Foto: Marcello Di Francesco
Záležitosti k pojištění

Chraňte svůj majetek: Jak využít pojištění DAN Europe „Pro“ na maximum, aby Vás co nejvíce chránilo při výkonu zaměstnání

Navzdory pomalému začátku vlivem koronavirové pandemie se nyní potápěčská sezóna rozbíhá opět naplno. A to je ideální doba pro všechny potápěčské profesionály, jakož i potápěčské kluby, základny, obchody, školy a sdružení, aby si zkontrolovali a v případě potřeby obnovili své pojištění na právní odpovědnost během výkonu zaměstnání. Pokud jste instruktor, divemaster nebo potápěčský průvodce, ale samozřejmě i zástupce potápěčského klubu či střediska, musíte mít pojištění své právní odpovědnosti, abyste měli adekvátní a účinnou ochranu. Ve většině případů je takové pojištění (pro tento druh zaměstnání) povinné, obzvláště v dnešní společnosti, kde se stále někdo s někým soudí.

Kdysi to byl problém hlavně v USA, ale dnes se jedná o celosvětový trend, kdy se stále častěji podnikají právní kroky za účelem odškodnění v případě, že dojde k nějaké potápěčské nehodě, což samozřejmě není žádná legrace. Podle údajů právníků z DAN Europe dosahují právní náklady v případě náhodného úmrtí až 50 000 €, zatímco náklady při zranění během potápění se pohybují v rozmezí od 15 000 € do 20 000 €, přičemž potenciální právní odpovědnost může přijít až na miliony. To vše může samozřejmě zásadně ohrozit vaše živobytí spojené s potápěčskými činnostmi.

Naštěstí DAN Europe nabízí, navíc ke svému komplexnímu pojištění na potápěčské nehody a zdravotní přepravu, i speciální druh pojištění na právní odpovědnost při výkonu zaměstnání přímo určenou pro potápěčské profesionály. Toto pojištění poskytuje prostřednictvím vlastní pojišťovací pobočky zvané International Diving Assurance (IDA Insurance Ltd.). Zmíněné pojištění lze zakoupit individuálně nebo prostřednictvím potápěčského klubu, střediska nebo sdružení, čímž se jeho působnost rozšíří i na jeho instruktory a divemastery. IDA od DAN Europe také nabízí speciální, na míru sestavené pojistné balíčky pro školicí agentury a národní potápěčské federace, např. pro PADI EMEA nebo finskou federaci potápěčů Sukeltajaliitto RY. Ověřte si možnosti a podrobnosti tohoto pojištění i u své potápěčské školy nebo federace.

Podobně jako pojištění na potápěčské nehody, pojištění typu „Pro“ od DAN nabízí celou řadu možností a různých benefitů, aby nutná ochrana vyhovovala přesně potřebám vašeho podnikání. Pojištění DAN chrání i Vaše klienty pro případ nehody. Důležité je opravdu správně pochopit různé možnosti, jen tak si vyberete nejoptimálnější variantu, která bude pracovat pro Vás a Vaše klienty.

Trochu historie

Pod původním názvem International Diving Assistance (IDA) založila organizace DAN Europe v roce 1982 prostřednictvím třetího poskytovatele první celosvětové pojištění potápěčů. Cílem bylo doplnit svou nepřetržitou pohotovostní horkou linku (24/7), která zajišťovala zdravotní asistenci potápěčům na cestách, kteří se ocitli v nouzi. Protože si DAN Europe dobře uvědomovala potřeby svých profesionálních členů, začala jim zároveň nabízet pojištění na právní odpovědnost při výkonu zaměstnání. I když počátkem devadesátých let několik všeobecných pojišťoven nabízelo pojištění i na právní odpovědnost při výkonu zaměstnání, rozsah jejich plnění byl omezen a pojistné bylo velmi drahé, neboť se potápění považovalo za velice nebezpečnou činnost.

