Technisch duiken en verzekeringen

Een technisch duiker heeft uitgebreide ervaring en gevorderde training nodig. Hij/zij gebruikt vaak een rebreather of ademt andere ademgassen in dan lucht of nitrox. Men kan meestal al op grond van hun uitrusting onderscheid maken tussen een technisch duiker en een sportduiker. Een technisch duiker ziet er heel duur uit met zijn chique uitrusting: een rebreather of een dubbele fles op zijn rug, een of twee bail-out flessen hangend aan zijn zijde, een computer en een klokje op zijn pols en een heleboel andere accessoires in zijn zakken gepropt of aan zijn harnas gehangen. Zijn gezichtsuitdrukking van “niet voor de lol, gewoon business” terwijl hij naar de waterkant loopt, zorgt ervoor dat hij eruit ziet als een mannequin op de catwalk, terwijl alle andere duikers hem aanstaren met respect in hun ogen. In de tussentijd draagt de sportduiker zijn duikuitrusting met een grote grijns op zijn gezicht. Hij is klaar voor een pretduik met zijn vrienden om de onderwaterwereld te bewonderen en hoopt dat hij onderweg een octopus zal zien die hem de kans geeft wat rond te dollen.

Technisch duikers zijn meestal heel ervaren maar hoewel ze veel duiken onder hun gordel hebben, zal de vloeibare wereld toch altijd een vreemde omgeving blijven waar de mens niet thuis hoort. Ongeacht hoe veel veiligheidsprocedures er worden gevolgd zal technisch duiken toch altijd een zekere mate van risico met zich meebrengen waar technisch duikers blootgesteld worden aan gevaar. Dat gezegd hebbend is het normaal dat technisch duikers zich zorgen maken over hun verzekeringsdekking. Verschillende verzekeringsmaatschappijen bieden verschillende soorten verzekeringsproducten aan, maar DAN Europe is niet de gemiddelde verzekeringsmaatschappij!! DAN Europe is een organisatie gewijd aan de gezondheid en veiligheid van haar leden en samen met haar dochterbedrijf, International Diving Assurance Ltd., biedt ze verzekeringspolissen aan die zeker bedoeld zijn om aan de behoeften van haar techleden te voldoen. Een heleboel andere verzekeringsmaatschappijen die duikdekking bieden sluiten wellicht technisch duiken uit, dus wees altijd voorzichtig en lees de kleine lettertjes zorgvuldig voor je er een afsluit.

Sommige kenmerkende vragen die technisch duikers kunnen hebben, zijn onder andere:

“Is technisch duiken gedekt door de DAN verzekeringspolissen?”

Technisch duiken wordt gedekt door alle DAN verzekeringspolissen, met uitzondering van het Sport Bronze Plan, dat een dieptelimiet van 40 meter heeft met uitsluitend gebruik van lucht of nitrox als ademgas.

Laten we als technisch duikers net zo verstandig zijn bij het kiezen van het juiste verzekeringsplan als we zijn bij het kiezen van de juiste uitrusting.

“Beperkt de verzekeringspolis me bij het duiken naar grote dieptes?”

Als duiker staat het je vrij de diepte van je duik te plannen daar de verzekeringspolis geen dieptelimiet oplegt. Maar als je van plan bent plekken te gaan exploreren in de afgrond waar nog maar weinigen zich gewaagd hebben, vraagt DAN dat als je van plan bent dieper dan 130 meter te gaan je DAN deskundigen voor de duik op de hoogte stelt. Dit wordt gedaan om de relevante duikcriteria te beoordelen en er zeker van te zijn dat alles uitgevoerd wordt binnen de juiste veiligheidsparameters. Een diepte gerelateerde verwonding opgelopen tijdens een duik dieper dan 130 m. die niet goed gekeurd was door DAN is niet gedekt.

“Ben ik gedekt als ik een duik plan met een partiële zuurstofdruk van 1,6 bar?”

Ja, je bent gedekt omdat de partiële gasdruk van 1,6 bar zuurstof en 5,6 bar stikstof als veilig beschouwd worden. Desondanks wordt medisch aangeraden een partiële gasdruk van 1,4 bar zuurstof en 5,95 bar stikstof in het ademmengsel te gebruiken.

“Ben ik gedekt als ik tijdens mijn duik 100% zuurstof gebruik?”

Een gouden regel bij het plannen van een technische duik is ervoor te zorgen dat je op grote diepte blijft ademen. Dit vergt verschillende liters gas die in feite in een enkele fles kunnen worden geperst. Bovendien brengt dit soort duiken een langzame opstijging met zich mee met meerdere decompressiestops. Dus moet een techduiker een of meerdere decompressiegassen meenemen met verschillende concentraties zuurstof en soms is er een fles met 100% zuurstof voor gebruik op een maximum diepte van 6 meter nodig om de duik af te ronden. Je verzekeringspolis sluit het gebruik van geen enkel gasmengsel uit en vooral niet het gebruik van 100% zuurstof omdat dit gebruikt wordt om de Duikveiligheid zo groot mogelijk te maken. Het staat je daarom vrij om de gasmengsels te kiezen die het best bij je duikplan passen. Als je dus je volgende duik gaat plannen kun je gerust zijn omdat je geen enkele voorwaarde van je verzekeringsvoorwaarden zal overtreden.

“Ik ben commercieel duiker. Ben ik gedekt door mijn verzekeringspolis?”

Nee, commercieel duiken valt buiten het bereik van de definitie voor technisch duiken en de verzekering sluit specifiek ieder verlies uit, voortkomend uit of verband houdend met:

  • Marine-, Land- of Luchtmachtdiensten of operaties
  • Professioneel koraalvissen of recordpogingen van welke soort dan ook
  • commerciële, industriële of andere zakelijke doelen
  • Alle soorten duiken buiten de definitie van technisch duiken.

Als je je echter bezig houdt met dit soort duikactiviteiten kun je de verzekeringsagent informeren en kan er een verzekeringsdekking afgegeven worden met speciale termen en voorwaarden.

Als je niet zeker bent welk verzekeringsplan je moet kiezen, of als je denkt dat je je niet gehouden hebt aan een of meer verzekeringsvoorwaarden, raden we je aan contact op te nemen met een van de DAN kantoren voordat je je duik gaat uitvoeren om duidelijkheid te krijgen over vragen die je wellicht hebt. Wees er zeker van dat het team van DAN haar uiterste best zal doen om je bij te staan in alle duik- en verzekeringszaken.

Namens DAN Europe wens ik jou en je buddy’s een heleboel veilige duiken en denk er altijd aan om je duik te plannen en je plan te duiken!

Download artikel

Duik als eerste in de
nieuwste verhalen.

Meld je aan voor de
Alert Diver-nieuwsbrief.