Foto: Marcello Di Francesco
Záležitosti k pojištění

Jste pojištěni?

Jste finančně pojištěni pro případ, když se zraníte na potápěčské výpravě?

Všeobecně očekáváte, že když se zraníte, vaše pojištění od DAN vám uhradí léčbu. Ale co když musíte kvůli takové léčbě zůstat dalších pět dnů v hotelu a přeobjednat si letenky na cestu domů? Uhradí se to také z pojištění? A co když bude zapotřebí následná rehabilitace?

A co když se jednalo o technický ponor? Nebo se jedná o volné potápění? Jste pojištěni i v takovém případě? Nebo jste spolu se svým potápěčským kolegou chtěli vyzkoušet svou odvahu a provedli jste se vzduchem ponor do hloubky 70 metrů (m), čímž jste si přivodili dekompresní onemocnění (DCI)? Jste na to pojištěni?

Představte si, že jste uklouzli na schůdcích potápěčského člunu v okamžiku, kdy jste mířili na palubu a přitom si zlomili nohu. Považuje se to za potápěčskou nehodu typu emergency? Jste si tím jistí? A co když jste uklouzli a zranili se, až po odložení a uložení výbavy?

Co by platilo, kdyby se zmíněný člun nacházel v oblasti Papua-Nová Guinea a vás tam postihla horečka dengue, nebo jste se na cestě k člunu stali účastníkem motocyklové nehody a museli být hospitalizovaní? Hradilo by se to z pojištění DAN? Co kdybyste byli hospitalizovaní v Mexiku nebo v Egyptě? Existují v takových případech v pojištění nějaké rozdíly?

Důležité je uvědomit si, že v souvislosti s pojištěním u DAN existuje řada různých úvah, ale také možností, které závisí na druhu potápění a na tom, kde se potápění provádí. Jediný druh pojištění se pro vše beze zbytku NEHODÍ! Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na zdravotní péči rozhodně doporučujeme, abyste ve vlastním finančním zájmu pečlivě všechny možnosti zvážili. Nejlepší by asi bylo seznámit se s počátky potápěčského pojištění poskytovaného organizací DAN Europe, a zároveň s různými možnostmi, které se nyní nabízí.

Upozorňujeme, že tento článek se zaměřuje výhradně na pojištění DAN Sport. Dalšími druhy pojištění, kterými jsou např. DAN Pro pro potápěčské profesionály a potápěčská střediska, nebo pojištěním typu Club, se budeme zabývat v následujících článcích.

Začátek pojištění na potápěčské nehody

Pod původním názvem International Diving Assistance (IDA) zřídila organizace DAN Europe první celosvětové pojištění na potápěčské nehody poskytované třetí stranou již v roce 1982. Cílem bylo doplnit nepřetržitou (24/7) horkou linku IDA 24/7, která by nabízela zdravotní pomoc potápěčům na cestách v okamžiku, kdy se ocitli v nouzové situaci.

Poté v roce 2007 založila DAN Europe na Maltě své vlastní pobočky pojišťovny. Díky tomu mohla naše organizace činit samostatná rozhodnutí ohledně plnění vznesených nároků: “Znali jsme své pole působnosti tak dobře, že jsme dokázali být ziskoví i při plnění všech oprávněných nároků“, říká Laura Marroni, viceprezidentaka DAN Europe.

Stručnou historii celého vývoje potápěčského pojištění od DAN můžete nahlédnout pod titulkem “Potřeba se stala matkou vynálezu: Jak vzniklo vlastní potápěčské pojištění u DAN Europe”.

Později DAN Europe rozšířila svůj program o další “nepotápěčské” cestovní pojištění, aby členové byli pojištění i při cestování bez ohledu na to, o jaký druh nouzové situace by se jednalo. Pro zajímavost uvádíme, že v letech 2016-2018 souviselo s potápěním členů 57% nehod, 43% nehod pak s potápěním nesouviselo.

A konečně DAN Europe nabídla i doporučení pro některé extrémní situace a pro technické potápění, ovšem s omezením parciálního tlaku kyslíku (PO2) maximálně do 1,6 ATA a tlaku dusíku maximálně do PN2 = 5,6 ATA při ponorech se vzduchem, což je ekvivalent „vzdušného ponoru” do hloubky 60-66 m. Pro technické ponory s plynnou směsí se potápěčům doporučuje dodržovat PN2 do tlaku 3,95 ATA (tj. ekvivalent se vzduchem do 40 m).

Základ

Volba vhodného druhu pojištění pro vlastní finanční ochranu v případě nehody souvisí nejen se způsobem potápění, ale také s tím, kde se potápění uskuteční.

