Sukeltaja ja vanheneminen – tietokilpailu

Nykyään monet harrastavat sukeltamista myös vanhemmalla iällä, ja he haluavat nauttia aktiivisesta sukellusajastaan mahdollisimman tehokkaasti. Nämä sukeltajat valitsevat sukelluskohteensa huolellisesti. Kohteet sijaitsevat usein tropiikissa tai subtropiikissa, ja niissä vietetään monesti pitkiäkin aikoja. Iäkkäämpiä sukeltajia on paljon myös muualla kuin sukellussafareilla. Tiedämme, että iäkkäämmät sukeltajat hakevat ennemmin nautintoa kuin seikkailuja. He myös sukeltavat turvallisemmin, koska he ovat varovaisempia ja tavallisesti hyvin kokeneita. He ovat myös halukkaampia toimimaan vastuullisesti ja hyväksymään fyysisistä puutteista johtuvat rajoitukset sukelluksillaan.

Lue lisää: https://www.daneurope.org/fi/aging-diver

1. 
Mitkä seuraavista ovat tyypillisiä iän mukanaan tuomia rajoituksia?

2. 
Iäkkäämmillä sukeltajilla on todennäköisemmin jokin lääkitys (mahdollisesti pysyvä). Lääkärit määrävät sukeltajille vain sellaisia lääkkeitä, joita voi käyttää sukellettaessa.

3. 
Veden alla oleskelu vaikuttaa elimistöön monin tavoin. Verta siirtyy kehon keskiosiin, verisuonet supistuvat ja virtsaneritys lisääntyy. Nämä sukeltamisen vaikutukset ovat terveysriski erityisesti iäkkäämpien ihmisten sydän- ja verenkiertoelimistölle.

4. 
Hengityskaasun tiheys kasvaa syvemmälle mentäessä. Tästä johtuvat hengitystoiminnassa tapahtuvat muutokset voivat aiheuttaa sen, että jo ennestään olemassa olevat hengityselinten toimintavajaukset saattavat puhjeta äkisti esiin.

5. 
Mikä seuraavista on hyvä turvallisuusohje iäkkäämmille sukeltajille?

6. 
Missä iässä tulisi sukeltamista alkaa vähentää?

7. 
Pitäisikö iäkkäämpien sukeltajien sukeltaa konservatiivisemmin?

8. 
Ovatko verenkiertoelimistön ongelmat isompi riski iäkkäämpien henkilöiden kohdalla?

9. 
Pitäisikö sukeltaminen lopettaa tietyssä iässä?

10. 
Voivatko iäkkäämmät sukeltajat kompensoida fyysisiä rajoituksiaan kokemuksensa avulla?

Lataa artikkeli

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.