Kuva: Marcello Di Francesco
Vakuutusasiat

Mitä vakuutuksesi kattaa?

Oletko turvassa taloudellisesti, jos loukkaannut sukellusmatkasi aikana?

Yhteinen oletuksemme on, että jos sairastut sukeltajantautiin, DANin vakuutus maksaa hoitosi. Mikä on tilanne silloin, jos sinun täytyy hoidon takia viettää viisi ylimääräistä päivää hotellissa ja varata uudet lennot kotiin. Korvataanko näistä aiheutuneet kulut myös? Entä jos tarvitaan hoidon jälkeistä kuntoutusta?

Kattaako vakuutuksesi sairastumisen myös silloin kun kyseessä on ollut tekniikkasukellus tai vapaasukellus? Entä jos sinä ja ystäväsi päätätte testata miehisyyttänne vedessä ja teette syvän sukelluksen ilmalla 70 metriin? Korvaako vakuutuksesi kustannukset, jos sairastut tällöin sukellussairauteen (DCI)?

Oletetaanpa sitten, että liukastuit sukellusaluksen portaissa mennessäsi sukelluskannelle ja katkaisit jalkasi. Onko silloin kyseessä sukellusonnettomuus? Oletko varma siitä? Entäpä jos kyseessä on sellainen tilanne, että liukastuit ja loukkaannuit kun sinulla oli jo kaikki varusteet päälläsi.

Mitä jos kyseinen sukellusalus oli Papua-Uudessa-Guineassa, ja sinä sairastuit denguekuumeeseen tai jouduit moottoripyöräonnettomuuteen ollessasi matkalla alukselle ja jouduit sairaalaan? Kattaako DANin vakuutus tällaiset tapaukset? Entä jos joutuisit sairaalaan Meksikossa tai Egyptissä? Onko näillä paikoilla eroa, kun mietitään vakuutusturvaa?

Tässä käymme nyt siis sitä läpi, että DANin vakuutuksissa on tarjolla useita vaihtoehtoja ja huomioon on otettava monia seikkoja korvauksiin liittyen. Eri vaihtoehdot liittyvät siihen, minkälaista sukellusta harrastat ja missä sukellat. EI ole olemassa yhden koon malleja! Koska sairaanhoidon kustannukset tulevat onnettomuustilanteessa olemaan mahdollisesti korkeatkin, sinua varmaan kiinnostaa tietää täsmällisesti taloudelliset vaihtoehtosi. Ehkä parasta on aloittaa tutustumalla DAN Europen sukellusvakuutusten alkuperäisiin malleihin sekä niihin eri vaihtoehtoihin, joita on saatavilla vakuutusohjelmiin valinnaisina etuina.

Ota huomioon, että tämä artikkeli keskittyy vain DANin Sport-vakuutukseen. Aiomme julkaista erillisissä artikkeleissa DANin Pro-vakuutusta koskevaa tietoa sukellusalan ammattilaisille sekä tietoa vakuutuksista sukelluskeskuksille ja -kerhoille. 

Sukellusonnettomuuksia koskevan vakuutuksen keksiminen

DAN Europe, jota alun perin kutsuttiin nimellä International Diving Assistance (IDA), loi ensimmäisen maailmanlaajuisen sukellusonnettomuuksia koskevan vakuutuksen vuonna 1982. Palveluntuottajana oli tällöin kolmas osapuoli. Tarkoituksena oli täydentää IDA:n 24/7 auki olevaa palvelupuhelinta, joka tarjosi lääketieteellistä apua pulassa oleville sukellusmatkaajille. 

Vuonna 2007 DAN Europe perusti omat vakuutuksia tarjoavat tytäryhtiönsä, joiden tukikohdaksi tuli Malta. Näin haluttiin taata se, että järjestö olisi vapaa tarjoamaan vakuutuksia omien valintojensa mukaan ja toimimaan itsenäisesti korvauksista päätettäessä. “Tunsimme alan niin hyvin, että saatoimme toimia kannattavasti ja silti maksaa korvaukset,” kertoi DAN Europen varatoimitusjohtaja Laura Marroni.

Tutustu DANin sukellusvakuutuksien kehittymisestä kertovaan lyhyeen tarinaan ja katso “Tarve pakottaa kehittämään uutta. Tarina DANin sukellusvakuutuksien takana”.

