Pro- vs sportlidmaatschap – wat is het juiste plan voor jou?

Heel vaak vragen onze leden aan DAN naar wat het juiste plan / verzekeringsdekking voor ze is. Is iedere soort verzekeringsdekking goed genoeg? Een heel eenvoudige vraag, maar het antwoord vergt wat nadenken. Deze vraag kan behandeld worden op de beste manier die we allemaal kennen… de duikermanier. Als we een diepe duik gaan maken, is duiken met lucht dan voldoende of moeten we naar een gasmengsel oplossing kijken? Zoals we allemaal weten is het antwoord dat dat afhangt van hoe diep je wilt gaan. Voor sommige dieptes is lucht meer dan genoeg, maar voor duiken naar bepaalde grotere dieptes zijn gasmengsels beter geschikt.

Dit zelfde geldt als het gaat om verzekeringsdekking. Verzekeraars, en DAN in het bijzonder, ontwikkelen samen met haar verzekeringsmaatschappij (International Diving Assurance Ltd) verschillende dekkingen en plannen om tegemoet te komen aan de verschillende behoeftes van duikers, op basis van het soort duiken dat ze maken, de verschillende risico ’s van claims, ook op basis van gemaakte duiken en, zelfs nog belangrijker, de uiteenlopende omvang van de duikers portemonnaie.

Aan de ene kant willen DAN en zijn verzekeraar haar leden en de duikgemeenschap in zijn algemeenheid zo min mogelijk financieel belasten, aan de andere kant moeten ze voorzichtig zijn om voldoende middelen te verzamelen om alle claims  van de ledenduikers te kunnen betalen en ook op lange termijn hun diensten te kunnen aanbieden. Onze visie is dat omdat er verschillende soorten duiken verschillende risiconiveaus op claims met zich meebrengen het alleen maar eerlijk is dat de te betalen prijs afhankelijk is van zulke risiconiveaus. Na dit gesteld te hebben zou het niet praktisch zijn om een individuele prijs te hebben voor iedere soort duikactiviteit. De meest realistische oplossing is dus om de duikwereld onder te verdelen is degenen die alleen maar sport duikactiviteiten uitvoeren en degenen die het duiken ook uitvoeren als  een professionele activiteit.

Wat is het belangrijkste verschil tussen een sportduiker en een beroepsduiker? Een beroepsduiker is iemand die geld verdient met zijn/haar duikactiviteit en/of verantwoordelijkheid draagt en een zorgplicht heeft voor duikcursisten of klanten, zelfs als daar geen beloning tegenover staat. Voorbeelden zijn een betaalde instructeur, gids, fotograaf, filmer, bioloog en gelijksoortige beroepen of activiteiten waar gedoken wordt om reden van werk (en geld verdienen) en vervolgens instructeurs van duikclubs of duikgidsen die op vrijwillige basis werken op basis van de activiteiten die gepromoot worden door hun club. Deze mensen worden allemaal beschouwd als duikprofessionals.

De ervaring, opgedaan bij tienduizenden claims afgehandeld door DAN in de loop der jaren hebben professional duikers vaak meer claims, zowel in frequentie als in ernst, dan sportduikers. Hoewel professionele duikers normaliter meer ervaren zijn dan sportduikers wordt deze grotere frequentie en ernst van de claims veroorzaakt door:

  • Professionele duikers zijn vaker in het water dan een sportduiker. Een sportduiker bijvoorbeeld ligt gemiddeld 15 tot 20 keer per jaar in het water terwijl je van een duikinstructeur kunt verwachten dat hij bijna iedere dag van het jaar duikt.
  • Professionele duikers moeten vaak in een meer risicovolle omgeving duiken, bijvoorbeeld om te zorgen voor onervaren duikers.
  • De neiging van bepaalde ervaren duikers om zelfgenoegzaam te zijn betreffende hun eigen Veiligheid (heb je ooit wel eens een ervaren duiker gehoord die veiligheidsgrenzen opzoekt en daarbij zegt: ‘Ik weet wat ik doe. Ik heb dit al eerder gedaan en heb nog hooit problemen gehad’?).
  • Professionele duikers worden meer blootgesteld aan het aspect van ‘aansprakelijkheid jegens derden’.

