První pomoc kyslíkem

1. 
Atmosférický vzduch, který dýcháme, obsahuje ____ % kyslíku.

2. 
Nedostatek kyslíku:

3. 
Správně nebo špatně: Nejdůležitějším a vůbec prvním krokem poté, co se zjistí, že se jedná o potápěčské zranění, je začít podávat postiženému jedinci 100% kyslík a přivolat záchrannou zdravotní službu.

4. 
Kterou z níže uvedených výhod může postiženému potápěči přinést poskytování vysoce koncetrovaného kyslíku?

5. 
Procento dodávaného kyslíku při použití regulátoru tlaku plynu je ovlivněno:

6. 
Ve odloučených oblastech je prioritou při dodávání kyslíku:

7. 
Správně nebo špatně: Regulátor tlaku plynu je průtočný pouze tehdy, když zraněný potápěč vdechuje - což umožňuje, že kyslík vydrží déle.

8. 
Rizika při manipulaci s kyslíkem lze snížit:

9. 
Regulátory kyslíku by se měly servisovat:

10. 
Správně nebo špatně: První prioritou při poskytování pomoci zraněnému potápěči je dopravit jej do nejbližšího vhodného zdravotního zařízení, namísto aby byl dopraven přímo do hyperbarické komory.

11. 
V případě potápěčské nehody je vaší odpovědností jako poskytovatele první pomoci:

12. 
Která z níže uvedených možností zahrnuje dvě důležitá hlediska při výběru kyslíkové lahve?

DOWNLOAD ARTICLE

Ponořte se do nejnovějších
příběhů dříve než ostatní.

Přihlaste se k
odběru newsletteru
Alert Diver.