Pojištění DAN Sport Bronze za cenu 60 € na rok je vůbec nejzákladnější balíček, který zahrnuje úvodní akutní fázi rekreačního potápění, při které může dojít ke zranění, přičemž úhrada může dosáhnout výše až 50 000 €. Zaplatila by se tak např. úvodní léčba ušního barotraumatu při potápěčské dovolené v Egyptě, ale již by to nezahrnovalo úhradu následných návštěv u zdravotního specialisty po návratu domů. A také by se z tohoto pojištění nehradilo odškodnění za přerušení cesty kvůli nouzové situaci.

Druh pojištění Bronze je určen pro rekreační potápění, tj. pro potápění se vzduchem a s nitroxem, a to s otevřeným okruhem, rekreačním rebreatherem, nebo při potápění se zadržováným dechem až do hloubky 40 metrů. Patří sem použití normoxického trimixu (směsi kyslíku, hélia a dusíku), aby se minimalizovaly účinky dusíkové narkózy. Nezahrnuje však technické potápění.

Co se týče nepotápěčských zdravotních nouzových situací, z pojištění Bronze se léčba nehradí. Úhrada se omezuje na kompenzaci nákladů na zdravotní evakuaci v případě ohrožení života nebo ztráty končetiny, a to až do výše 50 000 €, jakož i na zdravotní repatriaci, ovšem pouze do 60 dní na jeden výjezd ročně. To znamená, že z balíčku Bronze byste nedostali úhradu např. za hospitalizaci v případě horečky dengue nebo nějaké jiné nepotápěčské nehody.

Stříbrem to lze vylepšit (Silver)

Za cenu 87 € na rok, což je vlastně cena za Sport Bronze plus několik nitroxových náplní, je k dispozici ucelený pojistný balíček Sport Silver, z kterého se hradí akutní i následná péče v případě zranění jak při rekreačním, tak i technickém potápění, a to až po dobu 30 dnů od pojistné události, spolu s příslušným přerušením cesty. Úhrada se rozšiřuje na 90 dnů. Patří sem zranění při volném potápění a zranění, ke kterým došlo při soutěžích ve volném potápění.

Neexistují zde hloubkové limity, ale pro každý ponor přesahující hloubku 130 metrů (tzv. velký ponor) se musí předložit DAN ke schválení plán takového ponoru i s návrhem bezpečnostních a podpůrných opatření.

Co se stane, když se zraníte během svévolného potápění přesahujícího doporučené limity, např. při ponoru se vzduchem do hloubky 70 metrů při scuba potápění? I když odpovídat na hypotetické otázky je vždy ošidné, jednoduše řečeno platí, že v takovém případě byste silně ohrozili možnost pojistného plnění. Vždyť pojistné podmínky vyžadují, aby členové učinili všechna možná opatření, aby se nehodě předešlo.

Na rozdíl od pojištění typu Bronze, které pouze omezeně kryje zdravotní evakuaci a repatriaci, z pojištění Silver se hradí léčba i v případě nepotápěčských nouzových situací, jakými jsou např. horečka dengue nebo zlomenina nohy na schůdcích potápěčského člunu při cestě na večeři, což by se považovalo za nepotápěčskou nehodu. Upozorňujeme, že náklady vzniklé nehodou při jízdě na motocyklu nebo čtyřkolce nelze uhradit z pojištění DAN Europe. 

A co zlato (Gold)?

Pojištění DAN Sport Gold, které stojí 200 €, se téměř shoduje s pojištěním typu Sport Silver, ale nabízí mnohem velkorysejší limity pro potápěčské i nepotápěčské nouzové situace, např. dvojnásobně vyšší denní příspěvek při nemocničním pobytu během léčby. Např. z pojištění GOLD se uhradí až 10 000 € na výdaje za hotel a cestovné následně po nehodě, a to jak pro zraněného člena, tak i spolucestujícího kolegu. (Ve srovnání s 5 000 € z pojištění typu Silver, a to jen pro zraněného potápěče.) Z pojištění typu Gold se také vyplatí 100 000 € v případě trvalé neschopnosti – oproti 50 000 € od pojištění typu.

V nouzových (emergency) potápěčských i nepotápěčských případech nabízí toto pojištění také vyšší limity pro lůžkovou i ambulantní péči, navíc i rozsáhlejší cestovní podporu pro spolucestujícího, který doprovází zraněného člena. Z pojištění Sport Gold se v tomto smyslu uhradí celkové výdaje – oproti limitu 2 500 € z pojištění Silver. A zkusili jste si někdy zjistit výdaje na zpáteční cestu (last minute) z Evropy na Fiji?

Navíc se v případě Sport Gold rozšiřuje časový rozsah platnosti na 120 cestovních dnů na jednu cestu za rok, oproti 90 dnům u Silver. Jestliže strávíte na jedné cestě déle než 90-120 dnů, nebo chcete v cizině nějakou dobu žít, možná byste měli uvažovat o zakoupení dobrovolné možnosti “Neomezené cestování“ (Travel No-Limits) za 300 €, z kterého se hradí nepotápěčské nouzové situace po celý rok, a to držitelům pojištění Silver i Gold.  