DAN Europe lisäsi myös vakuutuksiinsa oman täydentävän matkavakuutuksen, joka koskee niitä onnettomuuksia, jotka eivät liity sukeltamiseen. Näin jäsenillä on aina matkoilla vakuutus voimassa riippumatta siitä, millaisesta onnettomuudesta on kysymys. Ota huomioon, että vuosina 2016 – 2018 jäsenten onnettomuuksista 57 % liittyi sukeltamiseen, kun taas 43 % liittyi muihin tilanteisiin.

Lopuksi DAN myös laati tekniikkasukellusta ja laajennettuja korvausrajoja koskevat suositukset. Ilmalla sukellettaessa hapen osapaine (PO2) rajattiin maksimissaan 1.6 ATA:an ja typen paineet PN2maksimissaan 5.6 ATA:an. Tämä vastaa ilmalla sukeltamista 60 – 66 metriin. Suosituksena sukeltajille on pitää PN2 3.95 ATA:ssa tai alhaisempana silloin kun kyseessä on tekniikkasukellus seoksella. (Ilmalla sukellettaessa vastaava on 40 m.)

Peruspaketti

Sopivan talouttasi suojaavan sukellusvakuutuksen löytäminen onnettomuustilanteita varten ei riipu ainoastaan siitä, millaista sukellusta harrastat vaan myös siitä, missä olet ajatellut sukeltaa.

DANin Sport Bronze -vakuutus, jonka hinta on 60 € vuodessa, on peruspaketti, joka kattaa virkistyssukellusonnettomuuksien ensimmäisen akuutin vaiheen 50 000 euroon asti. Se korvaa esimerkiksi korvan painevamman alkuhoidon sukelluslomalla Egyptissä, mutta ei korvaa myöhempiä erikoislääkärissä käyntejä kotimaassa. Se ei kata onnettomuudesta johtuvia matkustamiseen liittyviä lisäkustannuksia.  

Bronze-vakuutus suunniteltiin virkistyssukeltajien tarpeisiin, toisin sanoen sukeltamiseen ilmalla ja nitroksilla. Kyseessä voi olla avoimen kierron laite, virkistyssukelluksen suljetun kierron laite tai sukeltaminen henkeä pidättäen 40 metrin syvyyteen. Siihen sisältyy myös normoksisen trimix -seoksen (hapen, heliumin ja typen seos) käyttö, jotta voidaan minimoida typpinarkoosin vaikutukset. Vakuutus ei kata tekniikkasukellusta.

Silloin kun kyseessä on lääketieteellistä hoitoa vaativat onnettomuudet, jotka eivät liity sukeltamiseen, Bronze-vakuutus ei korvaa hoitoa. Se on rajattu kattamaan lääketieteellisen evakuoinnin kulut silloin kun kyse on henkeä tai jäseniä uhkaavista tilanteista ja 50 000 euroon asti lääkinnällisen kuljetuksen kotimaahan. Matkustuspäiviä ei saa olla enempää kuin 60 matkaa kohden vuodessa. Et ole Bronze-vakuutuksessa vakuutettu esimerkiksi silloin, jos joudut sairaalahoitoon denguekuumeen takia tai joudut johonkin muuhun onnettomuuteen, joka ei liity sukeltamiseen.

Hopeataso

Sport Silver -vakuutus on täydellinen vakuutuspaketti, joka kattaa sekä akuutin että seurantahoidon niin virkistys- kuin tekniikkasukelluksessakin sattuneissa onnettomuuksissa enintään 30 päivän ajan tapahtuman jälkeen. Hinta on 87 euroa vuodessa eli Sport Bronze -vakuutuksen kulut plus lisäksi pari nitroksitäyttöä. Vakuutus kattaa myös kaikki matkoihin liittyvät lisäkulut, jotka johtuvat onnettomuudesta. Vakuutuksen laajuus on maksimissaan 90 päivää  vuodessa.

Vakuutukseen ei sisälly mitään syvyysrajoituksia, vaikka jokaiselle yli 130 metrin (luultavasti laaja sukellus) sukellukselle tarvitaan DANille toimitettu ja DANin hyväksymä sukellussuunnitelma, joka sisältää turvallisuus- ja tukitoimenpiteet. 

Mitä tapahtuu, jos loukkaannut sukeltaessasi tahallaan yli suositeltujen rajojen, esimerkiksi tekemällä 70 metrin sukelluksen ilmalla? Vaikka tällaisiin hypoteettisiin kysymyksiin on hankala vastata, lyhyesti sanottuna saatat tällöin vaarantaa vakuutussuojasi. Joka tapauksessa vakuutusehdot edellyttävät, että vakuutetut jäsenet pyrkivät kaikin mahdollisin tavoin estämään onnettomuudet ennalta. 

