Foto: DAN Europe staff
Zajímavosti

Zelené bublinky a udržitelnost potápění

Od poloviny osmdesátých let minulého století prudce rostla popularita rekreačního potápění až k dosažení ohromujícího čísla – milionu nových certifikací každý rok. Jedná se o činnost, při které se lidé setkávají s přírodou způsobem, který má kladné i stinné stránky. Na jedné straně potápění podporuje monitorování situací a stavů, které vznikají, existují a vyvíjejí se v oceánech, přispívá k vědeckým výzkumům a posiluje rozvoj osobnosti. Na straně druhé však mohou vznikat konflikty s komunitami, jejichž existence závisí na oceánech a plážích, příjmech z turistiky a potápění může ovlivňovat jejich kvalitu života. 

Z těchto důvodů EU podpořila před necelým rokem projekt zvaný Zelené bublinky (Green Bubbles – zkratka GB), jehož účelem a hlavním cílem je učinit potápění mnohem udržitelnější aktivitou. Hlavní protagonisté tohoto projektu – potápěči, profesionálové a operátoři – mohou zmíněného cíle dosáhnout zjišťováním a přesným pojmenováváním ekologických, ekonomických i společenských dopadů rekreačního potápění, ale také také vývojem a marketingem inovativních produktů a hledáním nových možností, jak posilovat kladné vlivy a zároveň oslabovat negativní dopady. Celý projekt je naplánován na čtyři léta a v lednu roku 2016 se ocitneme na začátku druhého roku jeho plnění.    

Výzkum se soustřeďuje na dvě hlavní oblasti:

Ponta d’Oro v Mozambiku kolem Sodwana Bay, která je domovem vysokého korálového útesu. Tato mořská chráněná oblast (marine protected area – MPA) byla vybrána s cílem co nejvíce snížit dopady potápění na životní prostředí. Každoročně navštíví tuto oblast až 80 000 potápěčů.

Portofino je mořskou chráněnou oblastí od roku 1999. Nachází se v severozápadním Středozemním moři a ročně sem zavítá až 60 000 potápěčů. Tato oblast přispívá asi 50% hrubé přidané hodnoty pro evropskou námořní a pobřežní turistiku.

Díky projektu Green Bubbles byly zjištěny následující hlavní problémy:

Prakticky použitelná výstroj pro přístrojové potápění vznikla ve čtyřicátých letech minulého století a zdokonalovala se do let osmdesátých až do té míry, že se stala levnější a dostupnější pro poměrně širokou veřejnost rekreačních potápěčů. Ne všem potápěčům z tohoto nesourodého společenství však leží na srdci možné negativní dopady této činnosti na životní prostředí.

Až dosud se nikdy systematicky nezkoumaly skupiny potápěčů v souvislosti se systémem potápění. Ví se napříkladže techničtí potápěči jsou velice specializovaní a potápění velmi oddaní, ale jen málo známý je „lidský“ faktor profesionálů a operátorů a jakým způsobem jejich motivace ovlivňuje úroveň služeb, které poskytují a do jaké míry mohou kladně usměrňovat dopady své činnosti na životní prostředí a jeho udržitelnost.

Potápěči mohou potápěním negativně ovlivňovat mořské prostředí a vyvolávat odpor v komunitách, kde provádějí své ponory. Příčinami bývají nezkušenost, některé specifické činnosti a nedostačné znalosti.

Potápění může bezpochyby přinášet příslušným komunitám ohromné ekonomické výhody, ale často také může způsobovat společenské konflikty mezi potápěči a místními obyvateli, například rybáři. Obzvlášť problematické to bývá v rozvojových zemích. Mají-li se chránit zájmy všech zúčastněných stran, musí se k tomu vypracovat vhodná strategie.

K zajištění co nejmenších negativních dopadů masového potápění se používají různé přístupy a metody. K „tvrdým“ opatřením patří uzavírání oblastí, stanovování kvót nebo vybírání poplatků. Mezi „měkká“ opatření lze zařadit zvyšování povědomí o potápěčských činnostech osvětou a vzděláváním. Projekt Green Bubbles se snaží nalézt vhodné přístupy tím, že v prvé řadě zjišťuje, jak lze motivovat operátory i klienty – např. společnými cíly, předpisy nebo obavami z veřejné nepříznivé kritiky.

