Foto door: DAN Europe staff
Op alles voorbereide duiker

Hoe vervoer je een duikfles – regels om aan te voldoen

Sinds 11 september bestaan er strengere regels voor het vliegen. Maar toch vinden er nog terroristische aanslagen plaats, zoals de crash van het Russische vliegtuig in de noordelijke Sinaï op 31 oktober dit jaar. Hoogst waarschijnlijk is er een bom in het vliegtuig geplaatst voordat het opsteeg van Sharm en-Sheikh. Smokkelen en andere veiligheidszaken zijn altijd al een probleem geweest voor alle luchthavens ter wereld. Criminelen kunnen heel inventief worden. Omdat Sharm el-Sheikh een populaire duikbestemming is in Egypte nemen sommige mensen aan dat terroristen persluchtapparatuur (zoals duikflessen) hebben gebruikt als dekmantel en om explosieven aa  boord te smokkelen.

Hoewel duikers op veel plekken duikapparatuur kunnen huren, geven sommigen er de voorkeur aan hun eigen duikflessen en andere duikapparatuur op vakantie mee te nemen. Een mogelijke duikstek is een meer of een kust waar men met de auto heen kan rijden of een bestemming aan de oceaan waar je per vliegtuig heen kunt gaan. Hieronder kijken we naar het transport van de duikfles per auto en met het vliegtuig en ook naar de speciale regels en bepalingen die van toepassing zijn.

IN DE LUCHT… 

Nationale en internationale regels en bepalingen voor commerciële vluchten

Als je van plan bent om je duikfles legaal per vliegtuig te vervoeren, moet je je houden aan de specifieke regels en bepalingen voor het vervoer van dergelijke artikelen. De International Air Transport Association (IATA) heeft haar richtlijnen uiteengezet in het IATA naslagboek. Maar er bestaan ook nationale regels. In de VS bijvoorbeeld, is het de Transportation Security Administration (TSA) die eist dat duikflessen leeg en zonder kraan reizen zodat de binnenkant van de fles open is voor inspectie. De TSA volgt de IATA voor wat deze eisen betreft. Regels kunnen veranderen. Kijk dus altijd naar de laatste update op de IATA website.

Duikflessen onder druk of andere gasflessen onder druk die lucht of andere niet-ontvlambare, niet-toxische gassen bevatten, vallen onder de regelgeving van gevaarlijke stoffen zodra ze een druk van 2 bar op 20ºC bereiken. Daarom kun je niet met een duikfles onder druk vliegen. Hij staat in het IATA  naslagwerk in de gevaarlijke goederentabel. De enige manier om hem te vervoeren is door de druk eraf te halen en ook de kraan.

Uitzonderingen

Flessen met Medische Zuurstof zijn vrijgesteld van deze regel, maar de luchtvaartmaatschappij moet van tevoren ingelicht worden om toestemming te geven tot het meenemen van een volle fles met medische zuurstof aan boord. – Privévliegtuigen zijn niet gehouden aan de regels van TSA of IATA.

Lege duikflessen of duikflessen met minder dan 2 bar erin worden niet beschouwd als gevaarlijke stoffen. Maar luchtvaartmaatschappijen en luchthaven veiligheidspersoneel kunnen eisen dat een kraan helemaal geopend wordt voor inspectie.

Je fles door de luchthavenbeveiliging krijgen 

Begin met het openen van de kraan en het weg laten lopen van de lucht uit je duikfles. En schroef de kraan of de automaat (pony of spare air) er dan af.  Stop de kraan in je handbagage.  Stop de hele automaat van een Spare Air met alle daarbij behorende onderdelen (metalen  afdichtring en o-ring e.d.) in een ziplock zakje zodat je later je set weer in elkaar kunt schroeven zonder dat er iets kwijt is geraakt. En neem nieuwe o-ringen mee om de fles weer in elkaar te zetten. Hoewel duikflessen heel solide zijn, kunnen ze wel beschadig worden. Rol de fles daarom in een verpakking van karton of bubbeltjesplastic waarmee de fles van de bodem tot de schouder bedekt is of tot aan dat deel dat naar de kraanopening toe smaller wordt en zet het vast met verpakkingstape.

Niet vergeten

  • Bij het inpakken: Laat de kraanopening van de fles open voor inspectie door de beveiligers van het vliegveld
  • Aluminium flessen hebben extra bescherming nodig. Het metaal is zachter dan staal en de flessen zijn daarom gevoeliger voor uitwendige butsen, dingetjes en krassen die de structurele integriteit van de flessen in gevaar kunnen brengen
  • Flessen moeten een geldig certificaat (of stempel in de hals van de fles) hebben van een door het stoomwezen gecertificeerde inspecteur van jouw land
  • breng nieuw o-ringen voor latere assemblage

Wat je moet weten 

Als je voor het vliegen de kraan eraf gehaald hebt, zullen sommige duikzaken je fles niet opnieuw vullen totdat hij een VIP gehad heeft  (d.w.z. visuele inspectie) Voordat flessen in het land waar je naartoe gaat gevuld kunnen worden, moeten ze wellicht   hydrostatisch goedgekeurd worden, zoals vereist in dat land en hebben daarom een certificaat of stempel nodig van het land waar de fles gebruikt gaat worden.

