Solidarita přijíždí…na mořském koníku

Cesta solidárních činů může být někdy dlouhá, komplikovaná a plná překvapení. Dokonce se někdy může ztratit v propasti a znovu vynořit tisíce kilometrů daleko.

Šest tisíc kilometrů dělí Itálii od Tanzánie, jedné z nejchudších zemí Afriky navzdory svému přírodnímu bohatství, které nelze dostatečně využívat kvůli nepřetržitým ozbrojeným konfliktům znamenajícím v podstatě občanskou válku, a také kvůli velmi rozšířeným nemocem (hlavně AIDS a malárii). Evropanům zvyklým na pohodlný život a bezpečí se může jevit taková situace až neskutečně vzdálená.

Kdo se však věnuje potápění, které je nutně spjato s častým cestováním, ten se občas dostane i do velmi neobvyklých podmínek a vidí věci až v brutální skutečnosti, obrazně řečeno, vnoří se naplno do reality, která jej obklopuje a někdy musí dokonce učinit rozhodnutí, aby zachránil život svůj nebo i ostatních.

Uvědomování si potřeby solidarity s lidmi v nouzi vedlo DAN Europe k rozhodnutí iniciovat pomoc africkým dětem, které se naprosto nevinně stávají oběťmi mechanismů daleko přesahujících jejich možnosti něco samy ovlivnit. Jedinou cestou z této doslova zoufalé situace jsou projevy dobré vůle a štědrosti těch, kdo nechtějí mlčky přihlížet současnému stavu.

Prostřednictvím našeho partnera Ossidabile, kterého již mnoho členů DAN zná díky náhrdelníkům prodávaným v našem e-shopu, jsme se důkladně seznámili se situací misie v Morogoro, která se nachází v srdci tanzanijské savany a kterou již od roku 1995 provozuje řád Sester Svaté rodiny.

Práce a činy těchto řádových sester daleko přesahují odstraňování negramotnosti a podporu evangelické misie. Doslova plní své misionářské heslo, které zní: "K Bohu nelze mluvit s prázdným žaludkem." S ohromnou odvahou a altruismem se vydávají do míst, kam se nikdo jiný neodváží: do nejnuznějších chatrčí postavených z bláta a slámy, bez tekoucí vody a elektřiny. Tam hledají opuštěné děti – sirotky rodičů, kteří zemřeli na AIDS i děti matek, které je přivedly na svět, když byly samy ještě nedospělé, nemocné a často dohnané nouzí až k prostituci. Sestry přivádějí děti do misijní stanice, kde nalézají své jediné možné útočiště a tam se snaží je ochránit (s velmi omezenými prostředky) před otrockou prací a zneužíváním. Pokoušejí se je vyživovat, léčit a dát jim základní vzdělání, stručně řečeno, chtějí jim vrátit alespoň částečně jejich dětství.

Samozřejmě, že to vše něco stojí, nejen obrovské lidské úsilí, ale i peníze. A tady se může projevit solidarita… ve spolupráci s dárci, kteří chtějí podpořit jejich naději. Neboť i když je misie pro místní obyvatelstvo mimořádně důležitá, nedostává vůbec žádné finanční prostředky ani od katolické církve, ani od tanzanijské vlády. Náhoda tomu však chtěla (nebo zásah Vyšší moci pro lidi, které víra neopustila?), že se jeden italský dobrovolník, kterého dojaly osudy dětí i obětavost sester jeptišek, rozhodl podporovat své nové přátele.

K nim patří i Ossidabile, který se také zapojil do projektu zaměřeného na zakoupení stroje naprosto nezbytného pro přežití této malé, ale svým významem velké komunity Morogoro… nového traktoru. Starý traktor dosloužil a je již neopravitelný a jak se sestry přesvědčily, bez traktoru je naprosto nemožné obdělávat místní půdu, dopravovat do misie potřebné věci a materiál a uspokojovat alespoň nejzákladnější potřeby 500 malých dětí.

Naše organizace DAN Europe se rozhodla přijmout Ossidabileho výzvu a bude na zmíněný projekt posílat do misie Morogoro veškeré výnosy získané z prodeje přívěšku ve tvaru mořského koníka (což je symbol solidarity a příbuzenství), který se prodává prostřednictvím e-shopu DAN. Kdo by snad neměl zájem o přívěšek, může poskytnout dar přímo.

Více informací

Napsat řádovým sestrám

Zakoupit přívěšek s mořským koníkem v e-shopu DAN

Zaslat dar přímo na misii


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.