Petar Denoble

Door dezelfde auteur

Medische lijn

PFO en duiken

In juni 2015 hebben de Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) DAN in Montreal, Canada, en de meest vooraanstaande professionals verwelkomd bij de Patent Foramen...

20 april 2017

Een cultuur van duikveiligheid

Het bevorderen van een cultuur van duikveiligheid is de kern van de missie van Divers alert Network. Een dergelijke cultuur vereist een gezamenlijke inspanning en...

15 december 2014

Tabak en astma

Astma wordt als een probleem beschouwd als het gaat om fitness voor duiken vanwege de ermee gepaard gaande reactiviteit van de luchtweg en obstructie van...

15 december 2014

Zaken van het hart

De vergrijzing van de duikbevolking en het steigende aantal hart-gerelateerde sterfgevallen naarmate de leeftijd van de duikers, worden belangrijke zorgen voor de duikgemeenschap. In een...

13 februari 2014

Vertraging van recompressie

De meest effectieve behandeling voor decompressieziekte (DCZ) en arteriële gasembolie (AGE), veroorzaakt door gasbellen die optreden na decompressie, is het terugbrengen van de patiënt naar...

01 december 2013

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.