Lääkkeellisen hapen anto ensiapuna

1. 
Ilmakehän ilma, jota hengitämme, sisältää ____ % happea.

2. 
Hapen puute:

3. 
Oikein vai väärin: Kun sukellusonnettomuus pääsee tapahtumaan, tärkeimmät toimenpiteet heti aluksi ovat ongelman tunnistaminen, 100-prosenttisen hapen antaminen ja hälytyksen suorittaminen.

4. 
Mitä hyötyä on lääkkeellisen hapen antamisesta loukkaantuneelle sukeltajalle?

5. 
Annetun hapen prosenttimäärään hengitysventtiiliä käytettäessä vaikuttaa

6. 
Syrjäisillä alueilla oltaessa hapen annossa on ensisijaisesti otettava huomioon:

7. 
Oikein vai väärin: Hengitysventtiilistä virtaa ilmaa vain silloin kun loukkaantunut sukeltaja hengittää sisään, joten happea säästyy näin pidemmäksi aikaa.

8. 
Hapen käsittelyyn liittyviä riskejä voidaan alentaa:

9. 
Happiregulaattorit tulisi huoltaa:

10. 
Oikein vai väärin: Loukkaantuneita sukeltajia hoidettaessa on tärkeämpää toimittaa heidät tarkastettaviksi ensin lähimpään sopivaan sairaalaan tai muuhun vastaavaan paikkaan kuin kiirehtiä suoraan painekammiokeskukseen.

11. 
Sukellusonnettomuuden sattuessa sinun vastuullasi ensiavun antajana on:

12. 
Mitkä kaksi tärkeää tekijää tulee ottaa huomioon happipulloa valittaessa?

Lataa artikkeli

Sukella uusimpiin
tarinoihin ennen muita.

Tilaa Alert Diver
-uutiskirje.