Bezpečnost je dobrá i pro business

Všeobecně lze říci, že si členové DAN uvědomují důležitost služeb, které DAN zajišťuje pro své potápěče, t.j. poskytování zdravotních informací a pomoci, výzkumy, proč dochází k potápěčským zraněním, hledání cest, jak učinit potápění bezpečnějším a školení potápěčů, jak pečovat o své zraněné kolegy. A i když si někteří myslí, že DAN pouze poskytuje levné pojištění pro nehody související s potápěním, přesto si uvědomují, že organizace DAN je pro ně důležitá a je jim ku prospěchu.
 

DAN nabízí a zajišťuje celou řadu kurzů první pomoci specificky zaměřených na potápění, učí potápěče, jak zacházet se svými zraněnými kolegy při poskytování první pomoci s kyslíkem, jak postupovat při zraněních způsobených medúzami nebo jinými nebezpečnými mořskými živočichy a jak provádět neurologické vyšetření potápěče, aby se zjistil rozsah jeho postižení.
 

Potápěčtí instruktoři, dokonce i ti z nich, kteří jsou členy DAN, však (a bohužel) někdy vyjadřují určité starosti v souvislosti s vedením a výukou kurzů DAN. Svěřují se nám s obavami, že své zákazníky vlastně od potápění odrazují. Přitom sekce DAN odpovědná za školení dostává každý týden řadu telefonátů s dotazy a přihláškami od potápěčů, kteří mají zájem zúčastnit se školení v rámci DAN. Dozvěděli se o něm z webové stránky nebo z časopisu Alert Diver a nemohou pro sebe najít vhodný kurz někde blízko svého působiště. Řada instruktorů DAN se však také vyjádřila v tom smyslu, že školicí programy DAN doslova ideálně zapadají do jejich výcvikového “balíčku”.

Grant Graves z Malibu v Kalifornii, který je instruktorem DAN, nám sdělil, že se přesvědčil o tom, že programy DAN jsou prospěšné i v nejhorších obdobích, neboť díky vysoké úrovni a praktičnosti je po nich neustálá poptávka. Doslova řekl: “Programy DAN mi dopomohly k příjmům i v době, kdy tady několik měsíců pršelo a nikoho ani nenapadlo vyjet si a potápět se. Tyto programy umožňují i potápěči-začátečníkovi s omezenými finančními prostředky během relativně krátké doby odcházet z absolvovaného kurzu s pocitem mnohem větší sebedůvěry ve svou schopnost pomoci, když toho bude zapotřebí. Jsem přesvědčen, že když nějaký instruktor školicí programy DAN nenabízí, ve skutečnosti tím svým klientům škodí.”
 

Školitelé jako Graves si plně uvědomují užitečnost výuky v kurzech DAN. I když jsou koncipovány jako samostatné a nezávislé jeden na druhém, zároveň jsou obsahově sestaveny tak, aby je bylo možno navzájem propojovat s ostatními nabídkami. Např. chystáte-li se vést výpravu na nějaké ostrovy, nabídněte svým zájemcům komplexnější program, t.j. i s rozpoznáváním různých druhů ryb, což patří (mimo jiné) do náplně kurzu nazvaného První pomoc při zraněních způsobených nebezpečnými mořskými živočichy.
 

Když vedete tradiční kurz první pomoci a kardiopulmonální resuscitace (CPR), přidejte k němu i program o používání automatického externího defibrilátoru (AED) při přístrojovém potápění, aby se účastníkům dostalo odpovědí na takové otázky, jako je např. správné použití AED na mokré palubě člunu. Základní kurz můžete rovněž doplnit programemm První pomoc s použitím kyslíku v případě nehody během přístrojového potápění a potápěčům vysvětlit, jak zacházet se zraněným kolegou a jaké příznaky je třeba hledat/zjišťovat.
 

Michael Steidley, velmi úspěšný instruktor a školitel DAN, vyzývá a přesvědčuje všechny divemastery a  potápěčské instruktory, které školí, aby se stali specialisty na zásahy u nehod při potápění (DES), což znamená absolvovat speciální pokračovací program pro odborníky na první pomoc při potápěčských nehodách. Tito specialisté (DES) se pak mohou stát potápěčskými záchranáři, ale s podmínkou, že předtím úspěšně dokončili školení na první pomoc a kardiopulmonální resuscitaci a také absolvovali několik dalších kurzů DAN specificky zaměřených na první pomoc při potápění.

Steidley k tomu říká: “O tento stupeň vyškolení by měli usilovat všichni potápěčtí instruktoři, je to vlastně kvalifikace pro mistrovské zvládnutí naléhavé pomoci při potápěčské nehodě. Kdyby měli všichni potápěčtí profesionálové kvalifikaci DES, byla by bezpečnost mezi potápěčskou komunitou doslova fenomenální.”
Ale kvalifikace DES není určena pouze pro vedoucí potápěče, hodí se pro každého potápěče. Jedním z e základních kamenů tohoto programu je kurz Poskytovatel pokročilé první pomoci při potápění (DEMP), což je tzv. školení čtyři v jednom, v rámci kterého se učí mnoho dovedností, které jsou jinak obsahem jednotlivých a nezávislých kurzů DAN.
 

Mnoho potápěčských instruktorů připouští, že mít informace na úrovni potápěčů záchranářů opravdu potřebují, jiní v nich vidí způsob, jak dále nadchnout a motivovat potápěče s pouze základními znalostmi a dovednostmi. Graves ještě dodává: “DEMP je vynikající kurz vhodný k nabídnutí všem nově certifikovaným potápěčům. Je to vlastně jednoduchý krok, kterým mohou vstoupit do sféry zaškolování pro záchranářské potápění, aniž by se museli k něčemu přímo zavázat. Jestliže se o činnost potápěče záchranáře před kurzem DEMP nezajímali, pak po jeho absolvování o ni zájem mít budou. A zapojte do kurzu DEMP všechny své zkušené potápěče záchranáře. Jejich nadšení bude působit velmi nakažlivě.”
 

Každý vedoucí potápěč (s kvalifikací divemaster nebo vyšší), který je také instruktorem první pomoci a kardiopulmonální resuscitace, se může stát instruktorem DAN a nabízet školicí programy DAN.
Kontaktujte svého místního instruktora/školitele DAN a informujte se o kurzu pro získání kvalifikace Instruktor. Seznam školitelů najdete na webové stránce DAN v části Školení a vzdělávání. Potápěči, kteří mají zájem o absolvování některého z tam uvedených kurzů, najdou na stejném místě i svého instruktora DAN.

 


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.