Jakość powietrza

Lepiej dmuchać na zimne! Dlatego DAN Europe zwraca tak dużą uwagę na zapobieganie. Przekazujemy nurkom instrukcje pierwszej pomocy i leczenia w razie zatrucia, ale naszym głównym celem jest zapobieganie nurkowaniu na zanieczyszczonym powietrzu.

Dowiedz się więcej o tym, jak możesz zmniejszyć ryzyko. Następnie rozwiąż nasz quiz i sprawdź swoją wiedzę!

1. 
Prawda czy fałsz: Tlenek węgla (CO) jest absorbowany przez hemoglobinę 200 razy szybciej niż tlen.

2. 
Które z podanych poniżej zdań NIE jest poprawne?

3. 
Zanieczyszczenie CO jest zazwyczaj spowodowane występowaniem nieczystości w powietrzu zasysanym do kompresora lub zanieczyszczeniami produkowanymi przez sam kompresor.

4. 
Podczas napełniania butli wlot powietrza do kompresora powinien:

5. 
Kiedy używasz kompresora musisz:

6. 
Co może zrobić nurek, aby zmniejszyć ryzyko zatrucia CO?

7. 
Które z poniższych NIE jest symptomem zatrucia CO?

8. 
Co powinien zrobić nurek, jeżeli zauważa u siebie objawy i symptomy zatrucia CO?

9. 
Prawda czy Fałsz: W przypadku zatrucia CO należy jak najszybciej podać nurkowi 100% tlen.

10. 
Prawda czy Fałsz: Nurkowi z ciężkim zatruciem CO może pomóc leczenie w komorze hiperbarycznej.

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.