Kuva: Marcello Di Francesco
Vakuutusasiat

Suojaa itsesi ja omaisuutesi: Näin hyödynnät DAN Europen ammattilaisille tarkoitettua vastuuvakuutusta toiminnassasi

Sukelluskausi on parhaillaan käynnissä useimmilla alueilla huolimatta pandemian aiheuttamista viivästyksistä, joten nyt on erinomainen aika katsastaa ja tarvittaessa myös uusia ammattilaisille tarkoitetut vastuuvakuutukset. Tämä koskee niin sukellusalan ammattilaisia kuin myös sukelluskerhoja, -keskuksia, -myymälöitä, -kouluja ja -yhdistyksiä. Tarvitset joka tapauksessa vastuuvakuutuksen turvaksesi, olet sitten kouluttaja tai sukellusopas. Erityisesti tämä koskee sukelluskerhojen tai -keskusten omistajia. Usemmiten tämä työ edellyttää vastuuvakuutusta, varsinkin nykyajan käräjöimishaluisessa yhteiskunnassa.

Aiemmin ongelma rajoittui Yhdysvaltoihin, mutta nykyään maailmanlaajuinen suuntaus on se, että oikeustoimet lisääntyvät ihmisten hakiessa korvauksia sukellusonnettomuuksiin liittyen. Tämä ei ole mikään leikin asia, sillä DAN Europen lakiasiantuntijoiden mukaan tapaturmaisesta kuolemasta aiheutuneet kustannukset voivat nousta aina 50 000 euroon asti. Sukellusvammasta koituneet kustannukset voivat puolestaan vaihdella 15 000 – 20 000 euron välillä. Mahdollinen korvausvelvollisuus voi olla jopa miljoonia, ja tästä kaikesta saattaa olla seurauksena se, että sukellusalan liiketoimintasi joutuu uhatuksi.

Onneksi DAN Europella on kattavan sukeltamiseen ja matkustamiseen liittyvän tapaturmavakuutuksen lisäksi tarjolla myös ammattilaisten vastuuvakuutus, joka on suunniteltu erityisesti sukellusalan ammattilaisille. Tätä vastuuvakuutusta toimittaa vakuutusyhtiö, joka on on DAN Europen kokonaan omistama tytäryhtiö, International Diving Assurance (IDA Insurance Ltd.). Voit hankkia tämän vakuutuksen joko yksityisesti tai sitten sukelluskerhosi, -keskuksesi tai -järjestösi voi ostaa sen. Jälkimmäisesssä tilanteessa vakuutussuoja ulottuu kattamaan kaikki kouluttajat ja sukellusoppaat. DAN Europen IDA tarjoaa myös räätälöityjä paketteja joillekin koulutusjärjestöille ja kansallisille sukeltajaliittoille. Näitä ovat esimerkiksi PADI EMEA tai Sukeltajaliitto ry. Tarkasta omasta järjestöstäsi tai liitostasi vakuutusten saatavuus ja yksityiskohdat.

DANin ammattilaisvakuutus tarjoaa monia vaihtoehtoja ja lisäetuja. Niiden ansiosta kykenet hankkimaan sellaisen vakuutusturvan, joka vastaa sekä sinun että liiketoimintasi tarpeita. Vaihtoehdot ja lisäedut on toteutettu hyvin samalla tavalla kuin sukellustapaturmavakuutuksessakin. Ammattilaisille suunnattu vakuutus suojaa myös asiakkaitasi onnettomuustilanteissa. Tärkeää on osata hahmottaa eri vaihtoehdot ja löytää niistä juuri sinulle sopiva vakuutusturva.

Vähän historiaa

DAN Europe, jota alun perin kutsuttiin nimellä International Diving Assistance (IDA), kehitti ensimmäisen maailmanlaajuisen sukelluksia koskevan tapaturmavakuutuksen vuonna 1982, jolloin palveluntuottajana oli kolmas osapuoli. Tarkoituksena oli täydentää järjestön tarjoamaa ympärivuorokautista puhelinpalvelua, joka tarjosi lääketieteellistä apua matkalla oleville sukeltajille sukellusonnettomuuksissa ja hätätilanteissa. Kun DAN Europessa havaittiin niiden jäsenten tarpeet, jotka saivat sukellusalalta elantonsa, alettiin samalla tarjota myös vastuuvakuutuksia. Vaikka jotkut yleiset vakuutusyhtiöt tarjosivatkin sukellusalan ammattilaisille suunnattuja vastuuvakuutuksia 1980-luvun alussa, oli näiden vakuutusten tarjoama suoja rajallinen ja vakuutus oli hyvin kallis. Sukeltamistahan pidettiin erittäin vaarallisena lajina. 

