Członkowstwo Pro w zestawieniu ze Sport – Który plan jest odpowiedni dla ciebie?

Wiele razy nasi członkowie DAN dowiadują się o właściwy plan / polisę ubezpieczeniową dla nich. Czy każdy typ polisy jest wystarczająco dobry? Bardzo proste pytanie, lecz odpowiedź wymaga pewnej refleksji.
Może być ono zadane w najlepszy sposób, jaki wszyscy znamy… na sposób nurka. Gdy udajemy się na głębokie nurkowanie, czy wystarcza nurkowanie na powietrzu, lub czy musimy użyć rozwiązań z mieszanką gazową? Jak wszyscy wiemy, odpowiedź zależy od głębokości, na którą chcemy zejść. Dla pewnych głębokości powietrze będzie bardziej niż właściwe, lecz dla nurkowań poza pewne głębokości, lepiej będzie nadawać się rozwiązanie z mieszanką gazową. 

To samo stosuje się, gdy chodzi o polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczyciele, a szczególności DAN, wraz ze swoją firmą ubezpieczeniową (International Diving Assurance Ltd) przewidują różne okoliczności objęcia polisą ubezpieczeniową, aby dopasować je do różnych potrzeb nurków, bazując na rodzaju nurkowania, które oni podejmują, różne ryzyka roszczenia również bazują na podejmowanym nurkowaniu oraz, co nawet ważniejsze, różnych rozmiarach kieszeni nurka. 

Mimo iż DAN i jej ubezpieczenie chcieliby oferować swoje usługi przy najmniejszym finansowym obarczaniu swoich członków i wspólnoty nurkowej jako całości, muszą zachować ostrożność, aby zebrać wystarczające fundusze, w celu wypłacenia wszystkich roszczeń wniesionych przez nurków członkowskich i kontynuowania oferty swych usług w dłuższym terminie. Nasza wizja jest więc taka, że ponieważ różne typy nurkowania przedstawiają różne poziomy ryzyka wystąpienia roszczenia, jest to uczciwe, że płacona cena zależy od takich poziomów ryzyka. Trzeba powiedzieć, że nie byłoby praktycznym posiadanie indywidualnej ceny dla każdego odmiennego typu aktywności nurkowej. Dlatego najbardziej realistycznym rozwiązaniem jest podzielenie świata nurkowego na tych, którzy podejmują wyłącznie nurkowanie sportowe i na tych, którzy podejmują nurkowanie jako działalność zawodową

Co jest czynnikiem rozróżniającym między nurkiem sportowym i zawodowym? Nurek zawodowy jest osobą, która zarabia pieniądze na swojej działalności nurkowej i/lub ponosi odpowiedzialność z tytułu opieki nad nurkującymi studentami lub klientami, nawet jeżeli robi to bez wynagrodzenia. Przykłady mogłyby objąć płatnych instruktorów nurkowania, przewodników, fotografów, kręcących filmy, biologów i podobne profesje lub działania, gdzie nurkowanie jest zaangażowane w związku z pracą (i zarabianiem pieniędzy), jak również instruktorów klubów nurkowych lub przewodników nurkowania działających na zasadzie wolontariatu w ramach działań promowanych przez ich klub. Ci wszyscy powinni być uwzględniani jako nurkujący zawodowcy. 

Na podstawie doświadczenia zebranego z dziesiątków tysięcy roszczeń obsługiwanych przez DAN na przestrzeni lat, nurkowie zawodowi przejawiają tendencję do wysuwania większych roszczeń, zarówno jeżeli chodzi o częstotliwość, jak i powagę, niż nurkowie sportowi. Chociaż nurkowie zawodowi są zwykle bardziej doświadczeni niż sportowi, ta wyższa częstotliwość i powaga roszczeń jest na ogół spowodowana przez to, że:

  • Nurkowie zawodowi przebywają w wodzie częściej niż nurkowie sportowi. na przykład, nurek sportowy przeciętnie nurkowałby około 15 do 20 razy w roku, podczas gdy od instruktora nurkowania można by oczekiwać nurkowania prawie każdego dnia w roku.
  • Od nurków zawodowych wymaga się nurkowania w bardziej niebezpiecznych środowiskach, na przykład z konieczności opiekowania się niedoświadczonymi nurkami.
  • Tendencją u pewnych doświadczonych nurków jest zadowolenie z własnego bezpieczeństwa (czy słyszeliście kiedykolwiek, doświadczonego nurka, który przesuwa granice bezpieczeństwa mówiąc „Wiem co robię, robiłem to już przedtem i nigdy nie miałem żadnych problemów”?).
  • Nurkowie zawodowi są bardziej narażeni perspektywą ‘odpowiedzialności względem innych’.

