Záchranný pediatrický zásah v Thajsku: „Dostalo se nám skutečně vynikající pomoci.“

Jak všichni víme, cestování s dětmi vyžaduje vždy a bez výjimky hodně práce a starostí. A jestliže se jedná o cestu do nějaké vzdálené a exotické destinace, která je sice proslulá přírodními krásami, nicméně výbava tamních zdravotních zařízení vzbuzuje určité pochybnosti, tak i při vší snaze není možné připravit se na zcela všechny eventuality.

Tento příběh je o jedné rodině z Anglie, která nyní žije v Thajsku, kde otec během sezóny pracuje jako potápěčský instruktor. Rodiče se rozhodli vzít tam s sebou i svou jednoroční dceru. Během cesty do Koh Tao jejich holčička onemocněla; dostala horečku a měla potíže s dýcháním. Nejdříve se jí dostalo antibiotik a nebulizéru, ale na tomto ostrově nejsou pro takové případy dostatečně vybaveni, proto místní thajský lékař doporučil převoz do větší nemocnice zařízené i na složitější pediatrické zásahy.

Naštěstí jsou všichni členové rodiny členy DAN a mají rodinné pojištění Pro Gold Family, které platí 365 dní v roce a zahrnuje nouzové události přímo spojené s potápěním, ale i nepotápečské zdravotní problémy. Matka zavolala horkou linku DAN, kde ji okamžitě odkázali na nemocnici Bangkok Samui Hospital na ostrově Koh Samui. Součástí rad pokytnutých horkou linkou DAN byly i informace pro převoz trajektem a ujištění o úhradě nákladů prostřednictvím pojistného plnění.

Zdravotnický personál v nemocnici Bangkok Samui Hospital spolupracuje s DAN již dlouhou dobu a jakmile jim byla předložena karta prokazující členství v DAN, okamžitě přijali dítě do své péče. Oddělení DAN pro likvidaci nároků na pojistná plnění si od nemocnice vyžádalo potřebnou zdravotní dokumentaci a za několik hodin vystavilo záruku úhrady platby za poskytnutou péči (GOP), takže rodiče dítěte byli ušetřeni nutnosti nejdříve za nemocniční léčbu zaplatit a teprve potom požadovat refundaci. A nejen to, pracovníci DAN se postarali i o otce dítěte – který zůstal pln starostí a strachu v Koh Tao a měl problém dovolat se své ženě – od DAN neustále dostával nejnovější informace o stavu svého dítěte.

DAN a rodina setrvávali v těsném kontaktu až do chvíle, kdy se konečně všichni dočkali šťastného závěru: dítě reagovalo na nasazenou léčbu velmi dobře a po čtyřech hodinách bylo z nemocnice propuštěno. I v tomto případě poskytl DAN svým členům naprosto profesionální službu a pomoc.
Jaká úleva to byla pro rodiče, dlouholeté členy DAN, o tom svědčí níže uvedený dopis uznání od matky, která takto poděkovala za pomoc, které se dostalo jejich dítěti:

Za posledních deset let jsme se již třikrát obrátili na DAN Europe s žádostí o pomoc a díky našemu pojištění jsme v tomto smyslu nikdy nezažili ani nejmenší problémy. Personál DAN byl vždy velice nápomocný a ochotný udělat vše, co bylo v jejich silách, aby nám vyšli vstříc. Často setrvávali v kontaktu po celou dobu naší nouzové situace a všechny účty za zdravotní péči vždy uhradili přesně a včas. Nedávno naše dcera onemocněla zápalem plic a protože se na ni vztahuje pojištění mého manžela Pro Gold, byl za ni uhrazen její nemocniční pobyt i všechny další zdravotní účty, včetně léků. V tomto případě jsme zažili hodně strachu a kdybychom si nebyli vědomi skutečnosti, že jsme pojištěni u DAN Europe, která všechno zařídí a uhradí, určitě by nám to naši situaci ještě mnohem ztížilo. DĚKUME VÁM, DAN Europe, za skutečně vynikající pomoc.


Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.