Näin ollen vuonna 2007 DAN Europe päätti perustaa oman vakuutusyhtiön, joka oli IDA Insurance Ltd. Tämän ansiosta DAN saattoi tehdä itse vakuutuksia ja korvausvaatimuksia koskevat päätökset ja näin palvella paremmin sekä sukeltajia että ammatikseen alalla toimivia jäseniä. Jos haluat tietää, kuinka DAN Europen sukellusvakuutus on kehittynyt vuosien kuluessa, voit lukea lyhyen historiikin, jonka nimenä on "Tarve pakottaa kehittämään uutta. Tarina DANin sukellusvakuutuksen takana".

Nykyään kouluttajilla ja sukellusalalla työskentelevillä on mahdollisuus tilata suoraan DAN Pro -vakuutuskirja, jolloin vakuutus kattaa sekä heidän omat lääketieteellistä apua vaativat onnettomuutensa (sekä sukellukseen liittyvät että muut onnettomuudet) että myös asiakkaiden ja oppilaiden tapaturmat. Vaihtoehtoisesti on mahdollista saada vastuuvakuutus myös niin, että se kuuluu kyseisen sukelluskeskuksen, -kerhon tai -yhdistyksen vastuuvakuutuksen alaisuuteen. Ota huomioon kuitenkin se, että tässä tapauksessa kouluttajan tai sukellusoppaan on huolehdittava itse omasta sukellustapaturmavakuutuksestaan.

Sinun tarpeitasi vastaava vakuutus

DAN Europen ammattilaisvakuutuksessa on kolme eri vakuutustasoa samalla tavoin kuin sukellustapaturmavakuutuksessa. Nämä tasot ovat Pro Bronze, Pro Silver ja Pro Gold. Vakuutukseen sisältyy kaikissa tapauksissa ammattilaisen vastuuvakuutus, joka kattaa oikeudellisen puolustuksen 4 000 000 euroon asti. Lisäksi siihen sisältyvät onnettomuuteen liittyvät oikeuskulut ja hätätilanteessa tarvittavan tulkin kustannukset. 

Tärkeää on huomata se, että DANin vakuutukset kattavat kaikki urheilusukelluksen muodot, toisin kuin jotkut markkinoilla olevat ammattilaisten vakuutukset, jotka eivät sisällä tekniikkasukelluksen eri muotoja. DANin vakuutuksen piiriin kuuluvat siis niin virkistys-, luola- ja tekniikkasukellus kuin myös vapaasukellus ilman syvyysrajoituksia. Yli 130 metriin ulottuville sukelluksille vaaditaan kuitenkin erillinen lupa ennen sukellusta. Tämä sama koskee myös sukellustapaturmavakuutusta. Katso artikkeli “Mitä vakuutuksesi kattaa?” Alert Diver -verkkolehdestä.

Vaikka ammattilaisen vastuuvakuutus on sama kaikissa vakuutuksissa, oikeudellisista toimista ja niihin liittyvistä hätätilanteista aiheutuneiden kulujen korvausmäärät kuitenkin vaihtelevat vakuutussuunnitelmasta riippuen. Pro Bronze -vakuutussuunnitelma sisältää enimmäismääränä 10 000 euroa oikeudellisiin kuluihin ja 500 euroa tulkin kuluihin. Pro Silver -suunnitelma puolestaan kattaa 50 000 euroon asti oikeudellisia kuluja ja 1 000 euroon asti tulkin palkkioita. Pro Gold -vakuutussuunnitelmassa taas vastaavat summat ovat 100 000 euroa ja 1 500 euroa.

DAN Europen ammattilaisvakuutus sisältää vastuuvakuutuksen lisäksi yhden sukeltamiseen ja matkustamiseen liittyvän tapaturmavakuutuksen. Tästä syystä nimet ovat Pro Bronze, Silver ja Gold. Ne tarjoavat vakuutussuojan vakuutuksen ottaneelle ammattilaiselle siinä tapauksessa, että häntä kohtaa henkilökohtainen onnettomuus. Hyviä uutisia! Vakuutusturva onnettomuustilanteissa on Pro-ammattilaisvakuutuksissa yleisesti ottaen kattavampi kuin vastaavissa urheiluvakuutuksissa.  