Proto se v roce 2007 DAN Europe rozhodla založit svou vlastní pojišťovací společnost, a sice IDA Insurance Ltd., aby mohla činit vlastní rozhodnutí ohledně rozsahu plnění i vyřizování nároků, čímž by lépe posloužila jak amatérským potápěčům, tak potápěčským profesionálům (svým členům). Stručnou historii vývoje tohoto pojištění najdete v článku Potřeba se stala matkou vynálezu: Jak vzniklo vlastní potápěčské pojištění u DAN Europe”.

Dnes mají instruktoři a pracující profesionální potápěči možnost buď se přímo pojistit přihlášením se k členství typu DAN Pro, z čehož vyplývá pojištění jejich vlastních potápěčských i nepotápěčských nouzových situací, jakož i pojištění právní odpovědnosti za své klienty a studenty. Jinou možností je pojistit svou právní odpovědnost prostřednictvím svého potápěčského střediska, klubu nebo sdružení. V takovém případě je však nutné, aby instruktor nebo divemaster měl uzavřené své vlastní pojištění na potápěčské nehody. 

Jak najít pojištění vhodné právě pro Vás

Podobně jako pojištění na nehody při potápění, i pojištění typu DAN Europe Pro má tři úrovně možného plnění; Pro Bronze, Pro Silver a Pro Gold. U každé z těchto možností je zahrnuto i pojištění profesionální odpovědnosti včetně nákladů na právní obranu až do výše 4 000 000 €, plus právní výdaje související s nehodou a náklady na tlumočníka potřebného v nouzové situaci.

Důležité je také si uvědomit, že na rozdíl od některých jiných pojištění poskytovaných profesionálům, která vylučují technické potápění, pojištění u DAN zahrnuje všechny formy sportovního potápění, to znamená potápění rekreační, jeskynní, technické a dokonce i volné, a to bez hloubkových limitů. Platí však, stejně jako u samostatného pojištění na potápěčské nehody, že ponory do hloubky větší než 130 metrů vyžadují schválení ještě před uskutečněním takového ponoru. Viz Jste pojištěni?” v časopise Alert Diver.

I když je plnění z pojištění na právní odpovědnost při výkonu zaměstnání stejné u všech druhů pojištění, skutečná částka při úhradě za právní a s tím související výlohy v nouzových situacích se u každého druhu pojištění liší. U Pro Bronze činí plnění maximálně 10 000 € na právní výdaje a 500 € na výdaje za tlumočníka; v případě Pro Silver se poskytuje až 50 000 € na právní výdaje a až 1 000 € za tlumočníka, pojištění typu Pro Gold nabízí v tomto smyslu až 100 000 € a 1 500 €.

Navíc k pojištění právní odpovědnosti zahrnuje pojištění typu DAN Europe Pro i pojištění na potápěčské nehody a zdravotní cestovní pojištění, tudíž názvy Pro Bronze, Silver a Gold naznačují, že profesionál je pojištěn i pro případ své vlastní nehody. Zdá se vám to zajímavé? Není divu, protože úrazové pojištění spadající do systému Pro je určitě komplexnější, než jeho pojistné varianty vztahující se čistě na sportovní potápění.

Například Bronze Sport poskytuje plnění za úvodní akutní fázi při zranění během rekreačního potápění až do výše 50 000 € (na nehody při technickém potápění se to nevztahuje), ale již nezahrnuje následnou léčbu nebo rehabilitaci po návratu domů, ani nenabízí žádné benefity v případě úmrtí. Na rozdíl od toho nabízí Pro Bronze až 15 000 € na následnou léčbu a příspěvek ve výši  6 000 € v případě úmrtí, navíc se zde nevylučují technické ponory. Pojištění druhu Pro Silver pak nabízí dalších  1 000 € (na celkových 2 500 €) pro případ poškození potápěčské výbavy profesionála nebo záchrance a další úhradu za ambulantní péči v cizině. Pojištění typu Pro Gold je rozšířené podobným způsobem. Srovnání jednotlivých druhů pojištění platných pro svou zemi najdete pod titulkem: Srovnávací tabulka typů pojištění Pro.

