Kuva: DAN Europe staff
Erityisprojekti

Green Bubbles-projekti ja kestävät arvot sukelluksessa

Virkistyssukelluksen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti 1980-luvun puolivälistä lähtien, ja vuosittain myönnetään jo miljoona sukelluskorttia. Sukellettaessa luonto ja ihminen kohtaavat, ja tällä toiminnalla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia. Sukellushan edistää valtameristähuolehtimista, tukee tieteellistä tutkimusta ja kannustaa jokaista sukeltajaa henkilökohtaisesti kehittymään. Toisaalta saattaa ilmaantua konflikteja niiden yhteisöjen kanssa, jotka saavat elantonsa valtameristämme ja hiekkarannoistamme sekä turismista saatavista tuloista. Usein on kyse myös yksinkertaisesti paikallisten asukkaiden elämänlaadusta. 

Yllä mainituista syistä EU:ssa aloitettiin vajaa vuosi sitten niin kutsuttu Green Bubbles -projekti (GB), jonka tarkoituksena ja keskeisenä tavoitteena on tehdä sukellukseen liittyvästä toiminnasta kestävämpää. Kolme tärkeintä sidosryhmää eli sukeltajat, sukellusammattilaiset ja sukellusten järjestäjät ovat mukana tässä projektissa kartoittamalla virkistyssukelluksen taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia. Nämä sidosryhmät ovat myös kehittämässä ja markkinoimassa uusia innovatiivisia tuotteita, joiden avulla on mahdollista löytää uusia tapoja lisätä sukellusharrastuksen myönteisiä vaikutuksia ja vähentää kielteisiä. Projektin suunniteltu kestoaika on yhteensä neljä vuotta, ja vuoden 2016 alkaessa on siis alkamassa tämän hankkeen toinen vuosi. 

Kaksi tärkeintä merialuetta, jotka ovat keskeisessä osassa tutkimuksia suoritettaessa, ovat seuraavat:

Ponta d`Oro Mosambikissa Sodwana Bayn ympärillä. Siellä sijaitsee koralliriuttakompleksi korkealla leveysasteella, ja tämä mertensuojelualue (MPA) kaavoitetaan sukeltamisen vaikutusten vähentämiseksi. Sukeltajat tekevät alueelle vuosittain jopa 80 000 vierailua.

Portofinon mertensuojelualue, joka on perustettu vuonna 1999.  Se sijaitsee Välimeren luoteisosassa, ja siellä käy enimmillään 60 000 sukeltajaa vuodessa. Tämän alueen osuus on 50 % Euroopan meri- ja rannikkoturismin kokonaislisäarvosta.

Green Bubbles on kartoittanut seuraavat tärkeimmät toimenpiteitä vaativat sukelluksen osa-alueet:

Laitesukellusvälineet, jotka keksittiin 1940-luvulla ja joita kehitettiin 1980-luvulla, toivat virkistyssukelluksen yhä useamman ulottuville, koska sukellus ei enää ollut kallis harvojen harrastus. Sukelluksen harrastajat eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan mukaan mahtuu monenlaisia sukeltajia, joista kaikki eivät ota huomioon toimintansa ympäristövaikutuksia.

Tähän mennessä ei ole vielä tehty tutkimuksiasukellusryhmistä eikä sukelluksesta järjestelmänä. Esimerkiksi tekniikkasukeltajat ovat hyvin pitkälle erikoistuneita ja vahvasti sitoutuneita sukellustoimintaan.Sukellusammattilaisten ja sukellusten järjestäjien "inhimillisestä" puolesta ei tiedetä paljoakaan, ja lisätietoa tarvittaisiin siitä, millä tavoin heidän motivaationsa vaikuttaa heidän tuottamiensa palveluiden tasoon. Tutkimustietoa kaivataan myös siitä, kuinka laajalti heillä on vaikutusta silloin kun kyseessä on kestävä kehitys ja ympäristöystävällinen toiminta.

