Solidaarisuutta… merihevosen selässä

Solidaarisuuden teot voivat joskus matkata pitkin kivistä tietä, jonka varrelle mahtuu yllätyksiä. Toisinaan ne saattavat jopa kadota syvyyksiin ja pulpahtaa taas pintaan tuhansien kilometrien päässä.

Italian ja Tansanian väliin mahtuu 6000 kilometriä. Tansania on luonnonvaroistaan huolimatta yksi Afrikan köyhimmistä valtioista; luonnonvaroja ovat turmelleet sisällissodat ja sairaudet (ennen kaikkea AIDS ja malaria). Se tuntuu yltäkylläisyyden ympäröimistä hyvin kaukaiselta, ja monen on vaikea hahmottaa toisenlaista arkea.

Sukellusharrastajat ovat kuitenkin tavallisesti omatoimimatkailijoita, jotka ovat tottuneet toimimaan ruohonjuuritasolla, sukeltamaan heitä ympäröivään todellisuuteen ja jopa tekemään päätöksiä, joilla voi pelastaa oman tai toisten hengen.

Tätä yhteistoiminnan henkeä ja kulttuuria noudatellen DAN Europe on päättänyt liittyä Afrikan lapsia auttavaan hankkeeseen, jonka kohteena ovat ne viattomat uhrit, joiden kohtaloon on puuttunut heitä itseään suuremmat mekanismit. Heitä voi toistaiseksi auttaa vain hyvä tahto ja anteliaisuus, ja tässä tarvitaan ihmisiä, jotka eivät hyväksy sitä, millä tolalla asiat ovat.

Yhteistyökumppanimme Ossidabile, joka on monelle DANin jäsenelle tuttu entuudestaan ainakin verkkokauppamme kaulanauhoista, on tutustuttanut meidät Morogoron lähetysaseman tilanteeseen. Asema sijaitsee savannilla Tansanian sydämessä, ja se on toiminut vuodesta 1995 Collegine Sisters of the Holy Family -sisarten toimesta.

Naiset jakavat kirjallisuutta ja julistavat evankeliumia, mutta heidän toimintansa ulottuu myös perinteistä lähetystyötä paljon laajemmalle. He pitävät mielessään lähetystyön sanoman, jonka mukaan "Jumalan sanaa ei voi vastaanottaa tyhjin vatsoin." Rohkeasti ja epäitsekkäästi he tekevät työtään siellä, missä kukaan muu ei siihen rohkene. Köyhien savesta ja oljesta rakennettujen majojen keskellä, joista puuttuu vesi ja sähköt, he etsivät hylättyjä lapsia: AIDSin vieneiden vanhempien orpolapsia, teiniäitien lapsia, sairaita tai hyväksikäytön tai prostituution uhreja. Sisaret ottavat lapset mukaansa lähetysasemalle, ainoaan mahdolliseen turvapaikkaan, ja yrittävät (vähistä varoistaan) suojella heitä orjuudelta ja kaltoinkohtelulta. He ruokkivat heitä, parantavat heidät ja neuvovat heitä – ja pyrkivät näin palauttamaan heille heidän lapsuutensa.

Kaikella on hintansa, totta kai, ei pelkästään inhimillinen vaan myös taloudellinen, ja tässä solidaarisuus astuu mukaan kuvaan. Yhteistyökumppaneiksi tarvitaan hyväntekijöitä, joilla riittää toivoa. Niin tärkeä kuin lähetysasema onkin paikalliselle väestölle, se ei saa oikeastaan minkäänlaista taloudellista tukea katoliselta kirkolta tai Tansanian viranomaisilta. Kuitenkin sattuma (tai jokin korkeampi voima kenties) teki mahdolliseksi sen, että eräs italialainen vapaaehtoinen liikuttui nunnien itsekurista ja lasten hymyistä sen verran, että päätti tukea toimintaa ja avustaa sisarten ystäviä.

Ystäviin kuuluu muun muassa Ossidabile, joka on osallistunut projektiin, jonka tarkoituksena on rahoittaa erään tietyn tärkeän työkalun hankinta… Työkalun, jota Morogoron pieni mutta sitäkin mahtavampi yhteisö tarvitsee selviytyäkseen – uuden traktorin. Entinen on mennyt rikki ja ilman sitä maata on mahdotonta viljellä, kuten sisaret ovat kertoneet. Ilman traktoria on niin ikään mahdotonta kuljettaa lähetysasemalle tarpeellisia materiaaleja ja huolehtia 500 pienen lapsen tarpeista.

DAN Europe halusi heti vastata Ossidabilen kutsuun verkkokauppansa kautta. DAN tekee muutakin: se lahjoittaa kaikki DAN-verkkokaupan merihevosriipuksen myynnistä saadut tuotot (solidaarisuuden ja sielujen sympatian symboli) Morogoron lähetysasemalle. Heidän, jotka eivät tahdo hankkia korua, on mahdollista tehdä suora lahjoitus.

Opi lisää

Kirjoita sisarille

Osta merihevosriipus DAN in verkkokaupasta

Tee suora lahjoitus lähetysasemalle

Lataa artikkeli

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.