Pojištění vašich studentů a další

Pojištění DAN Europe Pro také umožňuje instruktorům rozšířit své potápěčské úrazové pojištění na určitý počet studentů prvního stupně tak, aby si byli jisti, že jsou během kurzu pojištěni na možnou nehodu. Typické kurzy, kterých se to týká, jsou: Discover Scuba Diving (DSD), Try Scuba, Open Water, 1° Degree, 1 Star CMAS, REC 1 a základy GUE, abychom jmenovali jen některé z nich. Rovněž jsou zahrnuty i další kurzy: volné potápění 1°, harpunování 1°, 1 hvězda CMAS, AIDA 1, základy volného potápění SSI a apnea 1. Tato možnost poskytnout pojištění novým studentům se rozhodně nabízí i jako zajímavý marketingový nástroj pro vaše podnikání.

Rozsah pojistného plnění činí 15 000 € na jednoho studenta kdekoli ve světě za léčbu v případě emergency, včetně 2 500 € za hledání a záchranu, ovšem zmíněné tři druhy pojištění se liší, co se týče počtu pojištěných studentů, a sice takto: u Pro Bronze je to 15 studentů, u Pro Silver 40 studentů, u Pro Gold 70 studentů. Upozorňujeme, že instruktor musí studenty zapsat do seznamu na page MYDAN, pojištění se totiž vztahuje jen na zapsané studenty. Navíc mohou profesionálové zakoupit pro své studenty pojištění za 8 € za jednoho, jestliže jejich úvodní pojištění vyprší.  

Pojištění DAN Europe Pro rovněž zahrnuje tři další možné benefity, kterými se dá dané pojištění doplnit. První z nich je možnost navýšení výplaty finanční částky v případě úmrtí jako následku potápěčské nehody, a to na výši 25 000 € nebo 50 000 €, zde se však vylučuje technické potápění. Standardní částka/podpora v tomto případě činí 6 000 € u Pro Bronze a Pro Silver, nicméně 25 000 € u Pro Gold, přičemž se však z tohoto pojištění v případě úmrtí jako následku technického potápění vyplácí pouze 6 000 €.

Navíc se mohou profesionálové rozhodnout pro rozšíření délky trvání svého pojištění na nepotápěčské nouzové situace (emergency) v cizině na celý předplacený rok, tj. na 365 dnů, a to u pojištění typu Pro Silver a Pro Gold. Jinak se jedná u pojištění od typu Bronze až po Gold o následující délky: 60 dnů, 90 dnů, 120 dnů, tedy podobně, jak je tomu u pojištění typu DAN Europe Sport. A konečně, profesionálové si mohou do pojištění na nepotápěčské nehody (tj. do cestovního pojištění) zahrnout i členy nejbližší rodiny (partnera nebo děti).

A teď ještě kluby

Pobočka DAN Europe IDA rovněž nabízí dvě pojištění na odpovědnost při výkonu zaměstnání pro potápěčské kluby, střediska, obchody, školy a sdružení: Club Member a Club Member Plus.

Pojištění typu Club Member se nabízí pro potápěčské středisko a 10 instruktorů/průvodců a pojištění na potápěčské nehody pro 15 studentů vstupní úrovně, zatímco pojištění typu Club Member Plus zahrnuje neomezený počet instruktorů/průvodců a až 40 studentů vstupní úrovně. A podobně, jak je tomu u pojištění DAN Europe Pro, jména studentů musí být předem zapsána do seznamu na MYDAN.

Upozorňujeme, že žádné z těchto pojištění neposkytuje příslušným profesionálům individuální pojištění na potápěčské nehody a cestovní pojištění, to se musí uzavřít/zakoupit samostatně. Oba druhy pojištění však zahrnují údržbu a plnění lahví vyškoleným personálem, což se zase vylučuje u individuálních pojištění typu Pro. Pojistné plnění právní odpovědnosti vůči třetím stranám, včetně právní obrany, činí 1 500 000 € v případě pojištění Club Member a dalších 25 000 € na právní výdaje související s potápěčskými službami, které nejsou přímo spojené s nárokem za právní odpovědnost, např. v případě sporu s klientem nebo poskytovatelem služby, nebo za nějakou legální činnost související s klubem nebo střediskem.

