Foto: DAN Europe staff
Safety

Program DAN HIRA

DAN potvrzuje zásadu "Bezpečnost především" svým programem HIRA, který rychle získává na popularitě v zámoří i v Jižní Africe.

Od zavedení programu DAN HIRA (tj. Hazard Identification and Risk Assessment – Odhalování rizik a vyhodnocování nebezpečí) věnuje potápěčská veřejnost velkou pozornost tomuto preventivnímu přístupu zaměřenému na vyšší bezpečnosti při potápění. Tato iniciativa, původně vzniklá v Jižní Africe a plně podporovaná a uznávaná celým společenstvím IDAN, se rychle rozšiřuje v USA i v Evropě. Děje se to i díky úsilí našeho týmu zkušených odborníků odhodlaných prosazovat poslání DAN, tj. naši hlavní prioritu, kterou je předcházet nežádoucím událostem a nehodám v duchu „Safety First“ (Bezpečnost především). Zmíněná iniciativa zahrnuje vyhodnocování všech aspektů souvisejících s potápěním – členů zdravotních a bezpečnostních týmů, obsluh člunů, ale i školení, plnění lahví dýchacím plynem, poskytování potápěčské výbavy atd. Kromě podpory kultury bezpečného potápění mezi poskytovateli potápěčských služeb usilujeme tímto programem i o to, abychom co nejvíce přesvědčili a poučili provozovatele potápěčských středisek a klubů, jak mají odhalovat a předvídat události nebo skutečnosti, která mohou představovat zdravotní a/nebo bezpečnostní rizika pro klienty i zaměstnance, jak taková nebezpečí snižovat nebo zcela vylučovat a jak dosáhnout stavu, kdy budou provozovat své aktivity s veškerou potřebnou opatrností. Program DAN HIRA, nápad a duchovní dítě doktora Alessandra Marroniho (DAN Europe) a Francoise Burmana (GŘ DAN Jižní Afrika), vypracovaný do realizační fáze doktorem Jackem Meintjesem, byl poprvé uveden do praxe a posouzen doktorkou Cecilií Robertsovou na Kypru, kde se  testoval ve velmi dobře vybaveném a zavedeném potápěčském středisku Dive-In v Larnace.  

Program DAN HIRA byl prvně spuštěn v Jižní Africe, kde jej v roce 2011 začalo ověřovat a používat potápěčské středisko Sodwana Bay Lodge Scuba Centre. Bylo nám umožněno strávit několik dní pečlivým pozorováním provozu zmíněného potápěčského střediska, přičemž jsme sledovali a průběžně diskutovali používané přístupy a postupy. Hodnotili jsme preventivní bezpečnostní opatření v celém areálu, v některých případech jsme i doporučili určitá potřebná vylepšení. Všeobecně lze říci, že se jednalo o vynikající příležitost začít s jemným „dolaďováním“ celkového systému hodnocení provozu potápěčského střediska a dokumentace prováděných činností. Zmíněný program významně pomáhá hodnotiteli odborněji posoudit kvalitu provozu potápěčského zařízení, a také prohlubuje vědomosti zúčastněných operátorů pro zvýšení bezpečnosti při jejich každodenní práci.

Dalším krokem bylo uvedení programu DAN HIRA na Kapském poloostrově, kde se hodnotila čtyři potápěčská střediska: Underwater Explorers v Table View, Pisces Dive Centre v Glencairnu, Dive Action v Paarden Eilandu a Alpha Dive Centre v místě zvaném Somerset West. Tento týden intezívních evaluací poskytl ideální příležitost našemu novému jihoafrickému hodnotiteli, panu Morné Christou, prohloubit své znalosti a zdokonalit si své dovednosti potřebné pro hodnocení provozu středisek, ale také mu umožnil posílit partnerské vztahy s provozovateli zmíněných zařízení. Všem nám společně se zároveň naskytla příležitost uvědomit si výzvy a problémy, kterým čelí všichni operátoři. Ty jsme také ujistili naší trvalou podporou a ochotou pomáhat jim radami, kdykoli je budou potřebovat.   

