Brian Harper

Samalta tekijältä

Lääketieteellinen linja

Sukellus ja lääkehoito

Yksi DANin lääkäreille useimmiten esitetyistä kysymyksistä liittyy siihen, onko turvallista sukeltaa silloin kun henkilöllä on käytössään jokin tietty lääke. Vastaus tähän kysymykseen on harvoin yksiselitteinen.Monet...

Tekijä: Brian Harper
28 syyskuu 2018

Rebreather-tekniikan opettelua

Divetech-lomakeskuksessa oli parhaillaan päivällisaika. Kävellessäni keittiön ohi huomasin uunissa kaksi punaista vilkkuvaa valoa. Huomaamattani nostin käden suulleni ja  suljin kuvitellun rebreather-laitteeni samalla kun lausuin itsekseni...

Tekijä: Brian Harper
25 kesäkuu 2015

Tärkeiden elintoimintojen arviointi

Keskeinen asia hyvässä ensiavussa on kyky arvioida elimistölle  välttämättömien toimintojen tilaa. Arvioitaessa elintoimintoja  voidaan tehdä sarja yksinkertaisia arviointikokeita, joiden avulla saadaan tietoa elimistön toiminnasta ja...

Tekijä: Brian Harper
01 heinäkuu 2014

Adaptoituminen ja DCI

On yleisesti hyväksytty tosiasia, että sukeltajantaudin tärkeimpiä riskitekijöitä ovat sukelluksen kesto ja syvyys. Sukeltajia kiinnostaa kuitenkin hyvin paljon myös se, millä tavoin muut tekijät, kuten...

Tekijä: Brian Harper
15 toukokuu 2013

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.