Harrastaessaan sukellusta sukeltajat voivat vaikuttaakielteisesti merelliseen ympäristöön ja aiheuttaa paheksuntaa niiden ihmisten keskuudessa, joiden asuinalueilla he sukeltavat. Tämä voi johtua tiedon puutteesta, kokemattomuudesta tai tietystä toiminnasta.

Sukeltaminen voi kiistatta suoda merkittäviä taloudellisia etuja paikallisille asukkaille, mutta se voi myös synnyttääsosiaalisia konflikteja sukeltajien ja paikallisten ihmisten, esimerkiksi kalastajien, välillä. Erityisen ongelmallista tämä on kehitysmaissa. Tarvitaan hyviä toimintamalleja, jotta kaikkien asianosaisten tarpeet voidaan ottaa huomioon.

Massasukeltamisen kielteisten vaikutusten poistamiseen tai minimoimiseen voidaan soveltaa erilaisia toimintatapoja. "Kovia" menetelmiä ovat esimerkiksi alueiden sulkeminen, kiintiöiden asettaminen tai maksujen periminen. "Pehmeisiin" menetelmiin voidaan puolestaan lukea koulutus, jonka avulla lisätään ihmisten tietoisuutta oikeista toimintatavoista. Green Bubbles -projekti pyrkii määrittelemään sopivan lähestymistavan tutkimalla sitä, kuinka sukellusjärjestäjiä ja asiakkaita voidaan parhaiten motivoida oikeanlaiseen toimintaan. Toimivatko ihmiset silloin oikein, kun he pelkäävät julkista paheksuntaa vai auttavatko säännöt paremmin? Entä yhteiset tavoitteet, jotka kaikki kokevat omikseen?

Sekä sotilassukelluksen että ammattimaisen työsukelluksenparissa on aina vallinut tiukat säännöt, jotka ovat edellyttäneet tarpeeksi korkeatasoista koulutusta ja erittäin hyvää kuntoa. Virkistyssukelluksen vaatimukset ovat huomattavasti alhaisemmat. Green Bubbles pyrkii määrittelemään menetelmät, joiden avulla voidaan lisätä virkistyssukellusta koskevia sukellusturvallisuusvaatimuksia.

Sukellusteknologia on parantunut merkittävästi. Sukellustietokoneteknologialla on tärkeä rooli sekä ammatti- että virkistyssukeltamisen parissa. Pian mukaan tulevat myös älypuhelimet. Pelillistämisen hyödyntäminen sukellettaessa kannattaa myös siksi, että uuden teknologian avulla  voidaan tukea koulutusta ja tehostaa turvallisuutta.

Sukellus on opettavaista, sillä sen kautta on mahdollista päästä kokemaan luontoa hyvin henkilökohtaisella tasolla. Se on varteenotettava ehdokas liitettäväksi mukaan Ocean literacy -toimintaa (OL), ja sukellus pitäisi myös ottaa mukaan koulujen ja yliopistojen opetustoimintaan.

Viime aikoina on Citizen Science -tutkimuksesta (CS) tullut melko suosittua. Tällaisen kansalaistieteellisen tutkimustoiminnan kautta tiedeyhteisö voi olla yhteydessä yhteisön ulkopuolella oleviin, jotka tarjoutuvat vapaaehtoisiksi tutkimustyöhön.

Sukellustutkimusta tehdään paljon alueilla, joilla esiintyykoralliriuttoja. Sukelluksen vaikutukset sekä luontoon että talouteen ovat kuitenkin erilaiset kylmemmillä alueilla. Siksi tieteellistä tutkimusta ei saisi laiminlyödä myöskään ei-trooppisilla alueilla, koska tutkimustyö ja luonnonsuojelupyrkimykset  eivät ehkä tällöin pääse toteutumaan tarpeeksi laajasti. Green Bubbles edistää myöskoralliriutta-alueiden ulkopuolella tehtävää tutkimustyötä.