K dalším možnostem patří dobrovolné rozšíření příspěvku pro případ úmrtí, kterým se navyšuje normální částka 6 000 € -12 000 € o 25 000 € nebo 50 000 € v případě úmrtí souvisejícího s potápěčskou nehodou. Dále existuje i možnost „Rodinné výhody“ (Family Benefits), díky které se rozšiřuje úhrada nepotápěčských nouzových situací v cizině i na rodinné příslušníky. Konec konců, smyslem pojištění je chránit sebe i své blízké.

Jedinečnost DAN

I když jsou organizace DAN největší poskytovatelé potápěčského potápění s mezinárodní sítí čítající více než 180 lékařů (odborníků na potápění), kteří pomáhají více než 400 000 členům v celém světě, nejsou jedinými pojistiteli tohoto druhu pojištění. Ale nabízejí některé naprosto výjimečné výhody.

Především je DAN Europe jedinou organizací nabízející nepřetržitou (24/7) zdravotní horkou linku, která vás spojí se zdravotními odborníky se specializací na potápění, kteří mluví vaším rodným jazykem.[1] A protože DAN poskytuje pojištění prostřednictvím vlastních pojišťovacích poboček, dokážeme posoudit a vyhodnotit, jaká nejlepší péče je ze zdravotního hlediska potřebná, a také správně a efektivně vyřídit nároky podle pravidel platných pro pojišťovnictví.

K tomu je třeba si uvědomit, že část finančních prostředků, které DAN Europe získává výběrem pojistných poplatků, jde do fondu na potápěčský zdravotní výzkum, který svými výsledky významně rozšiřuje vědecké poznání sloužící celosvětovému společenství potápěčů. Navíc mají i samotní členové možnost přispívat svými daty a informacemi tak, aby se v tomto směru posilovalo a rozšiřovalo společné vědění. DAN Europe také spouští a propaguje kampaně s cílem zvyšování bezpečnosti při potápění. Těmito přístupy a aspekty se naše organizace liší od ostatních pojistitelů.

Věříme, že nyní jsou pro vás možnosti pojištění u DAN přehlednější a díky tomu si budete moci vybrat takový druh pojištění, který bude vašim potřebám vyhovovat co nejlépe. Sledujte tento prostor i nadále, brzy zde zveřejníme články o pojištění DAN PRO a o pojištění pro potápěčského střediska. Potápějte se bezpečně!


Poznámka k potápěčskému pojištění: Pojišťovací balíčky od DAN Europe byly sestaveny tak, aby zahrnovaly nečekané a akutní nouzové situace, považují za druhotné pojištění a rozhodně nemají nahrazovat vaše hlavní zdravotní pojištění, jakým je např. národní zdravotní pojištění. Tyto balíčky se také nevztahují na již existující zdravotní problémy nebo předchozí zranění vzniklá z již existujících zdravotních problémů. Rovněž nezahrnuje motocyklové a čtyřkolkové nehody, ani na mentální onemocnění, rakovinu a HIV. Jestliže již máte pojištění od DAN, můžete si zjistit o něm všechny podrobnosti přihlášením se do “My DAN” na https://daneurope.org


[1] Upozorňujeme, že v současné době DAN nemůže přijímat dotazy a připomínky prostřednictvím Skype nebo What’s App, ale můžete je zasílat e-mailem (24/7) na adresu [email protected] s uvedením tel. čísla, na kterém vás zastihneme a lékař se vám okamžitě ozve.


O autorovi

Michael je novinář vyznamenaný řadou cen, a zároveň odborník zabývající se již několik desetiletí potápěním a nejrůznějšími technickými aspekty souvisejícími s potápěním. Je přímým autorem pojmu „technické potápění“. Jeho články a studie byly zveřejněny v časopisech jako Alert Diver, DIVER, Quest, Scientific American, Scuba Times, Sports Diver, Undercurrent, Undersea Journal, WIRED a X-Ray. Založil a pracoval ve funkci šéfredaktora aquaCORPS, což pomohlo zařadit technické potápění do hlavního spektra sportovního potápění. Rovněž pořádal první konference Tek, EuroTek a AsiaTek.


Související články

Záležitosti k pojištění

Chraňte svůj majetek: Jak využít pojištění DAN Europe „Pro“ na...

Navzdory pomalému začátku vlivem koronavirové pandemie se nyní potápěčská sezóna rozbíhá opět naplno. A to je ideální doba pro všechny potápěčské profesionály, jakož i potápěčské...

25 Srpen 2020

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.