Foto: DAN Europe staff
DAN Training

Kurz Oxygen Provider od DAN je pro bezpečnost při potápění nepostradatelný

V posledních letech došlo u DAN k významnému rozšíření vzdělávacích aktivit a jejich nedílnou součástí byl i vývoj a aktivní využívání programů velice důležitých pro bezpečnost při potápění a řešení potápěčských nehod. Vyškolili jsme více než 100 000 zájemců, kteří jsou nyní mnohem lépe připraveni pro zásahy v nouzových situacích a při potápěčských nehodách. K základním kurzům patří DAN Oxygen Provider, On-Site Neurological Assessment, BLS a poskytovatel AED.

Od samého začátku bylo hlavním posláním DAN pomáhat potápěčům v případě potřeby a podporovat jejich bezpečnost při potápění. Když se zjistily výhody poskytování kyslíku v rámci první pomoci, okamžitě se začalo i v DAN uvažovat o nejvhodnějších způsobu, jak tuto pomoc  zpřístupnit co největšímu počtu potápěčů. 

Brzy bylo jasné, že se musí pro širokou potápěčskou veřejnost vypracovat školící program na téma “kyslík pro záchranu”. Kyslíkový přístroj se měl změnit v nepostradatelný bezpečnostní nástroj, který budou muset snadno ovládat i lidé bez speciálního zdravotního výcviku. DAN na vzniklou situaci reagoval již v roce 1993 založením speciální sekce zabývající se pouze školením a tréninkem a vytvořením i výukou příslušného programu. V letošním roce tedy DAN slaví dvacáté výročí trvání programu Oxygen First Aid, díky kterému se výrazně zvýšila bezpečnost při potápění.

Již první kurz DAN Oxygen First Aid zaznamenal ohromný úspěch, ale od té doby uplynulo hodně času a v současné době se v celém světě uznává, že kyslík je nutno považovat za nejdůležitější prostředek první pomoci při potápěčských nehodách. Kyslíková jednotka se stala absolutní nutností u každého profesionála a/nebo organizace působící v oboru potápění.

Letos, v roce 30. výročí od založení DAN, s pocitem hrdosti prohlašujeme, že nepolevujeme v úsilí poskytovat potápěčům co nejrychlejší a nejkvalitnější zdravotní pomoc v případě nehody, a zároveň posilujeme bezpečnost při potápění podporou výzkumu, dalšího vzdělávání, vhodnými produkty a službami.

Důležitost a výhody poskytování kyslíku zraněným scuba potápěčům zdůrazňuje DAN již déle než dvacet let.

Cílem školící sekce DAN je mít ve všech potápěčských destinacích potápěče řádně vyškolené a připravené použít kyslík jako důležitý prostředek při pomoci zraněnému potápěči. Splnění tohoto cíle věnujeme veliké úsilí.  

Jak správně použít kyslík v nouzové situaci by měl vědět a umět každý potápěč. Kyslík je prvním záchranným prostředkem při zásahu v případě dekompresního onemocnění (DCS) i tepenné plynové embolie (AGE). Proto je tak nutné, aby organizátoři a provozovatelé potápěčských činností (ve všech funkcích) a samozřejmě všichni potápěčtí profesionálové považovali funkční kyslíkovou jednotku za standardní bezpečnostní vybavení.

Jako člen DAN jsem hrdý na to, čeho školící a vzdělávací sekce DAN dosáhla. Tento program se totiž stal naprosto zásadním předpokladem pro bezpečné potápění a je dobře vědět, že v nouzových situacích již pomohl nesčetným potápěčům. Pracovníci a instruktoři DAN změnili situaci doslova v celém světě, neboť pomohli výrazně zvýšit bezpečnost při potápění.

Kde se nacházíme dnes?

Dnes je kyslík při rekreačním potápění v podstatě všudypřítomný. Dá se říci, že každá posádka potápěčského člunu je vyškolena, jak jej používat. Velká většina rekreačních potápěčů získala certifikaci jako poskytovatelé kyslíku a kyslík považují za nezbytnou součást vlastní potápěčské výbavy. Ale byly doby, kdy kyslík a lidé schopni jej poskytnout takovou samozřejmostí nebyli.

