Szybkie badanie neurologiczne

1. 
System nerwowy składa się z:

2. 
Ścieżki neuronowe mogą być przerwane przez:

3. 
Prawda czy fałsz: Udar może być wywołany skrzepem krwi lub krwawieniem.

4. 
Udar może objawiać się:

5. 
Prawda czy fałsz: Udar jest najczęstszą przyczyną długotrwałej niepełnosprawności.

6. 
Prawda czy fałsz: Szybka interwencja medyczna może ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia trwałej niepełnosprawności w razie zespołu zaburzeń dekompresyjnych (DCI) lub udaru.

7. 
F-A-S-T oznacza:

8. 
Zespół zaburzeń dekompresyjnych (DCI) obejmuje tętniczy zator gazowy i chorobę dekompresyjną.

9. 
Które z poniższych NIE jest powszechnym objawem DCI?

10. 
Należy wezwać służby ratownicze:

11. 
Który z poniżej wymienionych nie należy do czterech obszarów funkcjonalnych podlegających ocenie w ramach badania neurologicznego?

12. 
Funkcje umysłowe oceniają:

13. 
Które z poniższych nie jest częścią oceny nerwów czaszkowych?

14. 
Test Romberg ocenia:

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.