Kvalita vzduchu

Lepší je být si jistý, než později litovat! Proto klade DAN Europe takový důraz na prevenci. Potápěčům poskytujeme rady pro první pomoc a jak léčit případnou otravu, ale naším hlavním cílem je především ochránit lidi před znečištěným (kontaminovaným) vzduchem.

Zjistěte si více informací o tom, jak lze snižovat rizika a nebezpečí. Poté si zkuste odpovědět na otázky našeho testu.

1. 
Správně nebo špatně: Hemoglobin vstřebává kysličník uhelnatý (CO) 200 krát více než kyslík.

2. 
Které tvrzení je NESPRÁVNÉ?

3. 
Správně nebo špatně: Otrava CO obvykle vzniká z nečistot ve vzduchu vtaženého do kompresoru nebo z kontaminujících látek vytvořených samotným kompresorem.

4. 
Při plnění lahví by se měl vstup vzduchu do kompresoru:

5. 
Při použití kompresoru musíte:

6. 
Co může potápěč učinit, aby se snížilo nebezpečí otravy CO?

7. 
Co z níže uvedeného NENÍ příznakem otravy CO?

8. 
Co by měl potápěč udělat, když pociťuje příznaky otravy CO?

9. 
Správně nebo špatně: V případě otravy CO by se měl použít co nejdříve 100% kyslík.

10. 
Správně nebo špatně: Potápěčům s vážnou otravou CO může pomoci léčba v hyperbarické komoře.

DOWNLOAD ARTICLE

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.