Foto: DAN Europe staff
Podrobnosti k příhodám

Ušní barotrauma po místním ponoru na jezeře

Popis události

Finská potápěčka a její potápěčský kolega prováděli v suchých oblecích svůj první ponor dne v jezeře Vesijakove ve Finsku. Sestoupili maximálně do hloubky dvou metrů v poměrně chladné vodě (6 °C), ale potápěčka nedokázala vyrovnat tlak v pravém uchu a ponor ukončila. O dva dny později cítila, že ucho je stále zablokované a také ji trochu bolelo, takže se rozhodla navštívit lékaře místního zdravotního střediska.

Lékař jí diagnostikoval zánět ve středním uchu, předepsal jí antibiotické ušní kapky a poslal ji domů. V noci však pocítila v uchu ostrou bolest, která sice pominula, ale ucho jí začalo krvácet. Potápěčka zavolala do místní nemocnice a pak tam šla na vyšetření. Zjistilo se, že má prasklý ušní bubínek. Byla poslána domů a pokračovala s antibiotickými kapkami.

Po téměř týdnu potápěčka stále cítila tlak v pravém uchu, které zůstávalo zablokované a její sluch v tomto uchu byl zhoršený. Znepokojilo to, a proto poslala e-mail na horkou linku DAN Europe ([email protected]) v naději, že se bude moci poradit s ušním specialistou, který bude znalý problémů souvisejících s potápěčskými zraněními. Chtěla se ujistit, že nebude mít trvalé poškození a také chtěla vědět, kdy se bude moci bezpečně vrátit k potápění.

Tým horké linky DAN pro ni okamžitě založil složku asistenčního případu, potápěčce zavolal a spojil ji s finským potápěčským lékařem DAN Europe (DMO = Diving Medical Officer). Po rozhovoru s potápěčkou a přezkoumání jejích zpráv lékař zjistil, že měla na začátku ponoru příliš silný tlak na ucho zvnějšku od kapuce suchého obleku, což ji donutilo ponor ukončit.

 

Vaše aktivní členství zajišťuje, že k vašemu potápěčskému týmu patří i mezinárodní zdravotnická síť DAN Europe 24/7 a s ní související zdroje.

 Bez aktivního členství se do vody nevydávejte! 

Podle DMO: "Krvavý a oteklý zvukovod tento názor podporuje. Proto si myslím, že se jednalo o barotrauma vnějšího ucha a ne o infekci. Bohužel, její první praktický lékař nesprávně interpretoval barotrauma jako infekci, nebo alternativně sekundární infekci vyvinutou po počátečním barotraumatu. Podle mého názoru šlo o problém související s potápěním a ten spadá do pojistného krytí vyplývajícího z členství v DAN."

DMO ji pak doporučil k specialistovi na ušní, nosní a krční (ORL), který byl také potápěčským lékařem a tedy velmi dobře obeznámen s tímto typem potápěčského zranění. Potápěčka specialistu navštívila a následně předala výsledky týmu DAN Europe, který se pak podělil s finským DMO o radu a lékařský posudek. "Zpráva byla velmi jasná a ve stejném duchu jako moje interpretace, že primární příčinou bylo barotrauma vnějšího ucha a předepsané kapky pro ucho. Specialista na ORL také navrhl, že by se mohla provést oro-nosní endoskopie za účelem zkontrolování situace."

Tým horké linky pak zařídil pro potápěčku další konzultaci s místním DMO, který jí nařídil, aby chránila perforované ucho před vodou a nechala ho řádně vyléčit. Pokud bude z ucha vycházet další bolest nebo nějaký výtok, má neprodleně znovu kontaktovat ORL. Také ji naplánovali kontrolní návštěvu za měsíc, aby zkontrolovali, zda jsou perforace a zvukovod dobře uzdraveny.

Po skončení akutní fáze zranění tým horké linky DAN Europe uzavřel složku asistenční pomoci a oddělení nároků potápěčku kontaktovalo, aby se dořešila administrativní část případu. Potápěčka okamžitě poskytla veškerou dokumentaci potřebnou k podání žádosti o úhradu výloh za léčbu. O několik týdnů později byly potápěčce proplaceny návštěvy lékaře, léky a náklady na dopravu související s akutní fází potápěčské nehody, ke které došlo v zemi jejího bydliště.


Ujistěte se, že jste si do svého potápěčského týmu přidali mezinárodní lékařskou síť a zdroje DAN Europe 24/7. 

Nejste členem? Obnovte nebo se připojte k DAN Europe ještě dnes na daneurope.org.


Překladatel: Klement Hartinger


Související články

Podrobnosti k příhodám

Dekompresní onemocnění po dvou ponorech s nitroxem

NehodaInstruktor přístrojového potápění, který žije v Dubaji, SAE, provedl dva místní ponory s nitroxem 32%. První ponor byl do hloubky 30 metrů na 37 minut,...

20 Květen 2022
Podrobnosti k příhodám

Ostrovní horečka

PotápěčkaJednalo se o 49tiletou ženu, která absolvovala více než 200 ponorů. Netrpěla žádnou problémovou anamnézou, neužívala pravidelně žádné léky a těšila se dobrému zdraví i...

13 Říjen 2020
Podrobnosti k příhodám

Záznam případu barotraumatu vnitřního ucha

31. srpnaKonečně nastal čas odjezdu! Čekají mne dva dny potápění se střediskem Diving Indie v chorvatské Premantuře. Naše skupina se skládá ze tří potápěčů na...

25 Srpen 2019

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.