Pierwsza pomoc tlenowa

1. 
Powietrze atmosferyczne, które wdychamy zawiera ____ % tlenu.

2. 
Brak tlenu może:

3. 
Prawda or fałsz: Najważniejszymi pierwszymi działaniami w reakcji na wypadek nurkowy jest rozpoznanie, że wystąpił problem, podanie 100% tlenu poszkodowanemu i wezwanie służb ratowniczych.

4. 
Podawanie tlenu w wysokiej koncentracji poszkodowanemu nurkowi może mieć pozytywne skutki. Wskaż które z poniższych.

5. 
Stężenie tlenu podawanego przez zawór na żądanie jest uzależnione od:

6. 
W odległych obszarach, priorytetem w podawaniu tlenu jest:

7. 
Prawda czy fałsz: Zawór na żądanie podaje tlen tylko gdy poszkodowany nurek bierze wdech, dzięki czemu tlenu starczy na dłużej.

8. 
Ryzyko posługiwania się tlenem może być ograniczone poprzez:

9. 
Tlenowe reduktory ciśnienia powinny być serwisowane:

10. 
Prawda czy fałsz: Najważniejszym priorytetem udzielając pomocy poszkodowanym nurkom jest zabrać ich do najbliższej placówki zdrowia w celu poddania badaniom, niż bezpośrednio do najbliższej komory hiperbarycznej.

11. 
W razie wypadku nurkowego, jako ratownik jesteś odpowiedzialny za:

12. 
Które z poniższych są dwoma ważnymi czynnikami wpływającymi na wybór butli tlenowej?

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.