Nationale regelgeving

Ga in je eigen land en bij je luchtvaartmaatschappij na aan welke regel je moet voldoen. Sommige luchtvaartmaatschappijen hebben regels die het vervoer van duikflessen so wie so verbieden. Overweeg of het huren van een fles op je duikbestemming niet een gemakkelijker optie is.

OVER DE WEG…

Vervoer duikflessen via de weg in een auto 

Duikers kunnen per auto naar een duikstek gaan en nemen dan hun duikfles met perslucht of Nitrox mee, hun noodzuurstofflesje en misschien argon voor hun droogpak. Mensen die privé hun duikfles gevuld met lucht, Nitrox of argon vervoeren voor eigen doeleinden (d.w.z. sportduiken of vullen) hoeven niet te beschikken over vervoersdocumenten of labels in hun auto of op de fles. Berg gewoon de fles veilig op in de kofferbak of op de vloer van de auto. Zet hem niet op zijn onderkant, maar houd hem op zijn plaats met bagage, of achter de autostoelen om zo de kans op rondrollen zo klein mogelijk te houden.

Europese regelgeving 

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR)

Europese  en omliggende staten hebben zich gevoegd naar de ADR en het in hun nationale wetgeving opgenomen. Volgens de ADR is een gevulde duikfles tot riskant materiaal en valt hij onder de gevaarlijke stoffen klasse 2.2, niet-ontvlambaar gas.

Duikbedrijven

De regelgeving voor duikbedrijven is anders dan voor privé personen. Er bestaat een uitzonderingslimiet van 1000 liter totale flesinhoud van lucht, Nitrox, zuurstof en argon. Een dergelijk vervoersvolume hoeft niet aangegeven te worden als vervoer van riskante goederen en gevaarlijke stoffen, maar er is wel een vervoersdocument voor nodig. Waarschuwing: Oostenrijk heeft strenge controles en bestraft overtredingen met hoge boetes.

Volgens de ADR is een enkele duiker die een duikfles voor eigen gebruik bij zich heeft in zijn /haar auto geen gevaarlijke/riskante goederen vervoerder, maar een privé persoon en is daarom vrijgesteld van deze regels. Het is echter wel verplicht om de flessen correct te verpakken en in te pakken, ze veilig op te bergen of neer te leggen en te voorkomen dat de inhoud van de fles vrijkomt. Het is niet nodig om een sticker op de fles te plakken of hem te markeren als riskante goederen. Maar als je vreest voor problemen met veiligheidspersoneel op de weg, kun je een “gevaar” label aan de fles bevestigen. Nitrox, noodzuurstof, lucht met 23,5 volumeprocent Zuurstof en argon (voor droogpakken) voor persoonlijk gebruik door een privé persoon worden behandeld als perslucht voor wat betreft vervoer via de weg. Zuurstof boven de 23,5 % wordt geclassificeerd als oxiderend gas. Belangrijk is het vastzetten van de flessen in de auto of zijn kofferbak en zorgen voor voldoende ventilatie wanneer je gasmengsels bij je hebt.  Heb ook een brandblusser bij je en houd je aan het niet-roken beleid. Zorg ervoor dat alle flessen onder druk getest zijn (geldige hydrostatische keuring) en dat de hals van de fles ook gestempeld is (logo van de inspectie met datumstempel) of neem een geldig certificaat van de technische inspectie van jouw duikflessen met je mee in de auto.

Waarom dit allemaal? – Onder druk…

Het gevaar dat een duikfles of een andere container onder druk oplevert is dat de fles openbarst of de kraan begint te blazen en dat de fles een torpedo wordt en door de buik van een vliegtuig of het portier van een auto heengaat zonder veel vaart te verliezen. ..

Daarom moet in al deze plaatsen (net als op duikboten en in duikcentra) persluchtflessen of aan de muur vastgemaakt zijn of bewaard worden in een goedgekeurd opbergrek  van enigerlei soort.


Web links:

http://www.tsa.gov/
http://www.iata.org/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/safety/dangerousgoods/working%20group%20of%20the%20whole/wp.50.appb.pdf


Gerelateerde artikelen

Op alles voorbereide duiker

Kooldioxide – de gevreesde vijand (deel 2)

Dit is het tweede deel van een driedelige serie over kooldioxide, een van de meest voorkomende oorzaken van duiknoodsituaties. Deel twee vind je hier. Deel drie...

26 maart 2024
Op alles voorbereide duiker

Kooldioxide – de gevreesde vijand (deel 1)

Dit is het eerste deel van een driedelige serie over kooldioxide, een van de meest voorkomende oorzaken van duiknoodgevallen. Deel twee en drie worden in volgende...

01 februari 2024
Op alles voorbereide duiker

Welke oordruppels?

Noot van de redactie Dit is het laatste artikel van onze Equaleasy serie, gebaseerd op een cursus over klaren die ontwikkeld is door DAN Europe...

10 november 2023

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.