Vojenské a komerční potápění probíhalo vždy podle přísných pravidel, ke kterým patřily i velké nároky na výcvik a vysoké požadavky na fyzickou zdatnost. Standardy pro rekreační potápění jsou výrazně nižší. Projekt Green Bubbles proto zahrnuje i výčet opatření zaměřených na zvýšení bezpečnosti při rekreačním potápění.

Významně se změnila i technika potápění. Potápěčské počítače se staly důležitou součástí profesionálního i rekreačního potápění. Brzy sem budou patřit i chytré telefony. K velkým pokrokům došlo i v tzv. gamification (zhernění) potápění. I zde může technika posloužit ke zkvalitnění výcviku a posílení bezpečnosti při potápění.

Potápění je vlastně vzdělávací proces probíhající stykem s přírodou na velmi osobní úrovni. V této sopuvislosti se mluví o oceánové gramotnosti (Ocean Literacy – OL), která by mohla být zavedena jako vyučovací předmět na školách a univerzitách.

Nedávno se stala velmi populární tzv. občanská věda (Citizen Science – CS). Jejím prostřednictvím kontaktují vědci občany, kteří chtějí nabídnout své služby jako dobrovolní výzkumníci.

Hodně potápěčských výzkumů se zaměřuje na oblasti korálových útesů. Avšak dosti odlišné dopady má potápění na chladnější oblasti – jak ve smyslu ekologickém, tak i ekonomickém. Nedostatek pozornosti věnované netropickému životnímu prostředí by mohl mít za následek, že se vědecké výzkumy a snahy o zachování zdravého životního prostředí budou zanedbávat. Proto projekt Green Bubbles podporuje výzkum i mimo oblasti korálových útesů.

Projekt Green Bubbles znamená zcela nový přístup k potápěčskému výzkumu. Nikdy v minulosti se na úrovni EU nevěnovala potápění taková pozornost a nezkoumalo tolik různých prvků a interakcí souvisejících s touto činností (aspekty týkající se sociálních vlivů, moře jako takového, udržitelnosti životního prostředí, podnikání, marketingu, ekologické hospodárnosti, medicíny/fyziologie, rizikového managementu, IT a strojírenství, zhernění, vzdělávání a pedagogiky), které spojují jednotlivé přednosti ve společnou synergii.

DAN Europe si i díky projektu Green Bubbles představuje budoucnost, kde potápěči, profesionálové a operátoři budou provozovat odpovědné potápění jako běžný standard, který každý zná a dodržuje a který se bude vyučovat v rámci oceánové gramotnosti a dále zkoumat i pomocí spolupráce s občanskou vědou.

Od projektu Green Bubbles se očekává, že bude působit jako vzor pro budoucí ekologickou, ekonomickou a společenskou udržitelnost všech druhů potápění a stane se synonymem pro ochranu životního prostředí, společenskou odpovědnost a bezpečnost při potápění.


Navštivte webovou stránku GB nebo kontaktujte tým GBe-mailem:

www.greenbubbles.eu

[email protected]  nebo sledujte GB na sociálních sítích

 • #GreenBubblesRISE
 • #GreenBubblesproject
 • #sustainable#diving

Kontaktujte DAN přímo:

[email protected]

[email protected]


DAN Europe je jedním z devíti partnerů GB:

z akademického prostředí:

 • Università Politecnica delle Marche (Itálie)
 • DAN Europe (Malta)
 • Stichting NHTV Internationale Hogeschool Breda (Nizozemsko)
 • NWU (Jižní Afrika)

z neakademického prostředí:

 • Studio Associato Gaia snc (Itálie)
 • UBICA srl (Itálie)
 • INNOVASUB (Turecko)
 • College of Exploration (USA)
 • DAN Southern Africa (Jižní Afrika)

Související články

Zajímavosti

Pochopení nebezpečí potápěčských nehod

K nehodě může dojít při jakékoli lidské činnosti. V kanceláři může být smrtelným nebezpečím i nesprávně zajištěná police. Při potápění číhají potenciální nebezpečí v mnoha...

08 Červenec 2024
Zajímavosti

Jak postupuje DAN při potápěčských nehodách?

Pokud jste členem DAN Europe nebo možná zvažujete, že se jím stanete, můžete mít nějaké otázky ohledně toho, co musíte udělat v případě potápěčské nehody....

17 Červen 2024
Zajímavosti

Strach a averze spojené s přístrojovým potápěním

Strach je základní a užitečná emoce u lidí a našich příbuzných savců. Signalizuje mysli přítomnost nebezpečné situace. Stejně jako u všech emocí hraje strach důležitou...

16 Květen 2024

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.