Traumatické uklouznutí

Protagonistou našeho “šťastného příběhu” je třicetiletý potápěčský instruktor, který odcestoval do Thajska, tedy do země známé jako ráj pro milovníky potápěčských aktivit v překrásném podmořském prostředí. Stalo se mu to 4. května. Když se vracel po ponoru do člunu, uklouzl na žebříku a poranil si nohu. Jednalo se o otevřenou zlomeninu komplikovanou vykloubením a přetržením šlachy čtvrtého prstu na noze. Navíc utrpěl odřeniny na tváři a na nose.

Byl převezen do nejbližší kliniky na ostrově Koh Tao, kde se mu dostalo první pomoci, ale toto zdravotní zařízení bylo příliš malé a skromné na poskytnutí adekvátního zásahu a provedení nutné operace nohy, která byla ve skutečně špatném stavu. Naštěstí je tento potápěč členem DAN, proto zavolal na naši mezinárodní tísňovou linku, kde mu byla doporučena větší a lépe vybavená nemocnice Bangkok Samui Hospital v Koh Samui. Personál DAN začal ihned organizovat převoz z prvního zařízení do zmíněné větší nemocnice.

Od okamžiku nehody až po příjezd do adekvátní nemocnice uplynulo jedenáct hodin. U tohoto druhu zranění existovalo velké nebezpečí infekce a nevyhnutelnou operaci bylo potřeba provést co nejdříve. Pacienta, který byl po celou dobu velmi vylekaný a znepokojený, opakovaně uklidňovali zdravotníci z DAN pravidelnými telefonáty i vyhodnocováním a vysvětlováním podmínek a léčby v nemocnici v Bankoku. Také mu byla zaručena okamžitá zdravotní podpora ve smyslu přímé finanční úhrady všech léčebných nákladů vzniklých v místních zdravotních zařízeních. Nakonec se tento pacient uklidnil a mohl se soustředit na své uzdravování.

Z počátku vše nasvědčovalo tomu, že operace proběhla bez problémů: pacient strávil šest dnů v nemocnici na antibiotikách, podstupoval fyzioterapii a poté byl z nemocnice propuštěn. Při následné kontrole se však objevily určité problémy a nebezpečí gangrény – což vynutilo druhou hospitalizaci na dobu 5 dnů. Zdravotníci z DAN, kteří případ průběžně sledovali a často komunikovali s personálem zmíněné thajské nemocnice, zařídili propuštění pacienta do domácího ošetřování. Poté DAN učinil všechny kroky potřebné pro návrat domů (včetně letecké rezervace v business class, aby mohl pacient cestovat s nataženou končetinou ve zvýšené poloze). Zdravotníci z DAN pak s tímto pacientem-potápěčem komunikovali i po jeho návratu domů, a sice až do 26. května, kdy se situace konečně stabilizovala.

Tento příběh má sice šťastný konec, ale náklady na léčbu popsaného zranění i s následnými zdravotními komplikacemi dosáhly výše 13 000,- €. To vše bylo uhrazeno z pojištění DAN.

Nehody na žebříku problém nedostatečné informovanosti

V posledních několika letech byl DAN poměrně často kontaktován kvůli problému, jemuž se všeobecně věnuje málo pozornosti, ale kterého by si měli být všichni potápěči, majitelé člunů i jejich posádky neustále velmi dobře vědomi: poteciálního nebezpečí výstupních žebříků.

Jaké nebezpečí se v nich skrývá?

Jedná se o lehká zranění počínaje odřeninami (většinou rukou, ale nejen těch – jak naznačuje shora uvedený případ) až po traumatickou amputaci jednoho nebo i více prstů.
Navíc mohou konstrukčně nevhodně řešené žebříky, které neposkytují bezpečnou a pevnou oporu pro nohy (i s ploutvemi), snadno zapřičinit pád zpět do vody, když se potápěč snaží vystoupit do člunu. Takové nehody mohou způsobit potápěči vážné trauma.

Jak tedy vypadá správný výstupný žebřík?

Nejnebezpečnější částí žebříku jsou závěsy, které se používají k jeho složení v člunu během jízdy. Velmi důležité je také umístění žebříku k boku člunu. Když tam žebřík “nesedí” pevně a je příliš volný, pohybuje se všemi směry a při zhoupnutí člunu do strany může zachytit celou ruku nebo prsty a přirazit je k boku člunu.
Stejné nebezpečí platí i pro situaci, kdy je žebřík umístěn na zádi, neboť člun se může neočekávaně prudce zhoupnut dozadu a dopředu. Pravděpodobnost nehody je větší v případě, kdy je odstup mezi zavěšeným žebříkem a bokem/zádí člunu nedostatečný.

Co se týče nebezpečí pádu potápěče ze žebříku, zde platí, že se musí brát v úvahu konstrukce i technické provedení žebříku. Příliš úzký nebo krátký žebřík je nevhodný pro výstup s ploutvemi. Také je-li vyroben z kluzkého materiálu, představuje zvýšené nebezpečí uklouznutí. Oba faktory je nutno brát v úvahu při pořizování (nebo výměně) žebříku kvůli větší bezpečnosti.

Při výstupu pomocí žebříku buďte vždy maximálně opatrní, i když vystupujete do svého vlastního člunu!


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.