Luchtkwaliteit

“Voorkomen is beter dan genezen!” Daarom ligt de focus van DAN Europe op preventie. We geven duikers eerstehulpaanwijzingen en behandelingen voor vergiftiging, maar ons voornaamste doel is in de eerste plaats voorkomen dat mensen met verontreinigde lucht gaan duiken.

Leer meer over hoe je dat risico kunt verlagen. Test vervolgens je kennis met onze quiz!

1. 
Goed of fout: Koolstofmonoxide (CO) wordt gemakkelijk geabsorbeerd door hemoglobine, waaraan het zich 200 keer sterker bindt dan aan zuurstof.

2. 
Welke bewering is NIET juist?

3. 
Goed of fout: CO-besmetting ontstaat meestal door vervuiling van de lucht in de compressor of door verontreinigingen die door de compressor zelf worden gegenereerd.

4. 
Tijdens het vullen van flessen moet de inlaat van de compressor:

5. 
Tijdens het gebruiken van een compressor moet je:

6. 
Wat kan de duiker doen om de kans op CO vergiftiging te verkleinen?

7. 
Welk van de volgende is GEEN teken of symptoom van CO vergiftiging?

8. 
Wat moet een duiker doen als hij tekenen en symptomen van CO vergiftiging krijgt?

9. 
Goed of fout: in het geval van CO vergiftiging moet zo snel mogelijk 100% zuurstof toegediend worden

10. 
Goed of fout: duikers met een ernstige CO vergiftiging kunnen gebaat zijn bij een behandeling in een hyperbare kamer.

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.