Bronze Sport -vakuutussuunnitelma esimerkiksi kattaa virkistyssukellusonnettomuuden akuutin alkuvaiheen hoidon 50 000 euroon asti. (Tekniikkasukelluksessa tapahtuneet onnettomuudet eivät sisälly tähän.) Se ei kuitenkaan kata myöhempiä sukelluksen jälkeisiä hoitoja tai kuntoutusta kotiin paluun jälkeen eikä siihen myöskään kuulu kuolemantapauksiin liittyvää korvausta. Sitä vastoin Pro Bronze -vakuutussuunnitelma kattaa aina 15 000 euroon asti jatkohoidon ja 6 000 euroon asti kuolemantapauksiin liittyvät korvaukset. Tässä suunnitelmassa ei myöskään tekniikkasukelluksia ole suljettu pois. Samoin Pro Silver -vakuutussuunnitelmassa lisätään 1 000 euron lisäkorvaus niitä tapauksia koskien, jolloin ammattilaisen tai pelastushenkilöstöön kuuluvan sukellusvälineet vahingoittuvat. Kokonaissumma on 2 500 euroa. Tähän lisätään myös ylimääräinen korvaus avohoitoa varten ulkomailla. Pro Gold -suunnitelmaa on myös laajennettu. Voidaksesi vertailla omaa maatasi koskevia vakuutussuunnitelmia katso ammattilaisille tarkoitettujen vakuutusten vertailutaulukko seuraavalta sivulta: Pro Insurance Comparison Table.

Oppilaiden vakuuttaminen ja muita etuja

DAN Europen ammattilaisvakuutukset mahdollistavat myös sen, että kouluttajat voivat laajentaa sukellustapaturmavakuutuksensa kattamaan tietyn määrän lähtötason oppilaita, niin että nämä voivat saada tapaturmavakuutuksen kurssinsa ajaksi. Tyypillisiä vakuutuksen alaisuuteen kuuluvia kursseja ovat seuraavat kurssit: Discover Scuba Diving (DSD), Try Scuba, Open Water, 1° Degree, 1 Star CMAS, REC 1 ja GUE Fundamentals. Vapaasukelluskoulutukset kuten 1° degree, sukelluskalastus 1° taso, 1 tähden CMAS, AIDA 1 ja SSI-kurssi vapaasukelluksen perusteista sekä Apnea taso 1 kuuluvat myös vakuutuksen piiriin. Sinulla on myös mahdollisuus edistää liiketoimintaasi sen ansiosta, että voit tarjota vakuutusturvan uusille oppilaillesi.

Vakuutussuojan raja on 15 000 euroa oppilasta kohti, ja se kattaa avunsaannin hätätilanteissa kaikkialla maailmassa. Siihen sisältyy 2 500 euron arvosta etsintä- ja pelastuskuluja. Kolme eritasoista vakuutussuunnitelmaa kattaa kuitenkin eri määrän oppilaita seuraavasti: Pro Bronze -suunnitelmaan sisältyy 15 oppilasta, Pro Silver -suunnitelmaan 40 oppilasta ja Pro Gold -suunnitelmaan 70 oppilasta. Ota huomioon, että kouluttajan tulee merkitä oppilaat luetteloon MYDAN-sivulla, jotta vakuutus kattaisi heidät. Ammattilaiset voivat lisäksi ostaa vakuutuksen oppilailleen hintaan 8 euroa per oppilas, kun alkuperäisen vakuutuksen voimassaolo päättyy.

DAN Europen ammattilaisille tarkoitettu vakuutus sisältää myös kolme valinnaista etua, jotka voidaan lisätä vakuutussuunnitelmaasi. Ensinnäkin sukellusonnettomuudesta aiheutuneen kuolemantapauksen korvaussumman voi laajentaa joko 25 000 tai 50 000 euroon. Tämä ei kuitenkaan koske tekniikkasukellusta. Normaali summa on 6 000 euroa sekä Pro Bronze – että Pro Silver –suunnitelmassa. Pro Gold -suunnitelmassa korvauksen määrä on 25 000 euroa. Jos kuolema on kuitenkin seurausta tekniikkasukellusonnettomuudesta, on korvaussumma myös tässä vakuutussuunnitelmassa vain 6 000 euroa. 

