Foto door: Marcello Di Francesco
Hoofdartikelen

DAN Europe’s Noodhulp 2018-2021: Een statistisch onderzoek

DAN Europe  houdt gedetailleerde dossiers bij van de noodgevallen die ze behandelt via de 24/7 alarmcentrale en zijn netwerk van duikartsen en specialisten. We dachten dat het interessant zou kunnen zijn om de gegevens betreffende noodgevallen van voor de COVID-19 pandemie te bekijken en te vergelijken met die van de afgelopen twee jaar en mogelijke trends te identificeren en vast te stellen wat de betekenis ervan is.

Duik- VS Niet-duikongevallen

Zoals te verwachten was, ging het totale aantal van gerapporteerde ongevallen sterk omlaag in de twee jaar voor de pandemie  naar 2020 en 2021 toen er lockdowns en reisbeperkingen waren. Het aantal gerapporteerde ongevallen in 2018 en 2019 was respectievelijk 1656 en 1810, zoals te zien in Tabel 1, of een gemiddelde van 1733 ongevallen gerapporteerd in een jaar. Vergelijk dit met 931 en 932 in 2020 en 2021 tijdens de pandemie, met een gemiddelde van 932/jaar—of een afname van ongeveer 46%.

Tabel 1: # ongevallen per jaar per soort. Houd er rekening mee dat sommige incidentaantallen, bijvoorbeeld het aantal verdachte DCO- of barotraumagevallen soms “gerecategoriseerd” zijn nadat er een rapport is ingediend gebaseerd op verder medisch onderzoek, wat een kleine verandering in de aantallen veroorzaakt.

Figuur 1 Toont het aantal gevallen van assistentieverlening maandelijks geregistreerd gedurende een periode van vier jaar. Let op de steile daling van gerapporteerde ongevallen in het voorjaar van  2020 toen de pandemie toenam en lockdowns ingesteld werden. Het aantal ongevallen nam in het zomerduikseizoen toe, vergelijkbaar met de pre-pandemie jaren, om dan weer in de herfst naar beneden te gaan, gedeeltelijk vanwege de normale seizoensgebondenheid maar ook door de voortdurende lockdowns en reisbeperkingen toen de volgende pandemiegolf optrad.

Figuur 1: Assistentiegevallen geregistreerd per maand

Interessant is dat Figuur 2 hieronder laat zien het percentage van duik- vs niet-duikgevallen tijdens de pandemie in vergelijking tot de twee jaar ervoor, toenam: duikincidenten waren goed voor  67% van de totale noodgevallen gerapporteerd tijdens de pandemie vergeleken met 58% in de voorgaande jaren. Dit kan wellicht verklaard worden door het feit dat tijdens de pandemie duikers vooral lokaal doken en minder tijd besteedden aan reizen naar afgelegen gebieden en dus minder niet-duiknoodgevallen. 

Figuur 2: Percentage van Openstaande Assistentie Gevallen

Soorten duikongevallen

Tabel 2 toont duikongevallen per soort in een vier jaar periode. Net als het geval was voor de totale gerapporteerde ongevallen ging het aantal duikongevallen drastisch omlaag gedurende de laatste twee jaar van de pandemie vergeleken met de twee jaar ervoor. Daarnaast zien we dat het aantal ongevallen toenam van 2020 tot 2021, waarschijnlijk omdat meer leden  weer konden gaan duiken. 

Merk ook op dat decompressieongeval (DCO) en verdenking van DCO het grootste deel van de ongevallen in alle vier de jaren waren, gevolgd door barotrauma en verdenking van barotrauma.  In feite lijken de soorten ongevallen qua percentage van jaar tot jaar vrij consistent.. Het staafdiagram in figuur 3 laat het percentage van gevallen per soort zien in de vier jaar periode.

Figuur 3: Duikongeval Type per %

Wat dieper in de data duikend toont Figuur 4 dat het oorbarotrauma de meest voorkomende verwonding is, gevolgd door pulmonale en sinus squeeze. Die bij het freediven veel voorkomen.  Op dezelfde wijze laat Tabel 4 het uitsplitsen van niet-duikongevallen zien als een percentage van het totaal. Merk op dat een onverwachte ziekte de primaire oorzaak was van niet-duik ongevallen in de vier jaar periode.

Figuur 4

Tabel 4

 

Als laatste laat Figuur 5 het percentage van de splitsing van gerapporteerde ongevallen per land zien.   Zoals hierboven gesteld had toegang tot reizen en de lockdown vermoedelijk effect of de totalen van de landen. Merk bijvoorbeeld dat Indonesië goed was voor ongeveer 12% van de gerapporteerde ongevallen in 2018/2019, maar naar beneden ging tot 9.2% in 2020, en 4.1% in 2021, waarschijnlijk een afspiegeling van reisrestricties. Rest van de Wereld (RvdW), d.w.z., DAN Europe landen die niet bij name genoemd zijn, namen consequent ongeveer 28-33% van het totaal in de vier jaar periode voor hun rekening.

Figuur 5: Landen per %

Uniek

We hopen dat je de bovenstaande ongevalleninformatie nuttig vond. Gelukkig staat voor jou als lid  DAN Europe achter je. Het is de enige duikorganisatie die duikers een 24/7 medische alarmcentrale biedt die je verbindt met duikmedische stafleden die jouw eigen taal spreken en onderdeel zijn van  DAN’s uitgebreide, internationale netwerk van 180+ duikartsen. Omdat ze verzekeringen aanbiedt via haar eigen verzekeringsmaatschappij kan DAN Europe de beste zorg vanuit een medisch perspectief inzetten, en tegelijkertijd claims efficiënt afhandelen overeenkomstig wetten en regelgeving van de bedrijfstak. 

Bovendien gaat een deel van de gelden die DAN Europe met de verzekeringen verdient naar bijdragen voor voortgang in duikmedisch research, dat een belangrijke benchmark is voor de wereldwijde wetenschaps- en  duikgemeenschappen. Fondsen worden ook gebruikt voor het ontwikkelen en promoten van veiligheidscampagnes gericht op het vergroten van duikveiligheid en het verminderen van duikongevallen. Duik veilig!


Vertaler: Els Knaapen

Download artikel

Gerelateerde artikelen

Hoofdartikelen

Angst en vrees bij persluchtduiken

Angst is een fundamentele en nuttige emotie bij mensen en bij onze zoogdier familieleden. Het signaleert de aanwezigheid van een gevaarlijke situatie aan het brein....

16 mei 2024
Hoofdartikelen

Duik slimmer: ken je huuruitrusting!

Stel je voor dat je een auto huurt in een onbekende stad, door het verkeer navigeert op onbekende wegen en dan in een zware regenbui...

Door DAN Staff
06 maart 2024
Hoofdartikelen

De wildernis in: door je limieten heen duiken

Wijsheid: En hoe was je duik? Eerste duik na het afronden van je open water cursus, moet behoorlijk spannend zijn geweest, of niet soms? Dwaasheid:...

12 januari 2024

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.