Technické potápění a pojištění

Technický potápěč musí absolvovat pokročilý trénink, a také musí mít velké zkušenosti. Často používá rebreather nebo dýchá jiné plyny než vzduch či nitrox. Technického potápěče lze snadno rozpoznat od potápěče rekreačního – hlavně podle jejich rozdílné výbavy. Technický potápěč zpravidla vyvolává velmi působivý dojem, a to i díky svému špičkovému vybavení.

Mívá rebreather nebo dvojici lahví na zádech, jednu nebo dvě záchranné lahve na boku, počítač a bottom timer na zápěstí a k tomu ještě řadu dalších doplňků v kapsách nebo připevněných na své výstroji. S výrazem v tváři “tady jde o vážnou věc, ne o zábavu” přichází po molu jako modelka na módní přehlídce a všichni ostatní potápěči jej sledují s patřičným respektem. Oproti tomu rekreační potápěč nese svou výbavu se širokým úsměvem, neboť se těší na potápění se svými přáteli v krásném podmořském světě a přitom doufá, že “dole” narazí na chobotnici, s kterou si bude moci hrát.

Techničtí potápěči sice bývají velmi zkušení, ale i pro ty, kteří mají na svém opasku “zářezy” za skutečně mnoho ponorů, zůstává podvodní svět stále nepřirozeným prostředím, kam lidské bytosti prostě nepatří. Bez ohledu na to, kolik bezpečnostních opatření se přijme a dodrží, ponese technické potápění s sebou vždy určitý stupeň rizika, kde může být technický potápěč vystaven nebezpečí. Proto je také běžné a normální, že se techničtí potápěči velice zajímají o druh a rozsah svého pojištění.

Různé pojišťovny nabízejí různé druhy pojistných produktů, DAN Europe však není žádná běžná pojišťovna! DAN Europe je organizace zasazující se o zdraví a bezpečnost svých členů a společně se svou pobočkou International Diving Assurance Ltd. nabízí takové druhy pojištění, které splňují potřeby všech svých členů, tedy i technických potápěčů. Mnohé jiné pojišťovny však aktivity spojené s technickým potápěním nepojišťují, proto si vždy pečlivě přečtěte všechny podmínky a teprve potom se závazně rozhodněte.

Zde jsou některé typické dotazy, které zajímají technické potápěče:

“Je technické potápění zahrnuto do pojištění u DAN?”

Technické potápění je zahrnuto do všech druhů pojištění u DAN, vyjma pojištění typu Sport Bronze Plan, kde je hloubka omezená na 40 metrů a jako dýchací plyn se smí používat pouze vzduch nebo nitrox. Technický potápěč by měl věnovat stejnou pozornost volbě správného pojištění, jakou věnuje volbě svého vybavení.

“Omezuje druh pojištění ponory do velkých hloubek?”

Jako potápěč si můžete naplánovat své ponory do libovolné hloubky, neboť pojištění hloubku ponorů neomezuje. Jestliže však plánujete ponor do hlubiny převyšující 130 metrů, kam se zatím odvážilo jen málo potápěčů, DAN vyžaduje, abyste o takové akci předem informovali jeho odborníky. Důvodem je nutnost vyhodnotit kritéria související s tak náročným ponorem a potřeba zajistit, aby vše proběhlo v rámci příslušných bezpečnostních parametrů. Zranění, ke kterému by došlo během ponoru do větší hloubky než 130 metrů, DAN neodškodní, jestliže takový ponor nebyl s DAN předem prodiskutován a schválen.

“Bude se na mne vztahovat pojištění, jestliže si naplánuji ponor s použitím parciálního tlaku kyslíku 1,6 ATA?”

Ano, v takovém případě se pojištění na vás vztahovat bude, neboť parciální tlak kyslíku 1,6 ATA a 5,6 ATA dusíku se považuje za bezpečný. Ze zdravotních důvodů se však doporučuje používat v dýchací směsi parciální tlak kyslíku 1,4 ATA a 3,95 ATA dusíku.

“Bude se na mne vztahovat pojištění, jestliže během ponoru použiji 100% kyslík?”

Při plánování technického ponoru platí základní pravidlo – musíte dokázat dýchat ve velkých hloubkách. To vyžaduje několik litrů plynu, který se dá stlačit do jedné lahve. Navíc se při tomto druhu potápění sestupuje pomalu a s několika dekompresními přestávkami. Proto musí technický potápěč nést jednu nebo více lahví obsahujících různé podíly kyslíku a někdy se také vyžaduje pro dokončení ponoru láhev obsahující 100% kyslík pro použití v maximální hloubce 6 metrů. Vaše pojištění nevylučuje použití jakékoliv plynné směsi, tedy ani použití 100% kyslíku, jestliže to bude znamenat zajištění maximální bezpečnosti ponoru. Při plánování svého příštího ponoru si tedy můžete být jisti, že v tomto ohledu neporušíte žádnou podmínku svého pojištění.

“Jsem komerční potápěč. Vztahuje se na mne pojištění?”

Ne, komerční potápění přesahuje rámec technického potápění a pojištění vylučuje úhradu ztrát vzniklých v souvislosti:

  • s vojenskými námořními nebo leteckými službami a operacemi
  • s profesionálním korálovým rybařením nebo s pokusy o překonání nějakého rekordu
  • s komerčními, průmyslovými nebo jinými podnikatelskými účely
  • s ostatními druhy potápění nespadajícími do definice technického potápění

Zabýváte-li se některou ze shora uvedených činností, můžete to sdělit svému pojistiteli a ten stanoví zvláštní podmínky pro uzavření příslušného pojištění.

Jestliže si nejste jisti, jaký druh pojištění si máte zřídit, nebo se domníváte, že byste nějakou svou činností mohli porušit jednu či více pojistných podmínek, doporučujeme vám obrátit se ještě před zahájením potápění na některou kancelář DAN a vyjasnit si všechny sporné otázky. Ujišťujeme vás, že personál DAN vám pomůže všechny nejasnosti kolem vašeho pojištění vysvětlit a upřesnit.

Jménem DAN Europe přeji vám i vašim kolegům potápěčům hodně bezpečných ponorů a dovoluji si připomenout známé heslo: Své ponory plánujte a plány dodržujte!


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.