V lednu roku 2012 byl program DAN HIRA představen zainteresovaným hodnotitelům v USA. Po návštěvě kanceláře DAN America v Durhamu v Severní Karolíně jsme se vydali k jezeru v bývalém kamenolomu Blue Stone Quarry u města Thomasville vzdálenému asi půldruhé hodiny jízdy autem, abychom zde zahájili nácvik a praktické ukázky hodnotitelských dovedností podle programu HIRA. Poté následovala návštěva potápěčského střediska Horizon Divers v Key Largo (v oblasti Florida Keys), kde se uskutečnilo první formální hodnocení jako součást procesu zavedení programu HIRA do praxe v této oblasti. Všichni zúčastnění nabyli přesvědčení, že se jedná o další významnou aktivitu podporující hlavní poslání DAN – jak předcházet potápěčským i nepotápěčským nebezpečným událostem a nehodám a, když už k nim bohužel dojde, jak je co nejlépe zvládnout. Logickým pokračováním na cestě mezinárodního rozšiřování programu HIRA byla návštěva v DAN Europe. Převážně teoretická a formální součást školení se uskutečnila v kancelářích DAN v italském Rosetu pro velmi motivovanou skupinu hodnotitelů plánujících předvést a podpořit tento program zainteresovaným potápěčským partnerům. K praktickým výcvikovým účelům bylo vybráno přímořské město Pescara (oblíbená prázdninová destinace Italů u pobřeží Jaderského moře). Hodnotilo se středisko Acquatica Scuba pod vedením našeho týmu profesionálů a během prováděné evaluace se zdůrazňovaly všechny aspekty, které se musí zvažovat a posuzovat, ale také jak se celý postup ve skutečnosti správně provádí. Další dva dny byly věnovány novým „rekrutům“, kteří měli posílit stávající osazenstvo a prakticky si vyzkoušet své dovednosti používané při hodnocení podle HIRA. Následná návštěva potápěčského střediska Gruppo Nasim v místě zvaném Riva di Traiano nedaleko Říma poskytla ideální příležitost pro začlenění všech aspektů rekreačního, speciálního i technického potápění do tohoto programu. Jedním z důležitých úkonů bylo vyhodnocení kvality vzduchu, a to jak z pohledu personálu, tak i nových hodnotitelů. Snadnost použití testovacího přístroje i velmi krátká doba, které je zapotřebí k získání životně důležitých informací a výsledků rozhodně povede k situaci, kdy se používání tohoto přístroje stane standardní součástí programu HIRA v budoucnosti.

Závěrečnou etapou celé ověřovací akce byla návštěva velmi dobře vedeného školicího a výzkumného střediska Scuba Dolphin v Římě. Nejdříve se hodnotil průběh teoretické výuky, poté odjeli potápěči k ponorům u Torvaianica. Zde bylo možno pečlivě sledovat práci člunů i průběh ponorů. Během našich návštěv v nejrůznějších potápěčských zařízeních, z nichž každé bylo zvláštní a jedinečné svým uspořádáním i nabízenými službami, jsme došli k názoru, že každé hodnocení i výsledná zpráva musí být přizpůsobeny místním zvláštnostem příslušného potápěčského střediska. Ve všech dosud navštívených oblastech byl program DAN HIRA přijímám s otevřenou náručí a každý, kdo se této iniciativy nějak zúčastnil, souhlasil s tím, že se jedná o velmi důležitý krok směrem k prevenci potápěčských i nepotápěčských nechtěných událostí a nehod. Díky tomuto programu se prohlubují znalosti zaměstnanců i operátorů jak rozpoznávat a řešit možná rizika a s nimi spojené nebezpečí. To vše přispívá k lepším, bezpečnějším a jistějším zážitkům souvisejícím s potápěním.


Související články

Safety

Ventily k potápěčským lahvím a nehody při přístrojovém potápění

Dalo by se očekávat, že připojení ventilů potápěčské lahve bude stejné na celém světě. Ve skutečnosti tomu tak není a existují některé zásadní rozdíly, které...

Podle Guy Thomas
24 Červenec 2023
Safety

Jak používat oboustrannou karabinu s dvojitým koncem

Oboustranná karabina s dvojitým koncem (v žargonu se jí říká dvojkarabina) je jedním z nástrojů při potápění, o kterém jste nikdy nevěděli, že ho potřebujete,...

Podle Tim Blömeke
22 Prosinec 2022
Safety

Regulátory: Označení CE a záruka

Jako potápěči chceme dýchat co nejpohodlněji a důvěřujeme našemu regulátoru, že nám během ponoru poskytne správné množství dýchacího plynu. Aby nám pomohli zakoupit spolehlivý regulátor,...

Podle Guy Thomas
14 Listopad 2022

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.