Foto door: DAN Europe staff
Hoofdartikelen

Duiktoerisme wordt onderschat

Zwakke schakels tussen duikers en lokale gemeenschappen, zaken betreffende beleid en gebrek aan ondersteuning door de autoriteiten en de wetenschapsgemeenschap– deze kwamen aan het licht tijdens het Green Bubbles project dat zijn licht liet schijnen over problemen die ervoor zorgen dat duiktoerisme systemen die werken zoals ze dat zouden moeten. 

Duiktoerisme moedigt milieubescherming aan en ondersteunt lokale gemeenschappen. Het genereert daarnaast miljarden en draagt enorm bij aan de economie – maar zijn potentieel als een duurzame vorm van toerisme wordt nog niet voldoende onderkend. 

Als gevolg daarvan functioneren duiktoerismesystemen slechts zelden zoals ze zouden moeten – en de duikindustrie, en haar belanghebbenden, leiden onder de gevolgen daarvan. 

Het door de EU gefinancierde project, Green Bubbles, zette zich tot taak om deze zaak aan te pakken door haar licht te laten schijnen op wat van invloed is op het gezond functioneren van het SCUBA ecosysteem.  Het doel van het project was het probleem te begrijpen en oplossingen aan te dragen om de groei van de duiktoeristenindustrie te stimuleren.  Begrip voor de interactie daarvan met factoren betreffende milieu, sociaal georiënteerde en economie is belangrijk in de context van Marine Protected Areas (MPA’s of onderwaterreservaten) waar de dynamiek tussen de spelers complex is. 

Het project begon met het exploreren van twee casusstudies van twee geheel verschillende werkelijkheden: het Portofino MPA in Italië en het Ponta do Ouro MPA in het ontwikkelingsland Mozambique. 

Lokale duikscholen uit beide landen werd d.m.v. focusgroepen en interviews gevraagd naar hun ideeën betreffende het duiktoerisme. Interessant was dat de antwoorden, verkregen uit verschillende uithoeken van de wereld sterke overeenkomsten vertoonden:

Bestuurlijke zaken

Duikscholen in Italië en Mozambique voelden dat bestuurlijke zaken het functioneren van de duiktoerisme-industrie bemoeilijken. Ze wensten een betere verhouding met MPA managers en de lokale autoriteiten –  een verhouding gebaseerd op gezonde samenwerking en communicatie. Als mogelijke oplossing zagen ze meer transparantie betreffende communicaties met de desbetreffende autoriteiten en suggereerden dat ze betrokken zouden worden in de planning en management van MPA’s. 

Gescheiden van de lokale bevolking

Een andere opmerking was dat de leden van de lokale gemeenschappen niet betrokken zijn bij de duiktoerisme-industrie en dat dit zorgt voor een zwakke band tussen de twee. Er moet meer gedaan worden om bezoekers en lokale mensen beter voor te lichten betreffende de rol en voordelen van de duikindustrie in hun land. Tenslotte heeft die industrie het potentieel om de economische groei te stimuleren en het publiek voor te lichten over bijvoorbeeld milieuzaken.

Gebrek aan bescherming binnen de MPA’s

De duikscholen vonden ook dat andere takken van industrie, zoals de visserij, een bedreiging vormen voor de gezondheid van het onderwatermilieu en het overleven van de lokale duikindustrie – dit ondanks het feit dat MPA’s vaak gezien worden als zijnde beschermd tegen menselijk ingrijpen. Zij stelden voor dat dit aangepakt wou kunnen worden door het verbeteren van zonering en het verhogen van patrouilles en milieubescherming in deze gebieden. 

Wetenschappelijke steun

Hoewel de duikschoolhouders erkenden dat wetenschappelijke vooruitgang een groot goed is binnen hun industrie voelden ze ook dat de band tussen de wetenschappelijke gemeenschap en de duikindustrie zwak was.  Om dit aan te pakken adviseerden ze meer betrokkenheid van de wetenschappelijke gemeenschap. Het project laat duidelijk zien dat de industrie uitdagingen moet aangaan om de duurzaamheiddoelen die ervoor gesteld zijn te halen. Dit zal alleen maar mogelijk zijn met de steun van alle belanghebbenden.

 

Het is essentieel dat er gezorgd wordt dat de duikindustrie geassisteerd wordt bij haar zoektocht naar veerkracht waar het gaat om veranderingen, vooral daar het een enorme potentie heeft voor educatie, bescherming, exploratie, conservatie, ontwikkeling en economische vooruitgang. Zal dit potentieel van korte duur zijn met nooit eindigende uitdagingen waar de duikindustrie zich voor gesteld zal zien. Laten we samenwerken om ervoor te zorgen dat dat niet zal gebeuren.


Over de auteur:

Dr. Serena Lucrezi PhD werkt als research fellow voor TREES (Tourism Research in Economic Environs and Society), North-West University, Zuid-Afrika. Ze is ecoloog voor zandstranden, maar heeft een grote passie voor onderzoek naar duiken, vooral naar de menselijke dimensie van de sport, waaronder de milieuperceptie van duikers en hun ideeën betreffende zaken van conservatie tot beheer en het juiste gedrag onderwater. Ze heeft drie artikelen over het sportduiken geschreven die gepubliceerd zijn in wetenschappelijke tijdschriften. Ze heeft ook een paar artikelen geschreven die gepubliceerd zijn op blogs en online tijdschriften. Last but not least, ze is een nieuwe, maar zeer enthousiaste sportduiker en Sidemounter.


Scuba diving tourism systems and sustainability: Perceptions by the scuba diving industry in two Marine Protected Areas – Volledige publicatie, Tourism Management, Nummer 59, April 2017, Bladzijden 385–403.

 

Download artikel

Gerelateerde artikelen

Hoofdartikelen

Hoe gaat DAN Europe om met ongevallen met duikers?

Als je lid bent van DAN Europe, of misschien overweegt er een te worden, dan heb je wellicht wat vragen over wat je moet doen...

17 juni 2024
Hoofdartikelen

Angst en vrees bij persluchtduiken

Angst is een fundamentele en nuttige emotie bij mensen en bij onze zoogdier familieleden. Het signaleert de aanwezigheid van een gevaarlijke situatie aan het brein....

16 mei 2024
Hoofdartikelen

Duik slimmer: ken je huuruitrusting!

Stel je voor dat je een auto huurt in een onbekende stad, door het verkeer navigeert op onbekende wegen en dan in een zware regenbui...

Door DAN Staff
06 maart 2024

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.