Zuurstof eerstehulp

1. 
De atmosferische lucht die we inademen bevat ____ % zuurstof.

2. 
De afwezigheid van zuurstof:

3. 
Goed of fout: De belangrijkste, eerste handelingen als reactie op duikongevallen zijn het herkennen dat er een probleem is, 100 procent zuurstof toedienen en de medische hulpdienst waarschuwen.

4. 
Het toedienen van een hoge concentratie aan zuurstof aan een gewonde duiker kan welke voordelen opleveren?

5. 
Het percentage aan zuurstof toegediend via een vraagsysteem wordt beïnvloed door:

6. 
In afgelegen gebieden is de prioriteit bij het geven van zuurstof:

7. 
Goed of fout: Een vraagssysteem levert uitsluitend als de gewonde duiker inademt, daardoor kan men langer met de zuurstof doen.

8. 
Het risico van het omgaan met zuurstof kan verkleind worden door:

9. 
Zuurstofautomaten moeten geserviced worden:

10. 
Goed of fout: De eerste prioriteit bij het zorg verlenen aan gewonde duikers is ze naar de dichtst bijzijnde medische kliniek te brengen voor onderzoek, in plaats van direct naar een hyperbare kamer te gaan.

11. 
In geval van een duikongeval is het jouw verantwoordelijkheid als eerstehulpverlener om:

12. 
Welk van de volgende zijn de twee belangrijkste overwegingen bij de keuze van een zuurstoffles?

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.