Daarom worden professionele duikers geconfronteerd met een situatie van een grotere kans iets verkeerd te doen en dat is waarom ze hun ervaring moeten gebruiken om nog zorgvuldiger te werk te gaan. Dit in ogenschouw nemend is het daarom eerlijk om te stellen dat een sportduiker niet net zo veel als een professional zou moeten betalen voor zijn/haar verzekeringsdekking.  De vraag blijft echter in termen van hoe toereikend is een sporttype dekking voor een professionele duiker, met betrekking tot bepaalde duikinstructeurs. Men kan op twee niveaus onderscheid maken tussen de sport en pro plannen. De dekking die geboden wordt is zowel voor “ongevallen”als voor “aansprakelijkheid”. Een professionele duiker zoals een instructeur zou daarom de valkuil moeten vermijden van het onderscheid maken tussen een Sport en een Pro plan uitsluitend op basis van of hij de aansprakelijkheidsdekking nodig heeft. Laten we daarom twee kenmerkende vragen bekijken waarmee duikers willen voorkomen dat ze een verkeerd type plan of verzekeringspolis aanschaffen.

Vraag 1

Ik ben duikinstructeur (of gids), maar mijn aansprakelijkheid is al gedekt door mijn duikorganisatie. Is een Sport Plan geschikt voor mij, want ik wil wat geld besparen?”

Antwoord
Nee. Daar het Sportlidmaatschap een bepaalde prijs heeft en bedoeld is voor sportduikers, is de dekking alleen van toepassing op sportduiken. Iedere vorm van professionele activiteit is uitgesloten, daar een professional zijn/haar eerlijke prijs (die van een Pro lidmaatschap) moet betalen , zelfs voor het “Ongevallen” deel van de dekking. Dit betekent niet dat een duikinstructeur geen dekking krijgt onder een Sport Plan, maar uitsluiten zijn/haar recreatieve duikactiviteiten als sportduiker zouden dan gedekt zijn. Als een instructeur een ongeval krijgt terwijl hij/zij aan het werk is als instructeur of gids, treedt de ongevallendekking niet in werking onder een Sport Plan (en ook de aansprakelijkheidsdekking niet). Vergeet niet dat je de verzekering koopt om gedekt te zijn en niet om goedkoop uit te zijn. In ieder geval kost de premie voor de aansprakelijkheidsdekking normaliter net zo veel als de prijs van één duik en het is daarom altijd goed om je eigen individuele aansprakelijkheidsverzekering te hebben omdat het wel eens het geval zou kunnen zijn dat de aansprakelijkheidsverzekering van je duikorganisatie beperkingen heeft.

Vraag 2

Ik ben een gekwalificeerd instructeur maar ik werk niet meer als duikinstructeur of –gids. Ik heb het brevet echter geldig gehouden om mijn onderwijsstatus niet te verliezen. Is een Sport Plan geschikt voor mij ?"

Antwoord
Opnieuw moeten we de twee delen van de dekking uit elkaar halen. In dit geval zou er absoluut geen probleem zijn met de “ongevallen” dekking, daar de duikactiviteit niet van het professionele soort is. Als het echter gaat om het aansprakelijkheidsaspect ligt de zaak wat ingewikkelder. Hoewel de Sport polis nog steeds jouw wettelijke aansprakelijkheid (als je die hebt) dekt, kan de limiet van de verzekerde aansprakelijkheid ontoereikend zijn. Dit is omdat als we het hebben over een aansprakelijkheidsverzekering we eerst een moeten kijken wat “zorgplicht”de verschillende duikwetten van een gekwalificeerd instructeur vraagt. De wetten in een aantal landen beschouwen een instructeur altijd als een “zorgplicht” hebbend ten opzichte van minder gekwalificeerde duikers, zelfs als hij/zij tijdens die bepaalde duik niet aan het werk is. Dit legt dus een veel hogere mate aan verantwoordelijkheid op aan gekwalificeerde instructeurs tijdens recreatieve duiken en dus blijft dus de noodzaak van voldoende verzekerd te zijn met hoge aansprakelijkheidslimieten.

Onze aanbeveling is dan ook dat je de situatie van deze kant bekijkt: als je een Pro bent, ben je altijd een Pro en moet je dekking hebben als een Pro. Een Sport dekking zou wel eens niet voldoende kunnen zijn en de paar Euro’s die je bespaart door een Sport dekking te nemen in plaats van een geschikte Pro dekking zouden je uiteindelijke wel eens heel duur kunnen komen te staan als er iets verkeert gaat. Net zoals je altijd , toen je leerde duiken luisterde naar wat je duikinstructeur te zeggen had zo zou je nu moeten luisteren naar de duikverzekering deskundigen als het gaat om je verzekeringsdekking.

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.