Foto: Mariona Yepes Daviu
Připravený potápěč

Péče o potápěčské vybavení—servisní technik

V této závěrečné části série čtyř článků pojednáváme o roli servisního technika. Údržbu vaší potápěčské výbavy má provádět technik, který je speciálně vyškolený a certifikovaný.

Příručka pro uživatele

K zakoupenému vybavení je přiložena uživatelská příručka. Může být v tištěné verzi nebo v digitální formě na webu výrobce. Samozřejmě nás zajímá hlavně potápění, ne čtení, ale tato příručka obsahuje důležité informace. Specifikuje, jak je zapotřebí se o vaše zařízení starat, a také vysvětluje, kdy je nutná údržba, aby platila záruka. A někteří výrobci mají i docela specifické požadavky, které byste měli znát.

Servisní technik

Tento odborník prošel speciálním výcvikem u jednoho nebo více výrobců a má oprávnění pro opravy a údržbu (něco jako lékař) vašeho potápěčského vybavení. Rozebere je, vymění vadné nebo poškozené díly, znovu celou jednotku sestaví a uvede ji do funkčního stavu. Servisní technici obvykle pracují pro obchod zabývající se prodejem výbavy pro potápěče. Možná nedokážou opravit zařízení od každého výrobce, ale v takovém případě vás nasměrují tak, abyste opraváře svého vybavení sehnali. 

Někteří z vás možná přímo servisními techniky jste, ale většinou tomu tak není. Abychom se vyhnuli nejasnostem, zde je několik tipů, jak lze jednoznačně určit, zda tedy servisním technikem jste nebo nejste.Servisním technikem nejste, pokud:

  • Nevíte, jak sestavit a rozebrat své vybavení.
  • Myslíte si, že víte, jak opravit vybavení, ale nemáte žádné školení od výrobce.
  • Řešíte závady lepicí páskou.
  • Nemáte příslušné nástroje ani náhradní díly.
  • Nemáte platné osvědčení servisního technika od výrobce.

Pokud se vás týká jedna nebo více z výše uvedených možností, neopravujte své potápěčské vybavení sami, nechte to na profesionály.

Pravidelná údržba

Většina lidí si myslí, že u regulátorů je třeba provádět servis jednou ročně. Možná vás překvapí, že to nemusí být vždy pravda. Plány údržby bývají napsány v uživatelské příručce. Většina výrobců vyžaduje roční servis, ale někteří používají delší časový interval. A nejde jen o čas, ale také o to, jak často se regulátor používá. Příručka může říkat, že potřebujete servis ročně nebo každých 100 ponorů nebo hodin potápění, a sice podle toho, co nastane dříve.

Ačkoli na neopren nebo na jednoduchou masku nejsou kladeny žádné požadavky na pravidelnou údržbu, u některých potápěčských masek, suchých obleků a BCD tomu může být jinak. V příručce si zjistěte, zda vaše zařízení nevyžaduje pravidelnou údržbu, a řiďte se pokyny výrobce. Lahve jsou vlastně tlakové nádoby a jako takové vyžadují vizuální a hydrostatické zkoušky; národní zákony stanoví přesné intervaly údržby. Nezapomeňte, že stejný zákon platí pro „poníky“ (pony bottles) a lahve s náhradním vzduchem. Za zmínku také stojí, že výměnu ventilu by měl provádět pouze technik. Je to sice jednoduché, ale to neznamená, že byste to měli udělat sami. V důsledku nesprávné demontáže a montáže může dojít k poškození závitů i ventilů. A konečně – pokud spadne na ventil válec, nechte ventil zkontrolovat technikem, protože by se mohl poškodit celý jako takový ventil nebo „jen“ závity. 

Zavolejte technika

Představte si, že jste zjistili problém, který jste sami nedokázali vyřešit, například vyměnit malý o-kroužek v nízkotlaké hadicové armatuře. Pokud nevíte, jak to udělat, nejste vyškoleni nebo nemáte správné nástroje, měli byste to zadat technikovi. Pokud nemáte správné nástroje, můžete něco poškodit.