Dlatego też zawodowi nurkowie stawiają czoła sytuacji występowania większych szans, że coś pójdzie źle i dlatego potrzebują użyć swojego doświadczenia, aby zachować nawet większą ostrożność.
Uwzględniwszy to, uczciwie byłoby powiedzieć, że dlatego nurek sportowy nie powinien płacić za swoją polisę ubezpieczeniową tak dużo, jak nurek zawodowy. Jednak pozostaje pytanie, w znaczeniu na ile dobra jest polisa typu sportowego dla nurka zawodowego, jeżeli chodzi o szczególnych instruktorów nurkowania

Można rozróżnić między planami Sport i Pro na dwóch poziomach. Polisa jest oferowana zarówno jako „wypadkowa”, jak i „od odpowiedzialności”. Dlatego nurek zawodowy, taki jak instruktor powinien unikać pułapki rozróżniania między planem Sport i Pro, czysto na bazie tego, czy potrzebuje on polisy od odpowiedzialności.
Rozważmy dwa typowe zapytania, w których nurkowie życzą sobie uniknąć zakupienia złego typu planu lub polisy ubezpieczeniowej. 

Pytanie 1

„Jestem instruktorem nurkowania (lub przewodnikiem) lecz moje ubezpieczenie
odpowiedzialności jest już objęte przez moje stowarzyszenie. Czy plan Sport nadaje się dla mnie, chciałbym zaoszczędzić trochę pieniędzy?”

Odpowiedź
Nie. Ponieważ członkowstwo Sport jest wycenione i przeznaczone dla nurków sportowych, polisa dotyczy tylko nurkowania sportowego. Wszelki rodzaj aktywności zawodowej jest wykluczony, ponieważ zawodowiec musi zapłacić swoją uczciwą cenę (która jest tą członkowstwa Pro), nawet dla części „wypadkowej” polisy. Nie oznacza to, że instruktor nurkowania nie może być objęty polisą planu Sport, lecz będzie ona obejmować tylko działania nurkowania rekreacyjnego, jak u nurka sportowego. Jeżeli instruktor ulegnie wypadkowi, gdy będzie pracował jako instruktor lub przewodnik, polisa wypadkowa nie jest wyzwalana według planu Sport (ani polisa od odpowiedzialności). Pamiętaj, że kupujesz polisę, aby być objętym jej zakresem, a nie aby płacić niską stawkę. W każdym przypadku, opłata za polisę od odpowiedzialności kosztuje zwykle tyle ile koszt jednego nurkowania i zawsze korzystnym jest posiadanie swojej własnej, indywidualnej polisy od odpowiedzialności, gdyż można mieć do czynienia z przypadkiem, gdy polisa od odpowiedzialności twojego stowarzyszenia zawiera ograniczenia.

Pytanie 2

„Jestem wykwalifikowanym instruktorem, lecz nie pracuję już jako instruktor nurkowania ani przewodnik. Jednakże utrzymałem kwalifikację, aby nie utracić swojego statusu nauczania. Czy plan Sport jest dla mnie odpowiedni?”

 

Odpowiedź

Jeszcze raz musimy rozróżnić między dwiema sekcjami zakresu okoliczności objętych polisą ubezpieczeniową. W tym przypadku, absolutnie nie byłoby problemu z polisą „wypadkową”, gdyż podejmowane działania nurkowania nie mają charakteru zawodowego. Jeżeli chodzi o aspekt odpowiedzialności, jednakże, kwestia jest nieco bardziej złożona. Chociaż polisa Sport wciąż powinna obejmować twoją odpowiedzialność prawną (jeżeli ponosisz jakąś), ograniczenia ubezpieczonej odpowiedzialności mogłyby okazać się niewystarczające. Jest tak, ponieważ omawiając ubezpieczenie od odpowiedzialności musimy spojrzeć najpierw jaki „obowiązek opieki” nakładają prawa nurkowe w różnych krajach na wykwalifikowanego instruktora. Prawo wielu krajów uznaje instruktora jako zawsze mającego „obowiązek opieki”, aby towarzyszyć nurkom, którzy są słabiej wyszkoleni, nawet jeżeli nie pracuje on jako instruktor przy tym konkretnym nurkowaniu. Mogłoby to więc nakładać dużo wyższy poziom odpowiedzialności na wykwalifikowanych instruktorów podczas nurkowań dla przyjemności i dlatego potrzeba odpowiedniego ubezpieczenia z wysokimi limitami odpowiedzialności pozostaje.
 

Naszym zaleceniem jest więc przyjrzeć się sytuacji z tego punktu widzenia: jeżeli jesteś Pro, jesteś Pro zawsze i musisz zawsze ubezpieczyć się jako Pro. Polisa sportowa mogłaby okazać się niewystarczająca i kilka euro zaoszczędzonych przez wykupienie tylko polisy Sport zamiast właściwej Pro mogłoby skończyć się dla ciebie bardzo kosztownie, gdyby coś poszło źle. Tak jak zawsze słuchałeś tego, co musiał powiedzieć twój instruktor nurkowania, gdy uczyłeś się nurkować, posłuchaj ekspertów od ubezpieczeń nurkowych, gdy patrzysz na zakres okoliczności objętych swoją polisą ubezpieczeniową.

Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.