Sport Bronze Plan

Gdu ktoś decyduje się wykupić nową polisę ubezpieczeniową i ma wiele różnych propozycji do wyboru, często zadaje sobie pytanie, czy odpowiada jego potrzebom. Różne plany ubezpieczeniowe zawsze mają różną ochronę ubezpieczeniową i dają różne korzyści. Jest oczywistym, że im więcej kosztuje ubezpieczenie, otrzymuje się szerszy zakres ochrony. Bardzo często wielu ludzi decyduje się kupić najtańsze ubezpieczenie, i wynika to z niedostatecznej wiedzy o ubezpieczeniu lub ponieważ po prostu nie chcą wydawać za dużo pieniędzy… Ale czy  zasze jest mądrze wybierać najtańsze ubezpieczenie?
 

Ubezpieczenie Sport Bronze Plan na pewno oferuje doskonałą ochronę w razie wypadków nurkowych dla tych nurków, którzy nurkują z użyciem powietrza i/lub Nitroxu na głębokości nie większe niż 40 metrów.
Ten typ ochrony jest idealne dla tych, którzy zazwyczaj nurkują w swoim kraju i są tylko częściowo lub w ogóle nie są objęci państwowym ubezpieczeniem medycznym w razie wypadku nurkowego.
 

Czy zadawałeś sobie kiedyś pytanie, dlaczego DAN sugeruje wybór ubezpieczenia Sport Silver Plan? Odpowiedź jest bardzo prosta… DAN jest mocno zaangażowany w kwestie bezpieczeństwa i zdrowia swoich członków i jest w interesie DAN, żeby wszyscy jego członkowie byli tak samo dobrze ubezpieczeni. Ubezpiecznie Sport Silver Plan ma bez wątpienia najlepszy stosunek ceny do wartości. Oferuje bardzo szeroki wahlarz ochrony ubez pieczeniowej z wysokimi limitami. Oczywiście DAN stara się wyjść na przeciwko oczekiwaniom wszystkich swoich członków, i dlatego, dla tych, którzy chcą mieć wyższy poziom ubezpieczenia oferuje opcję zakupu lub podniesienia ich polisy do Sport Gold Plan.
 

Dla tych z was, którzy podróżują do różnych miejsc na świecie, będzie mądrze rozważyć opcję ubezpiecznia Sport Silver Plan, ponieważ oferuje szeroką ochronę w zakresie wypadków nie związanych z nurkowaniem i program assistance w podróżyzagranicznej.
 
Zatem jakie są różniece pomiędzy ubezpieczeniem Sport Bronze Plan i Sport Silver lub Sport Gold Plan?
 

Co się dzieje, jeśli w wyniku wypadku nurkowego:


Wymagasz specjalistycznej konsultacji w zakresie medycyny hiperbarycznej, ewakuacji medycznej lub leczenia gdzieś na świecie?

Te kwestie są objęte ochroną we wszystkich planach ubezpieczeniowych. Ale specjalistyczne leczenie jest objęte tylko przez plan Silver i Gold. Dodatkowo, plany Silver i Gold pokrywają wszystkie koszty rehabilitacji i leczenia zespołu stresu pourazowego.
 

Czy jest medyczne uzasadnienie i potrzeba powrotu do twojego kraju zamieszkania?
Wszystkie trzy plany pokrywają koszty repatriacji, w tym użycie medycznego transportu lotniczego, jeśli jest taka potrzeba. Dodatkowo, plany Silver i Gold wypłacą odszkodowanie tobie lub twoim zstępnym w razie trwałego kalectwa lub śmierci.
 

Zgubi się lub uszkodzi sprzęt nurkowy twój lub ratownika, potrzebny jest nocleg w hotelu lub poniesiesz dodatkowe koszty podróży?
Jeśli potrzebujesz wymienić zgubiony lub zniszczony przedmiot na skutek wypadku nurkowego, potrzebujesz zostać kilka dni dłużej w hotelu lub poniesiesz dodatkowe koszty podróży, ubezpieczyciel poniesie takie wydadki jeśli jesteś ubezpieczony w planie Silver lub Gold.

Zostałeś pozwany lub jesteś prawnie odpowiedzialny za urazy lib śmierć innego nurka?
Niezależnie, który plan wybierzesz, twoje ubezpieczenie będzie pokrywało koszty prawne związane ze znalezieniem prawnika, który będzie cię bronił w sprawie cywilnej do maksymalnego limitu, który jest uzależniony od wybranego przez ciebie planu. Sport Bronze Plan pokryje koszty odpowiedzialności cywilnej do sumy €7,000, ale jeśli podniesiesz poziom ochrony wybierając plan Silver lub Gold, maksymalny limit wyniesie odpowiednio €25,000 i €100,000.
Polisy ubezpieczeniowe dodatkowo oferują ochronę w wypadkach nie-nurkowych i program assistance w podróży zagranicznej.

Zatem, co się stanie, jeśli będąc na wczasach za granicą, zachorujesz lub ulegniesz wypadkowi i będziesz potrzebował opieki medycznej?
Pomyśl o swoim obecnym planie ubezpieczeniowym… Czy wciąż odpowiada twoim potrzebom? Czy warto ryzykować koszty idące w tysiące za zdarzenie nie objęte ubezpieczeniem lub czy może warto jest rozszerzyć ochronę ubezpieczeniową za równowartość pizzy?
Zawsze zalecamy rozsądek przy wybieraniu twojego ubezpieczenia. Pamiętaj, że nie kupujesz ubezpieczenia, by mało zapłacić za polisę, ale by być odpowiednio CHRONIONY, jeśli coś pójdzie źle! DAN zaleca, abyś zakupił co najmniej ubezpieczenie Sport Silver.
 

Jeśli jesteś ubezpieczony i posiadasz polisę Sport Bronze Plan, ochroną będą objęte: Natomiast jeśli będziesz miał ubezpieczenie z polisą Silver lub Gold, dodatkowo będziesz objęty ochroną:
Ewakuacja medyczna Pierwsze badanie medyczne, nawet bez hospitalizacji
Repatriacja medyczna Leczenie w trybie pozaszpitalnym
Dodatkowo będziesz jeszcze korzystał z: Leczenie z hospitalizacją
Stałego kontaktu z personelem medycznym Bilet powrotny dla jednej osoby, która będzie ci towarzyszyć w kraju hospitalizacji
Medycznej informacji ogólnoświatowej
Informacji przed podróżą, n.p. wizy, obowiązkowe szczepienia itp.. Odwiezienie do kraju zamieszkania twoich dzieci
Przekazywanie ważnych informacji Odwiezienie twojego samochodu do kraju zamieszkania lub wypożyczalni
Asysta tłumacza
Pobierz artykuł

Zanurz się w najnowszych
historiach, zanim zrobią to inni.

Zapisz się
do newslettera
Alert Diver.