Dobří potápěči se nikdy nepřestanou vzdělávat a zdokonalovat. A při vzdělávání potápěčů hrají školící programy DAN zásadní roli. Nejen posilují schopnost a sebedůvěru pro zásah v případě nouze, ale zároveň umožňují absolventům kurzů získat dovednosti použitelné i zcela mimo oblast přístrojového potápění.

Je až neuvěřitelné, že když se zahájil první kyslíkový program v rámci DAN, nepovažovala se mezi potápěči první pomoc kyslíkem vůbec za základní nutnost.

Kyslíkový program však byl pouze první z mnoha dalších nabídek vzdělávacích činností spadajících do působnosti DAN. Od uspořádání prvního “kyslíkového” kurzu se k němu přidalo mnoho dalších školících programů, které nyní tvoří nejkomplexnější soubor pro výuku a trénink  potápěčů v celém světě. 

Jestliže tedy nejste zatím vyškoleni vy sami, kontaktujte co nejdříve svého instruktora a informujte se u něj na možnosti příslušného školení.

Pro scuba potápěče a všechny potápěčské nadšence nabízí DAN světově nejznámější program poskytování první pomoci kyslíkem, který existuje již od roku 1991. Hodí se pro zájemce všech úrovní, od začátečníka až po instruktora. Příručka DAN Oxygen Provider byla nedávno přepracována a nyní je k dostání v několika jazycích. Její nová podoba zaručuje, že se stane velmi praktickou a snadno pochopitelnou vyučovací pomůckou při nácviku základních dovedností.

Několik základních informací ke kurzu DAN Oxygen Provider:

 • Během výuky používá instruktor speciální obrázky a schémata,
 • každý student obdrží soubor pomůcek včetně vlastní knihy,
 • základní kurz lze rozšířit o několik dalších modulů, což znamená ještě komplexnější výcvik,
 • všechny dovednosti se nějdříve teoreticky vysvětlí a poté důkladně prakticky procvičí,
 • každý student obdrží mezinárodně uznávaný průkaz i nástěnný certifikát DAN Oxygen Provider,
 • výukový program přesně odpovídá původnímu kurzu Oxygen Provider,
 • obdržený certifikát je mezinárodně uznávaný jako nejprestižnější osvědčení poskytovatele první pomoci v oboru potápění,
 • absolventům kurzu se nabízí slevy na některé produkty DAN

a také přístup do osobní sekce MyDANna webové stránce DAN, kde může poskytovatel:

 • nahlédnout a aktualizovat své osobní údaje,
 • nahlédnout na své osobní údaje související s certifikátem absolventa školení DAN,
 • nahlédnout na nejnovější verzi příručky (příruček) DAN Provider pro kurz (kurzy), které absolvoval. To je zvlášť užitečné při vydání nových směrnic pro BSL,
 • stáhnout si schémata kurzů, v kterých získal (platnou) certifikaci,
 • vytisknout si kopie nástěnných certifikátů z kurzů, které absolvoval,
 • zkontrolovat si, kdy požádal o vystavení svého průkazu a zdali již byl odeslán.

Seznam instruktorů a školitelů DAN najdete na webové stránce DAN www.daneurope.org

Máte-li potíže nalézt instruktora, kontaktujte školící oddělení DAN Europe na adrese [email protected]

Odkaz

http://www.daneurope.org/web/guest/danshop


Související články

DAN Training

Equaleasy – vztlak a vyrovnávání tlaku v uších

Kolikrát nás naše uši varovaly, že klesáme?Často je to právě ucho, část naší anatomie nejcitlivější na zvyšující se tlak, která nám signalizuje neplánovaný sestup. Není...

28 Únor 2023
DAN Training

Equaleasy – potápěčská kukla a vyrovnávání tlaku

Teplo ztrácíme hlavně z hlavy. Všichni z nás. Dokonce i ten, kdo hlavu nepoužívá, ztrácí teplo shora. Ve skutečnosti je tato tepelná energie ovlivňována krevními...

21 Prosinec 2022
DAN Training

Equaleasy – techniky pro vyrovnávání tlaku

Potápěči vědí velmi dobře, že mnoho barotraumat, ke kterým dochází na palubě nebo při opakovaném pobytu pod vodou po řadu týdnů, není způsobených zásahem nějaké...

01 Srpen 2022

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.