Ammattilaiset voivat lisäksi halutessaan laajentaa vakuutussuojansa kestoa niissä tapauksissa, joissa kyseessä ovat muut kuin sukeltamiseen liittyvät onnettomuudet ulkomailla. Vakuutus voi tällöin kattaa koko sen vuoden, jolta jäsenmaksu on maksettu. Tämä on siis täydet 365 päivää Pro Silver – ja Pro Gold -suunnitelmissa. Muussa tapauksessa vakuutuksen piiriin kuuluvien päivien lukumäärä on joko 60, 90 tai 120 päivää vakuutusohjelmasta riippuen. Nämä luvut ovat siis samat kuin DAN Europen Sport- vakuutussuunnitelmassa. Viimeisenä valinnaisena etuna ammattilaisten on mahdollista lisätä ydinperheen jäseniä (kumppani ja/tai lapset) vakuutussuojansa siihen osaan, joka kattaa sellaiset matkustettaessa tapahtuneet tapaturmat, jotka eivät liity sukeltamiseen. 

Vakuutussuunnitelmia sukelluskerhoille ja muille toimijoille

DAN Europen tytäryhtiö IDA tarjoaa myös kaksi erilaista vastuuvakuutusta sukelluskerhoille, -keskuksille, -myymälöille, -kouluille ja yhdistyksille. Nämä vakuutussuunnitelmat ovat nimeltään Club Member ja Club Member Plus.

Club Member -vakuutussuunnitelma tarjoaa vakuutusturvan sukelluskeskukselle ja 10 kouluttajalle/oppaalle sekä sisältää sukellustapaturmavakuutuksen 15 lähtötason oppilaalle. Club Member Plus on puolestaan vakuutussuunnitelma, jonka piiriin kuuluu rajoittamaton määrä kouluttajia/oppaita sekä enimmillään 40 lähtötason oppilasta. Oppilaiden nimet tulee syöttää MYDAN-sivulle ennen kuin vakuutus astuu voimaan, samalla tavoin kuin DAN Europen Pro-vakuutussuunnitelmissakin. 

Ota huomioon, että kumpikaan vakuutussuunnitelma ei kata vakuutuksen piiriin kuuluvien ammattilaisten henkilökohtaisia sukellustapaturmia ja matkalla sattuneita onnettomuuksia. Nämä vakuutukset tulee hankkia yksilöllisesti jokaiselle. Näihin molempiin vakuutussuunnitelmiin sisältyvät koulutetun henkilökunnan suorittamat sukelluspullojen huollot ja täytöt. Henkilökohtaisista Pro-vakuutuksista nämä puuttuvat. Club Member -vakuutussuunnitelmaan kuuluu kolmannen osapuolen vastuuvakuutus, johon sisältyy oikeudellista puolustusta yhteensä 1 500 000 euron edestä. Lisäksi on 25 000 euron korvaussumma niitä oikeudellisia kuluja koskien, jotka liittyvät sukelluspalveluihin eivätkä ole välttämättä vastuuseen liittyviä korvausvaatimuksia. Tällainen on esimerkiksi kiista asiakkaan tai palveluntuottajan kanssa tai muu oikeudenkäynteihin liittyvä työ yhdessä sukelluskerhon tai -keskuksen kanssa.  

Club Member Plus tarjoaa 4 000 000 euron korvauksen, kun on kyse kolmannen osapuolen vastuuvakuutuksesta. Tähän sisältyy oikeudellinen puolustus. Kun kyseessä on oikeudelliset kustannukset sukelluspalveluihin liittyen, korvaussumma on 35 000 euroa. Kun haluat vertailla oman maasi vakuutussuunnitelmia, katso sivu Club Member Comparisons. Kerhojen jäsenet voivat myös hankkia oppilasvakuutuksia, jotka on tarkoitettu sekä lähtötason oppilaille, edistyneemmille, erikoiskursseille osallistuville että vapaasukelluskoulutukseen. Katso yksityiskohtaisemmat kuvaukset sivulta Student Insurance.

