Foto: DAN Europe staff
Zdravotní část

Potápění a kardiovaskulární riziko

Jak se vypočte pomocí Framinghamského skóre rizika kardiovaskulární nebezpečí pro potápění.

Příčinou přibližně 32% smrtelných případů souvisejících s potápěním byly srdeční příhody nebo srdeční zástavy.

Podle doktora M.D., Ph.D. Alfréda A. Bove, emeritního profesora kardiologického oddělení Lékařské fakulty Temple univerzity v americké Filadelfii, je riziko srdečního infarktu ovlivněno řadou faktorů, které mohou zůstávat mnoho let skryté, a sice až do okamžiku skutečné srdeční příhody. Tyto faktory se dlouho nemusí projevovat žádnými příznaky, ale společně nakonec srdeční infarkt  přivodí, a to na souši nebo při potápění.

K faktorům zvyšujícím riziko srdečního infarktu patří:

1. Zvýšený krevní tlak

2. Zvýšený cholesterol

3. Kuřáctví

4. Cukrovka

5. Věk

6. Pohlaví (muži jsou vystaveni většímu riziku než ženy)

K odhadu vlastního rizika srdečního infarktu lze použít tzv. Framinghamské skóre rizika (příslušné výpočetní tabulky lze najít na internetu –  CVD). Je nutno k tomu vlastní krevní tlak, hladinu cholesterolu, a to celkovou i LDL (tzv. „špatného cholesterolu“) a HDL (tzv. „hodného cholesterolu“), stav ve smyslu kuřák/nekuřák, přítomnost/nepřítomnost cukrovky, věk a pohlaví (Obr. 1 a obr. 2).

Obr.1 (hodnoty v mmol/l)

 

Obr.2 (hodnoty v mg/dl)

Výsledkem výpočtu je riziko srdečního infarktu během příštích 10 let (v procentech):

Je-li vaše skóre rizika nižší než 10 procent, patříte do skupiny s nízkým rizikem, v případě 10 procent a více, ale méně než 20 procent jste ve skupině středního rizika. Více než 20 procent znamená vysoké riziko.

Jestliže je vaše Framinghamské skóre rizika vyšší než 10 procent, měli byste se nechat zdravotně vyšetřit, zdali je pro vás potápění bezpečné. 

Další faktory, které se do Framinghamského skóre rizika přímo nezahrnují, ale mohou nebezpečí srdečního infarktu zvyšovat, jsou:

  • Výskyt srdečního infarktu u blízkého člena rodiny před dosažením věku 50 let,
  • slabá fyzická kondice,
  • nedostatek fyzické činnosti a
  • obezita.

Pro bezpečné potápění byste se měli vyvarovat obezity (nadváhy), dostatečně cvičit pro dobrou fyzickou kondici, udržovat krevní tlak a cholesterol na normální úrovni a nechat se vyšetřit na cukrovku.

Hodně může ovlivnit váš životní styl. Začněte se chovat správně co nejdříve, abyste si riziko srdečního infarktu snížili co nejvíce! 


Související články

Zdravotní část

Je třeba si dělat kvůli imerznímu plicnímu edému starosti?

Imerzní plicní edém (angl. zkratka buď IPO nebo IPE) nemusí být nejběžnějším bezpečnostním nebo zdravotním problémem při potápění, ale pravděpodobně je jedním z neznámějších. Jak...

Podle Guy Thomas
07 Srpen 2023
Zdravotní část

Variabilita srdeční frekvence (HRV) a fyziologický stres vyvolaný dekompresí

Poznámka redakce: Přinášíme analýzu přispěvatele k nedávnému a velmi diskutovanému tématu, která vrhá světlo na studii, na níž se podílejí i výzkumní pracovníci DAN Europe....

06 Červen 2023
Zdravotní část

Mohla by optimalizace potápěčovy hydratace a tělesné teploty zvýšit jeho...

Během posledních dvou desetiletí vědci zabývající se hyperbarií a následně i samotní potápěči pochopili, že správná hydratace je důležitá pro snížení rizika dekompresní nemoci (DCS)....

29 Srpen 2022

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.