Bronze-vakuutuksesta poiketen Silver-vakuutus kattaa hoidon, joka koskee niitä sairastumisia ja onnettomuuksia, jotka eivät liity sukeltamiseen. Kyseessä voi olla esimerkiksi denguekuume tai jalan katkaiseminen sukellusaluksen portaissa päivälliselle mentäessä. Tämähän voitaisiin laskea onnettomuudeksi, joka ei liity sukeltamiseen. Silver-vakuutukseen verrattuna Bronze-vakuutus siis kattaa näissä tilanteissa vain rajoitetun lääketieteellisen evakuoinnin ja kotimaahan kuljetuksen. Ota huomioon, että moottoripyörä- tai mönkijäonnettomuudet eivät kuulu DAN Europen vakuutuksiin.

Parhaat edut kultatasolla

DANin Sport Gold -vakuutus, jonka hinta on 200 €, on lähes identtinen Sport Silver -vakuutuksen kanssa. Siihen sisältyy kuitenkin paljon reilummat korvausrajat sekä sukellusonnettomuuksissa että niissä onnettomuustapauksissa, jotka eivät liity sukeltamiseen. Esimerkkinä tästä on kaksinkertainen päiväraha sairaalassaoloa koskien hoidon aikana. Gold-vakuutus myös korvaa esimerkiksi maksimissaan 10 000 euroa onnettomuudesta johtuvista ylimääräisistä hotelli- ja matkustuskuluista sekä loukkaantuneelle jäsenelle että matkakumppanille. Silver-vakuutuksessa korvaus on siis maksimissaan vain 5 000 euroa ja se koskee vain loukkaantunutta sukeltajaa. Gold-vakuutus korvaa 100 000 euroa pysyvästä vammasta verrattuna Silver-vakuutuksen 50 000 euroon.

Sport Gold tarjoaa myös korkeammat korvausrajat niissä tilanteissa, joissa on kyse muista kuin sukeltamiseen liittyvistä onnettomuuksista. Kyse voi olla sekä sairaala- että avohoidosta. Lisäksi tähän kuuluu paljon reilumpi matka-avustus loukkaantuneen jäsenen matkakumppanille. Sport Gold -vakuutus kattaa kokonaiskustannukset verrattuna Silver-vakuutuksen 2 500 euron rajaan. Oletko koskaan laskenut, mitä maksaa viime hetken meno-paluumatka Euroopasta Fidžille?

Lisäksi Sport Gold -vakuutuksella laajennetaan vakuutusturva kattamaan 120 matkustuspäivää matkaa kohden vuodessa, tämä siis verrattuna Silver-vakuutuksen 90 päivään. Jos matkustat enemmän kuin 90 – 120 päivää yksittäisen matkan aikana tai asut ulkomailla, haluat ehkä harkita valinnaisen Travel No-Limits -edun liittämistä vakuutukseesi 300 eurolla. Tämä kattaa onnettomuudet, jotka eivät liity sukeltamiseen, koko vuoden ajaksi niille, joilla on Silver- tai Gold-vakuutus. 

Lisävaihtoehtoihin sisältyy kuolemaa koskeva laajennus, joka laajentaa normaalin 6 000 – 12 000 euron summan 25 000 tai 50 000 euroon. Tämä koskee siis sukellusonnettomuudesta johtuvia kuolemantapauksia. Lisäksi on tarjolla Family Benefits -vaihtoehto, joka laajentaa vakuutusturvan koskemaa perheenjäseniä niissä ulkomailla tapahtuvissa onnettomuuksissa, jotka eivät liity sukeltamiseen. Vakuutuksen tarkoituksenahan on loppujen lopuksi suojata sekä sinua itseäsi että myös rakkaitasi. 

Ainutlaatuinen DAN

DANiin kuuluvat järjestöt eivät ole ainoita sukellusvakuutusten tarjoajia, vaikka ne ovatkin suurimmat toimijat alalla. Onhan niillä kansainvälinen verkosto, johon kuuluu yli 180 sukelluslääkäriä, jotka puolestaan auttavat yli 400 000 jäsentä ympäri maailmaa. Verrattuna muihin vakuutusten antajiin DANin järjestöt kykenevät kuitenkin tarjoamaan joitakin ainutlaatuisia etuja.

