Neurologické vyšetření

1. 
Nervová soustava se skládá z:

2. 
Nervové dráhy mohou být přerušeny:

3. 
Správně nebo špatně: Mozkové mrtvice mohou být způsobeny krevní sraženinou nebo krvácením.

4. 
Mozkové mrtvice se mohou projevovat:

5. 
Správně nebo špatně: Mozková mrtvice je nejčastější příčinou dlouhodobé neschopnosti.

6. 
Správně nebo špatně: Rychlá zdravotní pomoc může snížit nebezpečí trvalé neschopnosti v případě dekompresního onemocnění (DCI) nebo mozkové mrtvice.

7. 
Anglická zkratka F-A-S-T znamená:

8. 
Dekompresní onemocnění (DCI) zahrnuje tepennou plynovou embolii a dekompresní nemoc.

9. 
Co z níže uvedeného NENÍ typickým příznakem DCI?

10. 
Zdravotní záchranná služba by se měla zavolat:

11. 
Co z níže uvedeného nepatří do čtyř funkčních oblastí neurologického vyšetření?

12. 
Mentální funkce ukáže:

13. 
Co z níže uvedeného není součástí vyšetření hlavových nervů?

14. 
Rombergovým testem se vyhodnocuje:

DOWNLOAD ARTICLE

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.