Možná budete muset otevřít netěsnící ventil (u suchého obleku nebo BCD) kvůli vyčištění nebo je nutné jej vyměnit. To je poměrně snadné, ale znovu si přečtěte uživatelskou příručku, abyste zjistili, zda máte povolení to udělat sami. Když demontujeme součásti, jako např. tlakové přepouštěcí ventily, nebo je vyměňujeme, mohou existovat součásti, jako např. o-kroužky nebo těsnění, které je třeba před opětovnou montáží vyměnit. Také se ujistěte, že vyměňované díly pocházejí od stejného výrobce, jako byly ty původní. 

Technik všeuměl, který si poradí vždy a se vším 

Před takovými lidmi se mějte na pozoru. Naštěstí je lze snadno rozpoznat. Něco se zlomí, právě když se chystáte vstoupit do vody a nemáte náhradní díly? Vždyť se nic neděje, už k vám spěchá s provázkem, šňůrkou, utahovací manžetou nebo lepicí páskou. Nic pro něj není příliš složité. Pokud se váš suchý oblek nebo BCD neustále nafukuje, navrhne odpojit hadici, pokud jí právě není zapotřebí. Udělá všechno možné, jen aby váš ponor zachránil. Všechno se zdá být až příliš snadné na to, aby to byla pravda, dokud nezjistíte, že se ve skutečnosti nevyřešilo nic a skutečný problém na vás teprve čeká. Nna každou potápěčskou výpravu si s sebou vezměte náhradní díly, ale buďte také zodpovědní – pokud nemůžete problém vyřešit, ponor prostě zrušte. 

Máte potápěčské středisko a provádíte údržbu sami?

To je v pořádku, pokud jste na to vyškoleni a máte k tomu oprávnění. Pokud ne, budete mít problém s bezpečností a příslušnou odpovědností. Pamatujte, že zařízení potápěčského střediska se používá velice často, někdy i každodenně. To znamená, že i servis všeho druhu se musí provádět častěji.

Řádné provádění servisu

Pokud vaše zařízení servisuje certifikovaný technik, obvykle vám vrátí staré nebo poškozené součásti. Je to způsob, jak profesionál prokazuje, že vaše zařízení skutečně servisoval/opravil. Měli byste od něj také dostat osvědčení o údržbě, které prokazuje, že servis nebo opravu provedl odborník. Certifikát obvykle uvádí typ a značku servisované položky a sériové číslo. Vyhnete se tak případným problémům, včetně případných problémů se zárukou.

Jak udržovat výbavu v dobrém stavu   

V této sérii jsme se zabývali tím, jak bychom měli udržovat potápěčskou výbavu v dobrém stavu. Pokud se chcete dozvědět více, zeptejte se svého instruktora nebo v potápěčském středisku, zda pořádají na téma správného používání a údržby potápěčské výbavy nějaké speciální kurzy. Tam byste se dozvěděli nejen více o tom, jak vaše zařízení funguje, ale také o tom, jak se má udržovat v dobrém (a bezpečném) stavu. Hodnota vašeho života a vybavení je příliš vysoká na to, abyste si mohli dovolit podcenit potřebu řádné údržby. Čas a investice potřebné pro správnou údržbu výbavy jsou relativně malé, ale zajistí, že se budete potápět s klidnou myslí.


Související články

Připravený potápěč

Oxid uhličitý – obávaný nepřítel (2. část)

Toto je druhý díl třídílného seriálu o oxidu uhličitém, který je jedním z nejčastějších přispěvatelů k mimořádným událostem při potápění. První díl naleznete zde. Třetí...

Podle Tim Blömeke
26 Březen 2024
Připravený potápěč

Oxid uhličitý – obávaný nepřítel (1. část)

Toto je první díl třídílného seriálu o oxidu uhličitém, který je jedním z nejčastějších přispěvatelů k mimořádným událostem při potápění. Druhá a třetí část budou...

Podle Tim Blömeke
01 Únor 2024
Připravený potápěč

Jaké ušní kapky?

Poznámka redakce Toto je poslední článek naší série Equaleasy, která spočívá na kurzu na vyrovnávání tlaku v uších vytvořeném díky spolupráci DAN Europe se šampionem...

10 Listopad 2023

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.