Ensinnäkin DAN Europe on ainoa järjestö, joka tarjoaa sukeltajille lääketieteellisen avustuslinjan 24/7. Tämän palvelun kautta sinut yhdistetään sukelluslääkärille, joka puhuu omaa kieltäsi.[1]Koska DAN myös toimittaa vakuutukset omien tytäryhtiöidensä kautta, se kykenee järjestämään lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna parhaan mahdollisen hoidon samalla kun korvaushakemukset hoidetaan tehokkaasti ja alan määräysten mukaisesti.

Lisäksi osa niistä rahoista, jotka DAN Europe kerää vakuutuksia varten, käytetään sukelluslääketieteellisen tutkimuksen rahoittamiseen. Nämä tutkimukset toimivat tärkeänä vertailukohtana globaaleille tiede- ja sukellusyhteisöille. Tämän lisäksi jäsenillä on mahdollisuus lahjoittaa sukellusdataansa ja auttaa kehittämään yhteistä ymmärrystämme tärkeistä asioista. DAN Europe myös kehittää ja edistää turvallisuuskampanjoita, joiden tavoitteena on sukellusturvallisuuden lisääminen. Muilla vakuutusten tarjoajilla ei ole vastaavia toimintatapoja.

Toivottavasti ymmärrät nyt paremmin DANin vakuutusvaihtoehtoja, niin että sinun on helpompi valita itsellesi juuri sinun tarpeisiisi sopiva vakuutustyyppi. Tutustu myös täällä julkaistaviin tuleviin artikkeleihin, joissa käsitellään DANin Pro-vakuutuksia ja sukelluskeskusten vakuutuksia. Turvallisia sukelluksia!


Ota huomioon sukellusvakuutukseen liittyen: DAN Europen vakuutuspaketit on suunniteltu käytettäviksi odottamattomissa ja äkillisissä hätätilanteissa. Ne on tarkoitettu toissijaisiksi vakuutuksiksi, eikä niillä ole tarkoitus korvata ensisijaista sairausvakuutusta, esimerkiksi kansallista sairausvakuutusta. Lisäksi ne eivät kata ennestään olemassa olevia sairauksia tai vammoja, jotka johtuvat aikaisemmista sairauksista. Vakuutuksiin eivät myöskään kuulu moottoripyörä- tai mönkijäonnettomuudet. Samoin niiden piiriin eivät kuulu mielenterveyshäiriöt, syöpä ja HIV. Jos sinulla on jo DANin vakuutus, löydät lisätietoa vakuutuksestasi kirjautumalla My DAN -kohtaan osoitteessa https://daneurope.org


[1] Ota huomioon, että tätä nykyä DAN ei kykene ottamaan vastaan Skype- tai What’s App -puheluita. Jos kuitenkin lähetät sähköpostia  (24/7) osoitteeseen [email protected] ja liität mukaan numeron, josta sinut tavoittaa, lääkäri soittaa sinulle heti takaisin.


Tietoa artikkelin kirjoittajasta

Michael Menduno on palkittu toimittaja ja tekniikan alan asiantuntija, joka on kirjoittanut sukeltamisesta ja sukellusteknologiasta monen vuosikymmenen ajan. Hän on luonut termin "tekniikkasukellus", ja hänen kirjoituksiaan on julkaistu esimerkiksi seuraavissa lehdissä: Alert Diver, DIVER, Quest, Scientific American, Scuba Times, Sports Diver, Undercurrent, Undersea Journal, WIRED ja X-Ray. Menduno perusti aquaCORPS-lehden ja toimi sen päätoimittajana. Tämä lehti auttoi osaltaan tekniikkasukellusta pääsemään mukaan urheilusukelluksen valtavirtaan. Mendunon ansiota ovat myös ensimmäiset Tek-, EuroTek- ja AsiaTek-konferenssit.

Lataa artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vakuutusasiat

Suojaa itsesi ja omaisuutesi: Näin hyödynnät DAN Europen ammattilaisille tarkoitettua...

Sukelluskausi on parhaillaan käynnissä useimmilla alueilla huolimatta pandemian aiheuttamista viivästyksistä, joten nyt on erinomainen aika katsastaa ja tarvittaessa myös uusia ammattilaisille tarkoitetut vastuuvakuutukset. Tämä koskee...

Tekijä: Michael Menduno
25 elokuu 2020

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.