Bezpieczeństwo jest dobre dla biznesu

Na ogół, członkowie DAN rozumieją wagę usług świadczonych przez DAN swoim nurkom – zapewnienie informacji medycznej i pomocy, badania przyczyn zranień nurków i znajdywanie sposobów uczynienia nurkowania bezpieczniejszym oraz uczenie, jak zapewnić opiekę poszkodowanym nurkom. Nawet jeżeli myślą oni, że DAN tylko dostarcza im przystępne cenowo ubezpieczenie od wypadków nurkowych, uświadamiają sobie, że DAN jest ważna dla ich dobra.

DAN oferuje szereg kursów pierwszej pomocy specyficznej dla nurkowania, naucza nurków, jak postępować z osobami poszkodowanymi przez udzielenie pierwszej pomocy tlenowej, obchodzić się z urazami spowodowanymi przez meduzę lub inne niebezpieczne stworzenie morskie i jak przeprowadzać ocenę neurologiczną nurka, aby pomóc określić rozmiar jego urazów. Niestety, instruktorzy nurkowania, nawet ci będący członkami DAN, czasami wyrażają niepokój dotyczący prowadzenia kursów DAN.

Przytaczają oni obawy odstraszenia swoich klientów od nurkowania. W tym samym czasie, dział szkoleń DAN odbiera cotygodniowo telefony od nurków zainteresowanych podjęciem zajęć DAN. Uzyskali o nich wiedzę z witryny internetowej lub magazynu Alert Diver, a nie mogą znaleźć kursów w swojej okolicy. Kilku instruktorów DAN stwierdziło, że programy szkoleniowe DAN w sposób oczywisty wpasowują się w ich narzędzia szkoleniowe.
 

Grant Grave z Malibu, instruktor trener DAN, powiedział, iż odkrył, że w najgorszym razie, programy DAN są jedyną spójną ofertą edukacyjną, dostępną zawsze na żądanie. „Programy DAN pozwoliły mi wygenerować przychody, gdy deszcz padał miesiącami i nikt nie myślał o nurkowaniu” powiedział Graves. „Programy DAN pozwalają początkującemu nurkowi z umiarkowaną inwestycją w postaci czasu i pieniędzy opuścić szkolenie, odczuwając dużo większą pewność siebie i umiejętność pomocy w razie potrzeby. W istocie, jeżeli jako instruktor nie oferujesz programów szkoleniowych DAN, czynisz swoim klientom krzywdę.”
 

Trenerzy tacy, jak Graves uświadamiają sobie użyteczność prowadzenia kursów DAN. Mimo, iż kursy DAN są przygotowane jako samodzielne, są one również wspaniałymi programami do bezpośredniego integrowania się z waszymi ofertami innymi kursów. Gdy prowadzicie wycieczkę na wyspy, oferujcie bardziej pełny progrm przez połączenie kursu rozpoznawania ryb z kursem pierwszej pomocy przy urazach wywołanych przez niebezpieczne stworzenia morskie.
Gdy prowadzicie kurs tradycyjnej pierwszej pomocy i CPR (resuscytacji krążeniowo-oddechowej), włączcie program AED (automatycznej defibrylacji zewnętrznej) w odpowiedzi na pewne pytania dotyczące stosowania AED na wilgotnym pokładzie łodzi. Możecie również przedstawić ten kurs z kursem pierwszej pomocy tlenowej przy urazach nurkowych, w celu wyjaśnienia nurkom, jak opiekować się nurkami i jakich oznak oraz objawów należy poszukiwać.

Michael Steidley, bardzo skuteczny instruktor trener DAN, wyzywa wszystkich nauczycieli oraz instruktorów nurkowania, których szkoli, do uzyskania stopnia specjalisty od nagłych przypadków nurkowych (DES), w programie autoryzującym nurków, którzy ukończyli specyficzny dla nurkowania program edukacyjny. Dodatkowo, ci z tytułem DES, powinni zostać nurkami ratownikami, być przeszkoleni w CPR i pierwszej pomocy oraz ukończyć kilka kursów DAN poświęconych pierwszej pomocy specyficznej dla nurkowania.
“Wszyscy instruktorzy nurkowania powinni dążyć do uzyskania takiego stopnia; jest to „Instruktormistrz zarządzania sytuacjami kryzysowymi podczas nurkowania”, powiedział Steidley. „Jeżeli wszyscy zawodowo zajmujący się nurkowaniem zdobyliby swój tytuł DES, poziom bezpieczeństwa w społeczności nurków byłby fenomenalny.”

Lecz tytuł DES nie przysługuje tylko liderom nurkowania, lecz każdemu nurkowi. Jednym z fundamentów tego programu jest kurs „Operatora zarządzania sytuacjami kryzysowymi podczas nurkowania” (Diving Emergency Management Provider – DEMP), program „cztery-w-jednym”,  który obejmuje wiele umiejętności nauczanych w niezależnych kursach DAN. Uczy on nurków włączania tych umiejętności do ich zwykłych procedur opieki.
Mimo, iż wielu instruktorów nurkowania przyznaje, że potrzebują tych informacji na poziomie ratownika nurkowego, inni postrzegają je jako sposób na utrzymanie entuzjazmu u początkujących nurków.
 

Graves powiedział: „DEMP jest doskonałym kursem na rynku, dla wszystkich nowo certyfikowanych nurków. Jest prostym krokiem do sprawienia, aby rozpoczęli bez konieczności poświęcenia się szkoleniu ratowniczemu. Jeżeli nie zainteresowałeś ich ratownictwem przed programem DEMP, będą zainteresowani nim po kursie. Użyj szkolenia DEMP do przyciągnięcia wszystkich swoich starych ratowników nurkowych. Ich entuzjazm będzie zaraźliwy.”
 

Każdy lider nurkowania (divemaster lub instruktor), który jest również instruktorem CPR/pierwszej pomocy, może zostać instruktorem DAN i oferować programy szkoleniowe DAN. Poszukaj swego lokalnego instruktora trenera DAN, aby uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym instruktora już dzisiaj. Znajdź listę trenerów na stronie DAN pod łączem Training and Education. Nurkowie zainteresowani uczestnictwem w dowolnym ze wspomnianych kursów mogą znaleźć instruktora DAN w tym samym miejscu witryny internetowej.

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.