Foto: Mariona Yepes Daviu
Podrobnosti k příhodám

Dekompresní onemocnění po dvou ponorech s nitroxem

Nehoda

Instruktor přístrojového potápění, který žije v Dubaji, SAE, provedl dva místní ponory s nitroxem 32%. První ponor byl do hloubky 30 metrů na 37 minut, včetně bezpečnostní zastávky. Na hladině si odpočal 64 minut, poté provedl druhý ponor do 24 metrů na 35 minut a opět absolvoval bezpečnostní zastávku. O tři hodiny později dostal bolest v levém rameni, která při pohybu sílila. 

Potápěč původně plánoval potápět se i následující den, ale kvůli příliš velkým bolestem to nebylo možné. Rozhodl se navštívit lékaře a také požádal horkou linkou e-mailem tým DAN Europe na adrese [email protected] o radu, co by měl dělat. 

Řešení případu

Krátce po obdržení jeho e-mailu tým horkou linkou potápěči zavolal a spojil ho s DMO (Dive Medical Officer), tj. s lékařským specialistou na potápěčskou medicínu ve Spojených arabských emirátech, který byl také v Dubaji. Protože příznaky byly relativně mírné a nejednalo se o jednoznačný případ DCI, chtěl tento lékařský specialista potápěče osobně vyšetřit, aby určil, zda bolest byla skutečně projevem dekompresního onemocnění. 

V důsledku návštěvy a vyšetření lékař potvrdil podezření na DCI a zajistil potápěči ošetření v místní hyperbarické komoře. Potápěči se dostalo dvou léčebných seancí v komoře a úplně se zotavil. Náklady na návštěvu u lékaře a ošetření byly hrazeny přímo z pojištění u DAN Europe.

Závěry / ponaučení

Současné tabulky a potápěčské počítače nejsou neomylné. Ačkoli použití nitroxu může snížit riziko dekompresního onemocnění ve srovnání s použitím “obyčejného” potápěčského vzduchu, neeliminuje toto nebezpečí zcela beze zbytku, jak se o tom potápěč přesvědčil v tomto případě. Také je důležité nahlásit nástup jakýchkoli příznaků a vyhledat vyšetření a ošetření okamžitě a bez otálení, aby se mohly výrazně zlepšit výsledky nasazené léčby. 


Přesvědčili jsme vás? Pokud ano, nezapomeňte se ujistit o svém aktivním členství v DAN. Pokud vám členství vypršelo, navštivte DAN na www.daneurop.org a členství si obnovte. 

Členství v DAN zajišťuje služby největší mezinárodní sítě pro pomoc potápěčům v případě nouze všude na světě.


Překladatel: Klement Hartinger


Související články

Podrobnosti k příhodám

Ušní barotrauma po místním ponoru na jezeře

Popis událostiFinská potápěčka a její potápěčský kolega prováděli v suchých oblecích svůj první ponor dne v jezeře Vesijakove ve Finsku. Sestoupili maximálně do hloubky dvou...

06 Prosinec 2021
Podrobnosti k příhodám

Ostrovní horečka

PotápěčkaJednalo se o 49tiletou ženu, která absolvovala více než 200 ponorů. Netrpěla žádnou problémovou anamnézou, neužívala pravidelně žádné léky a těšila se dobrému zdraví i...

13 Říjen 2020
Podrobnosti k příhodám

Záznam případu barotraumatu vnitřního ucha

31. srpnaKonečně nastal čas odjezdu! Čekají mne dva dny potápění se střediskem Diving Indie v chorvatské Premantuře. Naše skupina se skládá ze tří potápěčů na...

25 Srpen 2019

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.