Een traumatische uitglijder: De verwonding van een instructeur in Thailand

De hoofdpersoon van ons “succesverhaal” is een 30 jaar oude duikinstructeur die naar Thailand was gereisd, een bekend paradijs voor de liefhebber van de marine- en onderwateromgeving. Het was 4 mei. Toen hij na een duik terug op de boot kwam, gleed hij van de ladder en verwondde zijn voet. Hij liep een open fractuur op, verergerd door een ontwrichting, een scheurtje in de pees van zijn vierde teen, naast schaafwonden aan gezicht en neus.

Hij werd naar de dichtstbijzijnde kliniek op het eiland Koh Tao gebracht, waar hij hem eerste hulp verleend werd. De kliniek was echter te klein om hem goed te behandelen of zijn voet, die in een slechte toestand verkeerde, te kunnen opereren. Gelukkig was de duiker DAN lid en heeft hij onze internationale noodlijn gebeld, die een grote en beter uitgerust ziekenhuis adviseerde: Bangkok Samui Hospital of Koh Samui. DAN medewerkers zetten direct het proces van het regelen en organiseren van een overplaatsing tussen de twee ziekenhuizen in werking.

Toen de gewonde zijn bestemming bereikte waren er al elf uur verstreken sinds de tijd van het ongeval; de verwonding had een grote kans op infectie en er was een spoedoperatie nodig. De patiënt, angstig en ongerust, werd regelmatig gerustgesteld door de artsen van DAN die zich dagelijks op de hoogte hielden van de voorwaarden en regels van het Bangkok ziekenhuis. Intussen kreeg hij de garantie van onmiddellijk medische hulp en directe betaling van alle medische kosten van de kliniek. Toen kon hij zich ontspannen en zich richten op zijn herstel.

De voetoperatie leek in eerste instantie goed geslaagd te zijn: de patiënt bracht zes dagen in het ziekenhuis door en zat op antibiotica, kreeg fysiotherapie en werd daarna ontslagen. Bij de volgende controle echter werden er meer problemen ontdekt plus het gevaar van gangreen – dit maakte een tweede opnameperiode van 5 dagen nodig. De DAN artsen die het geval voortdurend gevolgd hadden en in verbinding stonden met de Thaise ziekenhuisstaf, konden ontslag uit het ziekenhuis regelen zodat de patiënt de behandeling thuis kon voortzetten. DAN zorgde daarna voor alle procedures voor de terugreis; waaronder zorgen voor een businessclass reservering die de patiënt de mogelijkheid gaf zijn been tijdens de reis omhoog te houden.

DAN artsen bleven contact houden met de patiënt-duiker, zelfs na zijn terugkeer naar huis, tot 26 mei toen de situatie eindelijk gestabiliseerd was.

Een verhaal met een happy ending, ondanks het onderwaterongeval, de medische complicaties en de totale kosten van € 13.000, die geheel gedekt waren door het DAN verzekeringsplan.

Ladderongevallen, een probleem van misinformatie

In de afgelopen paar jaar heeft DAN zich bezig gehouden met een probleem waaraan te weinig aandacht werd geschonken, maar een waarvan zich alle duikers, booteigenaren en schippers van bewust zouden moeten zijn: het potentiële gevaar van scheepsladders.

Wat voor schade kunnen ze veroorzaken?

Mogelijke verwondingen lopen van een lichte kneuzing – meestal van de handen (maar die niet alleen zoals het geval hierboven aantoont) tot de traumatische amputatie van een of meerdere vingers.

Bovendien maken slecht ontworpen ladders die geen veilige en stabiele steun voor de voeten bieden (ook als men vinnen aan heeft) dat een duiker gemakkelijk kan vallen als hij bezig is weer aan boord te gaan. Ongevallen zoals deze kunnen ook een ernstige trauma veroorzaken bij de duikers die eronder hangen.

Hoe ziet een ideale scheepsladder eruit?

Het gevaarlijkste deel van een ladder zijn de scharnieren die gebruikt worden om de ladder terug te klappen als de boot aan het varen is.

De positie van de ladder aan de kant van de boot is ook belangrijk. Als hij niet goed bevestigd is of te veel kan bewegen, vooral als hij aan de zijkant van de boot zit, kan hij op en neer gaan en de handen of vingers afklemmen als het schommelen van de boot hem weer tegen de zijkant slaat.

Deze gebeurtenis komt minder vaak voor, maar is nog steeds mogelijk bij ladders aan de achterkant van de boot, omdat de boot ook met kracht naar voren kan rollen. Er bestaat zelfs een grotere kans als de ladder scharmieren heeft, of als de afstandhouder tussen de ladder en de zij-/achterkant van een boot niet voldoende lang is.

In het geval van een duiker die van een ladder afvalt zijn ontwerp en constructie van de ladder beide factoren die in ogenschouw genomen moeten worden. Een ladder die te smal of te kort is, is niet bedoeld om met vinnen aan beklommen te worden, hetzelfde geldt als hij van glad materiaal gemaakt is. Dit kan allemaal extra gevaar opleveren die door een juist ontwerp vermeden kan worden.

Wees altijd voorzichtig als je een ladder opklimt, zelfs op je eigen boot!

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.