanlivost, je důležité pečlivě a pravidelně sledovat jeho stav, zejména jeho pracovní části. Pokud je hadice zdravá, bez známek prasknutí, nedochází k žádným netěsnostem, ovládání vztlaku je dobré a po prvních pěti letech používání každoročně provádíte servis nafukovacích a vypouštěcích ventilů, pak by měl být váš kompenzátor stále spolehlivý. Dobrý servisní technik vás upozorní na jakékoli zkřehnutí plastových dílů, na poškozené o-kroužky, praskliny v hadicích nebo nadměrné opotřebení. Dávejte pozor na úniky a praskliny, zvláště pokud je váš kompenzátor starší než 10 let. Pokud vás móda nebo funkce nenutí k vyřazení vašeho starého kompenzátoru, určitě bedlivě sledujte jakékoli varovné signály naznačující, že by mohla být ohrožena jeho funkčnost a následně i vaše bezpečnost.


Potápěčské počítače a kompenzátory vztlaku jsou drahé, a proto může být velmi lákavé používat ty, které vlastníme, pořád dál a dál. Ale nebuďte si příliš jistí a „nad věcí“. Pomocí vlastního zdravého úsudku a s asistencí svého servisního technika určete, kdy je čas starý potápěčský počítač nebo kompenzátor vztlaku vyměnit.


O autorovi

Michael je novinář vyznamenaný řadou cen, a zároveň odborník zabývající se již několik desetiletí potápěním a nejrůznějšími technickými aspekty souvisejícími s potápěním. Je přímým autorem pojmu „technické potápění“. Jeho články a studie byly zveřejněny v časopisech jako Alert Diver, DIVER, Quest, Scientific American, Scuba Times, Sports Diver, Undercurrent, Undersea Journal, WIRED a X-Ray. Založil a pracoval ve funkci šéfredaktora aquaCORPS, což pomohlo zařadit technické potápění do hlavního spektra sportovního potápění. Rovněž pořádal první konference Tek, EuroTek a AsiaTek.


Překladatel: Klement Hartinger


Související články

Zajímavosti

Strach a averze spojené s přístrojovým potápěním

Strach je základní a užitečná emoce u lidí a našich příbuzných savců. Signalizuje mysli přítomnost nebezpečné situace. Stejně jako u všech emocí hraje strach důležitou...

16 Květen 2024
Zajímavosti

Potápějte se poučenější: Seznamte se s pronajatou výbavou!

Představte si, že si pronajmete auto v neznámém městě, jedete po neznámých silnicích a pak se ocitnete v silném dešti – a v tom okamžiku...

Podle DAN Staff
06 Březen 2024
Zajímavosti

Ve volné a divoké přírodě: Potápění za hranicí vlastních možností

Moudrost: Tak jaký byl ten ponor? Byl to vlastně tvůj první ponor od té doby, kdy jsi dokončil kurz potápění na otevřené vodě, to muselo...

Podle Audrey Cudel
12 Leden 2024

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.