DAN Europen Club-vakuutus tarjoaa myös useita tärkeitä valinnaisia vakuutusvaihtoehtoja. Ensinnäkin kerhot ja keskukset voivat lisätä Try Dive -vakuutuksen, joka kattaa lääketieteelliset kulut ja ylipainehappihoidon aina 15 000 euroon asti. Tämä koskee onnettomuustilanteita, joissa enimmäissyvyys on asianomaisen opetusjärjestön sallima. Tämä syvyys ei saa kuitenkaan ylittää 15 metriä. Vakuutettujen Try Dive -oppilaiden lukumäärä on rajoittamaton, eikä heidän tarvitse ilmoittaa nimeään DAN Europelle.

Toiseksi kerhot voivat lisätä itselleen myös DAN Europen tarjoaman tiloja koskevan vastuuvakuutuksen, joka suojaa kyseistä toimijaa niissä tilanteissa, joissa joku sen tiloissa ollut henkilö loukkaantuu. Korvaussumma on enimmillään 50 000 euroa. Lisätietoa löydät seuraavalta sivulta: Club FAQs.

DAN Europe on olemassa sinua varten

DAN Europe on järjestö, jonka sukeltajat perustivat sukeltajia varten. Se eroaa useimmista muista yleisistä vakuutusyhtiöistä siten, että se tekee paljon muutakin kuin vain toimittaa ammattilaisten tarvitsemia vastuuvakuutuksia. Sukellusalan ammattilaisilla on pääsy DAN Europen lakiasiantuntijoiden verkostoon. Samalla tavallahan he voivat hyödyntää myös DANin laajaa kansainvälistä sukelluslääkärien verkostoa, johon kuuluu yli 180 lääkäriä. Nämä sukellusalan lakiasioihin perehtyneet asianajajat, jotka puhuvat äidinkieltäsi, ovat valmiita tukemaan sinua sukellusonnettomuuden sattuessa, ja he tarjoavat juridista asiantuntemustaan kaikissa tilanteissa. Sinun ei tarvitse kohdata näitä tilanteita yksin.

Vielä ilahduttavampaa on se, että IDA:n toimittamat DAN Europen Pro-vastuuvakuutussuunnitelmat kattavat vaativammatkin sukelluskoulutuksen muodot, esimerkiksi luola-, tekniikka- ja rebreather-sukellukset sekä myös pidemmälle edenneen vapaasukelluksen. Tämä on vastoin sitä käytäntöä, jota jotkut muut sukellusliitot ja yleiset vakuutusyhtiöt noudattavat. John Kendall on brittiläinen GUE:n (Global Underwater Explorers) luola- ja tekniikkasukelluskouluttaja ja pitkäaikainen DANin Pro-jäsen. Hän ilmaisee asian näin: “Voi olla vaikeaa saada hyvää vakuutussuojaa tekniikka- ja luolasukellukseen. Onneksi DAN Europe todella ymmärtää sitä, mitä olen tekemässä.”

Lisäksi osa niistä rahoista, jotka DAN Europe kerää tapaturma- ja vastuuvakuutuksia varten, käytetään sukelluslääketieteellisen tutkimustyön rahoittamiseen. Tämä tutkimustyö toimii tärkeänä vertailukohtana kansainvälisille tutkimus- ja sukellusyhteisöille. DAN Europe kehittää ja edistää myös turvallisuuskampanjoita, joiden tarkoituksena on sukellusturvallisuuden lisääminen. Nämä seikat eivät toteudu muiden vakuutusyhtiöiden toiminnassa, ja ne ovat siis hyvä lisäsyy harkita nimenomaan DAN Europen ammattilaisille kehittämää vastuuvakuutusta.

Toivottavasti olet nyt saanut lisää tietoa niistä DAN Europen tarjoamista vakuutussuunnitelmista, jotka on tarkoitettu sukellusalan ammattilaisille, sukelluskerhoille, -keskuksille, -myymälöille, -kouluille ja -yhdistyksille. Saamasi tiedon ansiosta voit nyt valita vakuutuksen, joka on juuri oikea sekä sinulle että asiakkaillesi ja liiketoiminnallesi.

Turvallisia sukelluksia! Turvallisia opetushetkiä!

Lataa artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Vakuutusasiat

Mitä vakuutuksesi kattaa?

Oletko turvassa taloudellisesti, jos loukkaannut sukellusmatkasi aikana?Yhteinen oletuksemme on, että jos sairastut sukeltajantautiin, DANin vakuutus maksaa hoitosi. Mikä on tilanne silloin, jos sinun täytyy hoidon...

Tekijä: Michael Menduno
01 huhtikuu 2020

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.