Green Bubbles -projekti on aivan uusi tapa tehdä sukellustutkimusta. EU:n sukellukseen liittyvää järjestelmää ei ole koskaan aiemmin arvioitu tällä tavoin läpikotaisin, eikä sukellusta ole myöskään tarkasteltu järjestelmänä, jossa on eri osatekijöitä ja vuorovaikutusta eri tekijöiden välillä. Mukana on nyt myös ensimmäistä kertaa tutkimusta suorittamassa hyvin monia eri tieteenaloja (sosiaalitiede, merentutkimus, kestävä kehitys, kauppatieteet ja markkinoinnin tutkimus, ekologinen taloustiede, lääketiede/fysiologia,  riskienhallinta, IT-ala ja insinööritieteet, pelillistäminen, koulutus ja kasvatustiede). Nämä kaikki alat yhdistävät yksilöllisen osaamisensa yhdeksi kokonaisuudeksi yhteistyössä muiden kanssa.

Katsellessaan tulevaisuuteen DAN Europe ja Green Bubbles uskovat, että vastuullinen toiminta tulee olemaan sekä sukeltajien, alan ammattilaisten että sukellusjärjestäjien parissa vakiotoimintaa, jota jokainen tavoittelee ja jossa jokainen on mukana. Ocean literaryn oppeja opetetaan sekä tehdään yhteistyötä kansalaistieteen välityksellä.

 Green Bubbles on halunnut luoda sukellusalalle toimivan mallin, jotta sukeltaminen olisi tulevaisuudessa taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää sekä ympäristöystävällistä. Tavoitteena on, että tämä projekti yhdistetään aina ympäristöstä huolehtimiseen, sosiaaliseen vastuullisuuteen ja sukellusturvallisuuteen.


Vieraile GB-verkkosivuilla tai ota yhteyttä GB-ryhmään sähköpostitse:

www.greenbubbles.eu

[email protected] tai seuraa GB: tä sosiaalisessa mediassa

 • #GreenBubblesRISE
 • #GreenBubblesproject
 • #sustainable#diving

Ota DANiin suoraan yhteyttä:

[email protected]

[email protected]


DAN Europe on yksi yhdeksästä GB-projektin yhteistyökumppanista:

Akateemiset:

 • Università Politecnica delle Marche (Italia)
 • DAN Europe (Malta)
 • Stichting NHTV Internationale Hogeschool Breda(Alankomaat)
 • NWU (Etelä-Afrikka)

Ei-akateemiset:

 • Studio Associato Gaia snc (Italia)
 • UBICA srl (Italia)
 • INNOVASUB (Turkki)
 • College of Exploration (USA)
 • DAN Southern Africa (Etelä-Afrikka)

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Erityisprojekti

Laitesukellukseen liittyvää matkailutoimintaa ei osata arvostaa riittävästi

Green Bubbles -projekti käynnistettiin, koska haluttiin selvittää niitä ongelmia, jotka estävät sukellusmatkailua toimimasta toivottavalla tavalla. Projektin aikana nousi esiin tiettyjä seikkoja, jotka tuottavat vaikeuksia matkailutoiminnassa....

Tekijä: Serena Lucrezi
25 marraskuu 2016
Erityisprojekti

Buddy Watcher helpottaa yhteydenpitoa veden alla

Jokaiselle sukeltajalle on varmaan tuttu sellainen tilanne, kun yrittää tavoittaa sukelluskaverin räpylän kärkeä ja tarttua siihen tiedottaakseen tälle jostakin näkemisen arvoisesta tai pyytääkseen tältä apua....

Tekijä: Caren Liebscher
27 lokakuu 2015
Erityisprojekti

DAN Europen hyväntekeväisyysrahastot

Claudius Obermaierin hyväntekeväisyysrahasto on osa DAN Europen toimintaaOn elokuun 20. päivä vuonna 2003. Claudius Simon Obermeier, joka on kotoisin Olchingista Saksasta, lähtee tuolloin iltapäivällä ystävänsä...

Tekijä: Caren Liebscher
26 syyskuu 2015

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.