Pojištění typu Club Member Plus nabízí 4 000 000 € na právní odpovědnost vůči třetím stranám, včetně právní obrany, a 35 000 € na právní výdaje související s potápěčskými službami. Srovnání jednotlivých druhů pojištění platných pro svou zemi najdete pod titulkem: Porovnání pojištění u Club MemberČlenové klubu mohou rovněž zakoupit pojištění pro studenty prvního stupně, pro pokročilé a pro volné potápění prvního stupně. Podrobný popis všech těchto možností najdete na Pojištění studentů.

Pojištění typu DAN Europe Club také umožňuje několik dalších důležitých doplňkových plnění. Za prvé, kluby a střediska si mohou přidat i pojištění druhu “Try Dive”, které zahrnuje zdravotní výdaje a hyperbarickou léčbu až do výše 15 000 € v případě nehod při ponorech do maximální hloubky povolené příslušnou školicí organizací, ale ne hlouběji než do 15 metrů. Počet klientů pojištěných v rámci Try Dive je neomezený a ani se nemusejí sdělovat jména do DAN Europe.

Za druhé, kluby si mohou přidat pojištění právní odpovědnosti za své prostory, což ochrání jejich organizaci pro případ zranění jedinců, ke kterým došlo během jejich přítomnosti v prostorách klubu, a to do maximální částky 50 000 €. Více informací najdete na Club FAQs (tj. Časté otázky ohledně klubů).

DAN Europe je tady pro Vás

Na rozdíl od většiny všeobecných pojišťoven, DAN Europe, která byla založena a vytvořena potápěči pro potápěče, dělá pro své členy mnohem více než jen poskytování potřebného pojištění na právní odpovědnost při výkonu zaměstnání. Podobně jako mají profesionální potápěči přístup na rozsáhlou mezinárodní síť DAN více než 180 lékařů/odborníků na potápěčskou medicínu, tak se jim umožňuje v rámci DAN Europe kontakt se sítí právníků/odborníků na potápění, kteří mluví vaším jazykem a jsou připraveni Vás podpořit v případě potápěčské nehody s tím, že vám budou poskytovat odbornou právní pomoc po celou dobu řešení vzniklého problému. Rozhodně nebudete muset čelit vzniklé situaci zcela sami.

Navíc, na rozdíl od některých jiných potápěčských federací a všeobecných pojišťoven, pojištění na právní odpovědnost typu DAN Europe Pro poskytované pobočkou IDA zahrnuje i některé náročnější formy potápěčských aktivit, jako např. potápění jeskynní, technické, s rebreatherem, a také pokročilé volné potápění. Výstižně to vyjádřil britský instruktor jeskynního a technického potápění, člen Global Underwater Explorers (GUE), který je rovněž dlouholetým členem DAN Pro: „Sehnat dobré pojištění pro technické a jeskynní potápění může být dost obtížné. DAN Europe naštěstí přesně ví, co vlastně dělám.”

K tomu všemu je nutno ještě dodat, že část peněz, které DAN vybere za úrazové pojištění a za pojištění na právní odpovědnost, jde na podporu potápěčského zdravotního výzkumu, který je velice důležitým zdrojem vědeckých informací pro potápěčské komunity v celém světě. DAN Europe také organizuje a propaguje kampaně zaměřené na zvyšování bezpečnosti při potápění. Tyto aspekty nejsou vlastní ostatním pojistitelům a představují další důvod, proč byste měli uvažovat o pojištění své profesní právní odpovědnosti právě u DAN Europe.

Věříme, že nyní máte o pojištění pro potápěčské profesionály, potápěčské kluby, střediska, obchody, školy a sdružení u DAN Europe větší přehled, takže si můžete vybrat, co bude vyhovovat vám, vašim klientům i vašemu podnikání co nejlépe.

Přejeme vám bezpečné potápění i bezpečnou výuku!


Související články

Záležitosti k pojištění

Jste pojištěni?

Jste finančně pojištěni pro případ, když se zraníte na potápěčské výpravě?Všeobecně očekáváte, že když se zraníte, vaše pojištění od DAN vám uhradí léčbu. Ale co...

01 Duben 2020

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.