20 May 2022 | Marta Marrocco, Michael Menduno

Dekompresní onemocnění po dvou ponorech s nitroxem

Nehoda

Instruktor přístrojového potápění, který žije v Dubaji, SAE, provedl dva místní ponory s nitroxem 32%. První ponor byl do hloubky 30 metrů na 37 minut, včetně bezpečnostní zastávky. Na hladině si odpočal 64 minut, poté provedl druhý ponor do 24 metrů na 35 minut a opět absolvoval bezpečnostní zastávku. O tři hodiny později dostal bolest v levém rameni, která při pohybu sílila. 

Potápěč původně plánoval potápět se i následující den, ale kvůli příliš velkým bolestem to nebylo možné. Rozhodl se navštívit lékaře a také požádal horkou linkou e-mailem tým DAN Europe na adrese emergency@daneurope.org o radu, co by měl dělat. 

Řešení případu

Krátce po obdržení jeho e-mailu tým horkou linkou potápěči zavolal a spojil ho s DMO (Dive Medical Officer), tj. s lékařským specialistou na potápěčskou medicínu ve Spojených arabských emirátech, který byl také v Dubaji. Protože příznaky byly relativně mírné a nejednalo se o jednoznačný případ DCI, chtěl tento lékařský specialista potápěče osobně vyšetřit, aby určil, zda bolest byla skutečně projevem dekompresního onemocnění. 

V důsledku návštěvy a vyšetření lékař potvrdil podezření na DCI a zajistil potápěči ošetření v místní hyperbarické komoře. Potápěči se dostalo dvou léčebných seancí v komoře a úplně se zotavil. Náklady na návštěvu u lékaře a ošetření byly hrazeny přímo z pojištění u DAN Europe.

Závěry / ponaučení

Současné tabulky a potápěčské počítače nejsou neomylné. Ačkoli použití nitroxu může snížit riziko dekompresního onemocnění ve srovnání s použitím “obyčejného” potápěčského vzduchu, neeliminuje toto nebezpečí zcela beze zbytku, jak se o tom potápěč přesvědčil v tomto případě. Také je důležité nahlásit nástup jakýchkoli příznaků a vyhledat vyšetření a ošetření okamžitě a bez otálení, aby se mohly výrazně zlepšit výsledky nasazené léčby. 
Přesvědčili jsme vás? Pokud ano, nezapomeňte se ujistit o svém aktivním členství v DAN. Pokud vám členství vypršelo, navštivte DAN na www.daneurop.org a členství si obnovte. 

Členství v DAN zajišťuje služby největší mezinárodní sítě pro pomoc potápěčům v případě nouze všude na světě.
Překladatel: Klement Hartinger

Stáhnout článek
Podělte se s námi o

Související články